MENÜ

Mit kell tudni a FOZÁT 480 gyomirtó szerrõl ?

Oldalszám: 29
2013.11.05.

AZ AGRO-CHEMIE Kft ( a Chinoin Növényvédõszer Üzletág tevékenységének folytatója) számos jól ismert gomba - és rovarölõ szer gyártója, termék kínálatát 2000-ben egy glifozát-IPA só hatóanyagot tartalmazó gyomirtó szer a FOZÁT 480 forgalomba hozatalával bõvítette.
Az AGRO-CHEMIE új terméke a levélen keresztül felszívódó, gyom-, és cserjeirtó készítmény, amely 480 g vízben oldott glifozát- izopropilamin (IPA) sót tartalmaz literenként.

Hol használható ? A FOZÁT 480 kitûnõ eredménnyel alkalmazható a 3 évesnél idõsebb szõlõ és gyümölcs ültetvényekben. A készítmény további jelentõs felhasználási területe a gabona, repce és borsó tarló, ahol a nyári esõket követõen, a kizöldült gyomokat ki tudjuk irtani a totális hatású szerrel. A FOZÁT permetcseppek talajra kerülve hatástalanodnak, tehát a kezelést követõen a területen bármely növény vethetõ. A FOZÁT 480 a mezõgazdaságilag nem mûvelt területeken is felhasználható - pl. kerítések és utak mentén, sír-kertekben - a különbözõ fûfélék, a széles levelû, egy éves- és évelõ gyomok irtására, így a nád, a kakaslábfû és az allergiát okozó virágpora miatt elhíresült parlagfû ellen is.A FOZÁT engedélyezett cserjeirtásra és erdõirtásokban a nem kívánt tõsarjak elpusztítására. A FOZÁT 480 szabad forgalmú gyomirtó szer, tehát a nagyüzemi felhasználók és a kertbarátok egyaránt beszerezhetik. A készítmény 0,2; 1.0; 5.0; és 20 literes kiszerelésekben kerül forgalomba. A FOZÁT 480 számos elõnyös tulajdonsága közül a nagy és kisfelhasználók számára egyaránt jelentõs, hogy a biztos gyomirtó hatás területegységre vonatkoztatott költsége igen kedvezõ. Hõmérséklet A FOZÁT-ot az elpusztítandó növények leveleiken, zöld hajtásaikon keresztül veszik fel, ezért a gyomirtás szempontjából az esõ utáni mérsékelten meleg, párás-, "jó növény nevelõ idõ" a legkedvezõbb. Ha a gyomirtó szert száraz, meleg idõszakot követõen juttatjuk ki, amikor a gyomok leveleit egy megvastagodott viaszréteg védi nem várható, hogy a hatóanyag maradéktalanul bejusson a levelekbe. Rontja a permetcseppek felszívódását a légköri aszály, amikor a leveleken lévõ légzõnyílások zárva vannak. Csökkenti a kezelés hatékonyságát, ha száraz a talaj, és a vízhiány gátolja a levelekbe már bejutott hatóanyag a növényekben való szétáramlását, a gyökerekhez, tarackokhoz való eljutását. A felszívódott, de el nem szállított gyomirtó szer csak helyi károsodást, perzselést okoz, amit az évelõ gyomok nagy valószínûséggel túlélnek. Az évelõ gyomok elpusztításához szükséges tehát, hogy a gyomok nedvkeringése, anyagforgalma zavartalan legyen. Az évelõ gyomok ellen végzett kezelést követõen a területen egy hétig ne kapáljunk, kaszáljunk, mert "elvágjuk" a hatóanyag tarackok felé történõ áramlásának útját. Elmarad a várt hatás akkor is, ha a gyomirtás idõszakában a hõmérséklet 12 Co -nál alacsonyabb, amikor a gyomok élettevékenysége lelassul. Víz minõség A permetezéshez használt kemény vízben lévõ kalcium és magnézium a glifozát egy részét megköti. A két értékû kationokkal képzett glifozát só nem jut be a levelekbe, emiatt a szer hatékonysága csökken. A kemény víz kedvezõtlen hatása ammónium-szulfát mûtrágya adagolásával ( 1,5%-2 %-os koncentrációban) ellensúlyozható. A nitrogén levéltrágya serkenti a gyom életmûködését, ezáltal felgyorsítja a gyom mérgezõdését és pusztulását. A könnyebben hozzáférhetõ ammónium-nitrát adalékként való használata is elõnyös, de hatásfoka elmarad az ammónium-szulfáttól. A hatékonyság csökkenéssel kell számolnunk akkor is, ha a levelek porosak, a permetlé talaj részecskékkel vagy szerves anyagokkal szennyezett. Permetlé mennyiség illetve töménység A FOZÁT 480 kijuttatásánál kedvezõtlen a nagy permetlémennyiség használata. A felszívódva ható FOZÁT területre megadott dózisait - 2-3 liter/ha a magról kelõ gyomok ellen, illetve 4-6 liter/ha az évelõ gyomok ellen - kis vízmennyiséggel (100-250 liter/ha) javasoljuk nagy nyomással, apró cseppekkel, jó levél borítást biztosítva kijuttatni. A területi dózis betartásán túlmenõen arra is ügyelni kell, hogy a permetlé legalább 1%-os töménységû legyen. A szántóföldi szórókerettel való permetezésnél ez a koncentráció legtöbbször 2-3 %. Fontos tudni: a magról kelõ gyomok ellen javasolt kis dózisok alkalmazásánál különösen fontos a vízmennyiséget is csökkenteni. Háti permetezõvel történõ bõ lémennyiség kijuttatásánál a baj az ( pl. ha 2 liter FOZÁT-ot 1000 liter vízben juttatunk ki- a permetlé mindössze 0,2 % -os), hogy a gyomirtó szerben a hatóanyag mellett lévõ segédanyag rendszer ilyen szélsõséges alacsony koncentrációban nem tud mûködni. A hatás elmaradásáért sok esetben nem az alkalmazott kis dózis a felelõs, hanem a segéd anyagoknak a túlzott felhígítása. Tehát, a FOZÁT-ot nem hígíthatjuk büntetlenül. Sajnos a bõ vízzel való kijuttatás igen gyakori hiba a kiskert mûvelõk körében. A FOZÁT 480-al végzett gyomirtáskor nem kell megcsorgásig permetezni a célzott növényeket ! Gyomok kora, nagysága A magról kelõ gyomok 2-3 leveles fejlettségi állapotukban a gyomirtó szer kis dózisával elpusztíthatók. Az évelõ gyomok ellen a javasolt 4-6 liter/ha dózist akkor juttassuk ki, amikor tarackbúza 20-25 cm-es, a nád és a fenyércirok 50-60 cm -es. Az évelõ gyomok virágzásukat követõen (cserjék, fák õsszel) fokozottan érzékenyek a FOZÁT -ra, mert ekkor kifejezetté válik a tartalék tápanyagoknak tarackok és gyökerek felé való szállítása, ezért a gyomirtó szer hatóanyaga könnyen eljut a hatáskifejtés helyére. A FOZÁT 480 használatának sajátosságai szõlõ ültetvényben és gyümölcsösben A három évesnél idõsebb gyümölcs- illetve szõlõültetvény gyomirtásakor ügyelnünk kell arra, hogy a szõlõ és a gyümölcs tövében, illetve a törzsön kifejlõdõ hajtásokat ne érje a gyomirtó permetszer. Függöny mûvelésû szõlõkben a kezelés elõtt célszerû a lehajló zöld hajtásokat visszametszeni. Nem feledhetjük, hogy a FOZÁT a gyomokon kívül cserjék, fák irtására is alkalmas, tehát a kultúrnövényekre kerülve azok károsodását, súlyos esetben pusztulását okozhatja. A permetlé elsodródásból keletkezõ kár a fás növények számára tavasszal kevésbé súlyos, mint õsszel. Tavasszal az elsodródott gyomirtó permetlé cseppek károsítása a hajtásokon, leveleken jelentkezik a legtöbb esetben feltûnõ, de múló formában. A szõlõültetvényekben és gyümölcsösökben az elsodródásból eredõ károsodás esélye, ha a FOZÁT-ot terelõ lemezzel, vagy védõburával ellátott permetezõgéppel, tavasszal juttatjuk ki rendkívül kicsi.
Dr Simon Endre ,
Agro -Chemie Kft