MENÜ

Földalapú növénytermelési támogatás

Oldalszám: 63
2013.11.12.

Igénylõ: Földhasználatot bejelentõ, regisztrált földhasználó

Támogatási forma: Alanyi (normatív) támogatás

Általános feltételek: Külterületi szántó: 1- 300 hektár között.

Támogatott növények: a rendeletben meghatározott növényfajok, kivételek

- szója, borsó, napraforgó, maximális birtoknagyság 1-50 hektár, valamint a
mák.

Biodízel gyártás céljára termelt repce.

Birtokkategória nélkül: rizs, szabadföldi zöldség, gyógy- és fûszernövény,

termõszõlõ és gyümölcsös, halastó, valamint "öntözõvíz".

Gyepterület: 1 - 50 hektár között.

Konkrét feltételek: Földhasználati nyilvántartás, bejelentkezési kötelezettség. Földterület tulajdonlásának, vagy használatának igazolása. Elõzõ évi összes árbevételbõl a mezõgazdasági bevétel legalább 50 %. Kezdõ vállalkozásoknál, ár- és belvízkár esetén nyilatkozat a várható árbevételrõl. 5 évnél nem régebbi talajvizsgálaton alapuló tápanyag- gazdálkodás megvalósítása (akkreditált laboratóriumban történõ talaj- vizsgálat) Növénytermesztés esetén minimum 40 %-ban fémzárolt, vagy - ha az elõzõ évben igazolhatóan minõsített elsõ szaporítási fokú vetõmagot használt - másodfokú utántermesztett, 100 %-ban csávázott vetõmag használata (kivéve ökológiai gazdálkodás) Kivétel: rozs, triticale, vöröshagyma, fokhagyma. Az igénybevett támogatás mértékéig, saját névre szóló vetõmag, mûtrágya, növényvédõ szer, szerves trágya felhasználásról számla. Agrár - környezetvédelmi és egyéb szakmai követelmények betartása. Gyommentes állapot fenntartása, ültetvények szakszerû kezelése. Táblatörzskönyv, permetezési napló naprakész vezetése. Gazdálkodási tevékenységrõl (mûvelési adatok, talajvizsgálati adatok,stb.) folyamatos nyilvántartás vezetése. Szükség esetén regisztrált szaktanácsadó igénybe vétele. Gyepgazdálkodás esetén: hektáronként 1 számosállat megléte, szakszerû gyepmûvelés és hasznosítás. Õstermelõ esetében érvényesített õstermelõi igazolvány és értékesítési betétlap megléte. Biodízel gyártás esetén az olajos magból kinyert olaj mennyiségérõl elfogadott kísérleti gyártómû által kiállított igazolás. Elõzõ évben igénybe vett áruhitellel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. Ökológiai gazdálkodóknál az ellenõrzõ szerv igazolása. Támogatás mértéke: A mellékelt táblázat szerint. Benyújtás helye: Igénylõlap formájában, két példányban a lakóhely /telephely szerinti illetékes Földmûvelésügyi Hivatalhoz. Benyújtás ideje: Folyamatos, de legkésõbb 2001. november 30-ig. Elbírálás ideje: Folyamatos. Tartalmi és formai megfelelõség esetén legfeljebb 30 nap. Hiánypótlási felhívás teljesítésének határideje a kézhezvételtõl számított 15 nap. Nem teljesítés esetén az igénylést elutasítja a Hivatal. Igényelhetõ: A Földmûvelésügyi Hivatal igazolásával, a csatolt számlákkal, szerzõdésekkel és nyilatkozatokkal, az illetékes adóhatóságtól. Ellenõrzi: A Megyei Földmûvelésügyi Hivatal, a FÖMI, valamint a Megyei Növény- egészségügyi és Talajvédelmi Állomás közremûködésével.
A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a Földmûvelésügyi
Hivatal kezdeményezi az adóhatóságnál.
Információ: A földalapú növénytermelési támogatás igénybevételével kapcsolatosan részletes felvilágosítást a falugazdászoktól kaphatunk.
Földalapú növénytermelési támogatás mértéke
1. táblázat