MENÜ

A Betanal Progress OF felhasználása a cukorrépa gyomirtásában

Oldalszám: 69
2013.11.05.

A Betanal Progress OF-et (BPrOF) ma már a cukorrépa vetésterület 70-75 %-án használják Magyarországon. Ez a készítmény jelenti a gyakorlatban a legtöbb cukorrépa táblán a gyomirtás gerincét. Ez nem véletlenül alakult így az utóbbi 3 esztendõben. Melyek a BprOF legfõbb tulajdonságai, amelyeknek népszerûségét köszönheti?

1. Széles hatásspektrum: a gyakorlat bizonyította, hogy a Betanal Progress OF kitûnõ hatékonyságú a legtöbb magról kelõ egy- és kétszikû cukorrépa gyom ellen megfelelõ stádiumban alkalmazva. A legfontosabbak: disznóparéj-félék, libatop-félék, keserûfû-félék, csattanó maszlag, fekete csucsor, egynyári szélfû, ragadós galaj, kakaslábfû, muhar-fajok, ugari szulákpohánka, keresztesvirágúak, vadkender. A gyakori gyomfajok közül csupán néhány olyan van, melyek ellen a készítmény önmagában nem teljesen kielégítõ hatékonyságú. Ezek az alábbiak: selyemmályva, árvakelésû repce, mezei acat, apró szulák, árvakelésû napraforgó, valamint a kamilla- és pipitér-fajok. Ezen gyomfajok erõteljes fertõzése esetén kombinációk javasolhatók, egyébként a BprOF hatékonysága önmagában kitûnõ, nem kell kombinálni.

2. Rugalmas alkalmazhatóság: Egészen korai stádiumtól kezdõdõen (gyakorlatilag a kelés idõszakától) a gyomirtási idõszak végéig, hosszú idõszakon át alkalmazható. Segítségével célzott védekezés valósítható meg: a védekezés idejét és a szükséges dózist (esetleges kombinációs partnert) a gyomosodás konkrét ismeretében tudjuk meghatározni. Igen könnyen kezelhetõ készítmény, viszonylag alacsony dózisokkal. Bármely más készítménnyel kompatíbilis, így a keverhetõség nem bonyolítja védekezési programunkat.

3. Gazdaságosság: Az eredményes gyomirtás alapja a gazdaságos cukorrépa termelésnek. Nagy értékû kultúra lévén a Betanal Progress OF alkalmazásának megtérülési hányadosa akár 5-6-szoros is lehet. A készítmény gyomirtási, szakmai oldalról lehetõvé teszi a preemergens eljárás nélküli, ún. tisztán posztemergens cukorrépa gyomirtást. Amennyiben technikai felszereltségünk és egyéb körülményeink ezt megengedik, a BprOF használatának megtérülése még magasabb arányú lehet.

A továbbiakban következzen néhány, a gyakorlat által kialakított tanács az alkalmazási körülményeket, a felhasználandó dózisokat és kombinációkat illetõen:

A fejletlen cukorrépa bizonyos stressz körülmények között érzékeny lehet a posztemergens gyomirtó szerekre (bármelyikre). Éppen ezért a kezelések során igyekeznünk kell betartani az alábbi szempontokat (ezek nem csupán a BprOF-re vonatkoznak):

- Rovarok által károsított répát ne gyomirtsunk. Végezzük el a rovarölõ szeres kezelést, majd a rágási sebek gyógyulása után végezzük el a herbicides kezelést (szükség esetén emelt dózissal).

- Ugyanez vonatkozik az esetlegesen gyökérfekélyes állományra.

- 25 oC feletti hõmérsékleten, illetve 20 oC felett, ha az erõs napsütéssel párosul ne permetezzük a cukorrépát. A kezelést lehetõleg a nap leszálló hõmérsékleti szakaszában (délután) kezdjük. Nem jó a kora reggeli kezelés, ha délelõtt hõség várható.

- Egyéb stressz hatása alatt levõ répa állomány kezelése sem javasolt. Ilyenek lehetnek, pl. az aszály, fagy, szélkár (homokverés), illetve a területre már kiadott preemergens gyomirtó szerek. A kelés elõtti gyomirtó készítmények is több-kevesebb stresszt okoznak a kis répa növények számára. Amíg ez a hatás fennáll ne kezeljünk posztemergensen.

Stresszmentes helyzetben a cukorrépa fejlettségétõl függõen az alábbi dózisok veszélytelenül használhatók:

Kelõ - szikleveles répa 1,0 l/ha
2 lombleveles répa 1,5 l/ha
4 lombleveles répa 2,0 l/ha

A 2,0 l/ha dózisnál magasabb egyszeri dózis kijuttatása nem indokolt és gazdaságtalan lehet.

A gyomfejlettség szempontjából közelítve a Betanal Progress OF dózisát:

Stop-kezelés 1,0 l/ha
(ez a kezelés a kelõ-szikleveles répában alkalmazandó. A gyenge szikleveles gyomokat elpusztítja, a fejlettebbeket „lestoppolja”.

Döntõen szikleveles gyomok 1,25 l/ha
Döntõen 2 lombleveles gyomok 1,75 l/ha
4 - 6 lombleveles gyomok 2 x 1,75 l/ha (max. 2,0 l/ha)


A gyakorlatban sokszor elõfordul, hogy megkésett kezelés (túlnõtt gyomok) esetén kombinációs partnerekhez nyúlunk a Betanal Progress OF helyes dózis megválasztása helyett. Mivel a szóbajöhetõ tankkeverék partnerek hatásspektruma nem teljes, az eredmény gyakran az, hogy éppen a „közönségesnek” számító fajok (pl. fehér libatop) ellen nem érünk el kellõ hatást, ugyanakkor eljárásunk drága is volt. A kombinációs partnerekre ezért mindig - a már ismertetett gyomok elleni - hatásspektrum kiegészítés céljából gondoljunk. A Betanal Progress OF hatásspektrumába tartozó, de túlfejlett gyomok ellen gazdaságosabb és célravezetõbb a dózis megfelelõ emelése.

Farády László
Aventis CropScience Kft.