MENÜ

Lehetõségek a tõgytulajdonságok javítására

Oldalszám:
2013.11.12.

Az Agronapló 2001/3 számában és a Holstein Magazin 2001. februári számában Dr. Báder Ernõ egyetemi tanár és szerzõtársai konkrét üzemi adatok feldolgozásával mutatták be a tõgyegészségre irányuló szelekció fontosságát, lehetõségeit.

A Génbank Kft., mint Mesterséges Termékenyítõ Állomás erõsíti azt a megállapítást, hogy a tenyésztõknek nagyobb súlyt kell helyezniük a tehénállományuk tõgytulajdonságainak genetikai javítására azért, hogy a tejárat befolyásoló tõgyegészségügyi tulajdonságok kedvezõbbek legyenek.
A Génbank Kft. a kanadai tenyésztési tapasztalatok alapján a kiegyensúlyozott nemesítés elvét vallja, nevezetesen azt, hogy a termelési tulajdonságok javításával párhuzamosan javítani kell a termelést és a tartós teljesítményt szolgáló küllemi tulajdonságokat is.
A Génbank Kft. 1995 óta saját fiatal bikáinak indításával vesz részt a magyarországi Ivadék Teljesítmény Vizsgálati (ITV) programban.
2000. és 2001. években értékelt bikáink jó termelési tulajdonságaik mellett kiemelkedõ tõgy tulajdonságokbani tenyészértékükkel tûnnek ki. Ezeket a bikákat Kanadából vásároltuk olyan anyák után, amelyek több generációban nagyon jó, vagy kiváló (excellent) küllemû tehéncsaládokból származtak. Hazai ivadékvizsgálatukat átlagosan 38 tenyészetben indítottuk. Értékelésük termelési tulajdonságaikra átlagosan 35 tenyészetben 102 utóddal történt.Küllemi tenyészértékeiket átlagosan 22 tenyészetben 60 utód alapján kapták. Bikáink részletes tenyészérték adatait megtalálják a tenyésztõkhöz küldött 2001. februári bikakatalógusunkban. A Holstein Global Index (HGI) egy szelekciós index, mely a fontosnak tartott termelési és küllemi tulajdonságokat egy számmal fejezi ki.
Az indexben elméletileg a termelési tulajdonságok 60 %-os, a fontos küllemi értékmérõk 40 %-os súllyal szerepelnek.
A Génbank Kft. értékelt és forgalmazható hazai bikái az ivadékvizsgálatban a tõgytulajdonságok részleteiben az 1. számú táblázatban közölt tenyészértékekkel tûntek ki.
A Génbank Kft. bikáinak részletes tenyészértékei a tõgytulajdonságokban táblázat
A tudományos értékelések megállapítása kiemeli: a tõgyegészségügyi helyzet, a tej szomatikus sejtszámának alakulása a környezeti feltételeken túl a tõgy küllemi tulajdonságai közül: az elülsõ illesztéssel a hátulsó magassággal, a tõgymélységgel van összefüggésben.
Addig is amíg a magyarországi tenyészértékbecslésbe beépítésre kerül a bikák szomatikus sejtszám tenyészértéke a tõgytulajdonságok tenyészértékeire, mint szelekciós szempontokra bátran támaszkodhatnak a tenyésztõk.
A Génbank Kft. hazai ITV-ben értékelt bikái alkalmasak arra, hogy a tehénállományok tõgytulajdonságait, ezen keresztül a tejtermelés jövedelmezõségét határozottan javítsák.
Dr. Török Imre
ügyvezetõ igazgató