MENÜ

Tojásgyümölcs fajták

Oldalszám: 2
2013.11.05.

A tojásgyümölcs (Solanum melongena L.) a burgonyafélék családjába tartozó rokon zöldségeihez - a paradicsomhoz, paprikához - képest jóval kisebb jelentõségû mind a termesztését, mind a fogyasztását tekintve. Ugyanez a tendencia érvényesül a fajták körében is, noha termésének alak és színgazdagsága felülmúlja a paradicsomét, de nem éri el a paprikáét.

Õshazája valószínûleg India és a legnagyobb alakgazdaságban itt is fordul elõ. Az apró bogyójú típusok Közép- és Délkelet Kínában õshonosak. Európában már korán, a XIII-XIV. században megjelent és melegigényes fajról lévén szó, Olaszországban és Spanyolországban, majd Európa délkeleti országaiban kezdték termeszteni. Hazánkban fõleg a bulgár kertészek foglalkoztak vele és honosították meg a ma ismert fajtatípusokat.
A tojásgyümölcs fajták közül legismertebbek a sötétlila héjúak, de néhány (fõleg japán) cég katalógusában fehér ill. krémszínû fajták is megtalálhatók.
A termés alakja igen változatos, az ovális és gömb vagy a hosszú megnyúlt alak számtalan átmeneti változatban megtalálható a fajták körében. A termés nagyságát tekintve is rendkívül nagy a változatosság, a néhány dekától a majdnem kilós nagyságú termések mind fellelhetõk. Amint már arról szót ejtettünk, nálunk kevéssé ismert zöldségféle a tojásgyümölcs. Melegigényessége miatt õsszel és tavasszal hajtatják, nyáron szabadföldön is megtermelhetõ. A Nemzeti Fajtajegyzéken mindössze 11 államilag elismert fajta van. Ezek közül hét szabadfelvirágzású, négy pedig hibrid, melyeket elsõsorban intenzív körülmények között (hajtatásban vagy szabadföldön ágyásos, talajtakarásos termesztésben, tápoldatozással) érdemes termeszteni.
Valamennyi államilag elismert fajta termése lila héjszínû. A tojásgyümölcs bogyója az elvirágzás után 40-60 nappal szedhetõ. Ilyenkorra a termés elérte a fajtára jellemzõ nagyságot, héja kisimult, fényes lesz. Ne hagyjuk a bogyót sokáig a tövön, mert az elöregedett termés húsos állománya taplós, íze keserû lesz. Ez tehát nem fajtahiba, hanem a helytelen szedés következménye.
(Kristóf Lászlóné dr.)