MENÜ

Tenyésznövendék-nyúl támogatása

Oldalszám:
2013.11.12.

Igénylõ: Tenyésznövendék-nyúl beállítója
Támogatási forma: Alanyi (normatív) támogatás
Állatfaj: Nyúl, tenyésznövendék

Általános feltételek: OMMI által hitelesített származási igazolással ellátott, elismert tenyésztõ szervezet törzskönyvében/fõkönyvében regisztrált tenyésznövendék megvásárlása. Egy tenyésznövendék nyúl után a támogatás egyszer igényelhetõ. az igénylõ a Nyúl Terméktanács által igazolt tenyészállat férõhelyének legfeljebb 120 %-a mértékéig igényelhet 2001. évben támogatást.
Kötelezõ terméktanácsi tagság, valamint az adott fajta tenyésztõ szerve- zetének OMMI által hitelesített igazolása a támogatott egyed azonosító- járól és származásáról, továbbá a tenyészállat-férõhely számot igazoló okirat benyújtása.
Támogatás mértéke: Tenyésznövendék- nyúl egyedenként 2000 forint.
Benyújtás helye: Nyúl Terméktanács Benyújtás ideje: Folyamatos, de legkésõbb 2001. december 1-ig. A Nyúl Terméktanács köteles az összesített kérelmeket havonta, de legkésõbb 2001.decem- ber 5-ig a Minisztérium (FVM) részére megküldeni.
Igényelhetõ: Az FVM által kiadott igazolással az adóhatóságtól.
Ellenõrzi: Igénybejelentés során a jogosságot az elismert tenyésztõ szervezet, a konkrét ellenõrzést pedig az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet. Az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését az OMMI kezdeményezi.
Információ: A tenyésznövendék-nyúl támogatásról részletes tájékoztatást adnak a Nyúl Terméktanács, az elismert tenyésztõ szervezetek, valamint a falugazdászok.
V.G.