MENÜ

A cukorrépa minõséghez kötött támogatása

Oldalszám: 69
2013.11.12.

Igénylõ: Mezõgazdasági termelõ, regisztrált integrátor.

Támogatás célja: A cukorrépa termesztés minõségének javítása.

Általános feltételek: Cukorgyár és termelõ által kötött termeltetési és értékesítési szerzõdés megléte. Cukor Terméktanácsi tagság. A tagságból származó kötelezettségek igazolt teljesítése. Tárgyévi 6,6 tonna/ hektár cukorhozam produkálása.
Integrációs szerzõdésrõl készített kimutatás. Az integráltakkal történõ elszámolásról készített elkülönített nyilvántartás vezetése. Konkrét feltételek: Integrátor esetében: a kapott támogatás kézhezvételt követõ 15 napon belül a termelõhöz történõ visszajuttatása.
A termõterület nagyságának, valamint a cukorproduktum elérésének igazolása. Támogatás mértéke: Hektáronként legfeljebb 25.000 forint.
Összértékben, legfeljebb 360 millió forint. ( A támogatási keretösszeg túllépése esetén a támogatási összeg minden pályázónál arányos visszaosztással csökkentésre kerül.
Támogatási forma: Pályázat
Benyújtás helye: Agrárintervenciós Központ (AIK) Levélcím: 1055 Budapest, Alkotmány u.29.
Benyújtás ideje: Folyamatos, de legkésõbb 2001. december 10.
Elbíráló: AIK, legkésõbb 2001. december 20-ig megküldi az értesítéseket, illetve a támogatási igazolásokat a pályázóknak.
Igényelhetõ: Az AIK által kiadott igazolással, az illetékes adóhatóságtól.
Információ: Részletes információt a cukorgyáraktól, az Agrárintervenciós Központtól és a falugazdászoktól kaphatunk.