MENÜ

Gyümölcsösök talajtakarása

Oldalszám: 13
2013.11.05.

A talajtakarás célja
A talajtakarás egyik legfontosabb célja a gyomosodás megakadályozása, késleltetése, ezen keresztül a talaj nedvességtartalmának megôrzése, az eredési százalék javítása.

A takaratlan (ugaros talajmûvelés) talajon a gyomok gyorsan felszaporodnak, a kultúrnövényektôl nagy mennyiségû tápanyagot és vizet vonnak el, több kártevô és kórokozó gazdanövényei. Gyérítésük mechanikus (pl. kapálás, gyomlálás, perzselés), módon vagy gyomirtó vegyszerekkel történik.

A talajtakarás másik, egyáltalán nem elhanyagolható célja a talaj tápanyag, illetve humusztartalmának növelése. Ezt a célkitûzést csak akkor érjük el ha valamilyen szervesanyaggal takarjuk a talajt.
a talajtakarás módjai
Ha a gyümölcsös talatakarásáról beszélünk, akkor el kell különítenünk a sorközök és a facsíkok /korona alatti terület/ takarását.
Füvesítés
A sorközök takarása tulajdonképpen nem más mint a sorközök füvesítése, ami a szamóca kivételével bármely gyümölcsfajnál megvalósítható.
A füvesítés viszont csak akkor ajánlott, ha a füvet rendszeresen tudjuk kaszálni, a haszonnövényünket pedig öntözzük. Ellenkezô esetben a fû “gyomként” viselkedik! A füvesítés elônyei
- A talajra csapadékos idôben is rá lehet menni, a gépek és eszközök nem sûllyednek el a sorokban. Ezek az elônyök a növényvédelem és a gyümölcsbetakarítás során nagyon nagy jelentôsségûek.
- A fûfélék gyökerei folyamatosan halnak el és képzôdnek, ezzel növelik a talaj humusztartalmát. - A gyökerek sûrûn átszövik a talaj felsô rétegét. Az ilyen talaj morzsalékosabb, javul a tápanyaggazdálkodás és a levegôsség.
- A füvesített területen jelentôsen lecsökken a talajelhordás (erózió).
A füvesítés módszerei
Az egyik eljárás ugyanaz mint a pázsit készítése, tehát fûmagvetéssel létesítünk gyepet. Ebben az esetben ajánlott az alacsonyan növô, kevesebb kaszálást igénylô, szárazságtûrô fûfélékbôl kialakítani a gyepet /sport vagy golfkeverék/.
A másik -olcsóbb- módszer a kikelô gyomok kaszálásán alapszik. Abban az esetben ha a sorközökben a “gyomokat” rendszeresen kaszáljuk, a kétszikû növények nem tudnak magot hozni és újra szaporodni, az egyszikû fûfélék viszont 2-3 év alatt “begyepesítik” a területet.
Néhány kétszikû növény viszont nagyon jól tûri a kaszálást, 2-3 cm magasan is képesek virágozni és magot hozni (gyermekláncfû, fehérhere, parlagfû !, stb.). A füvesítést úgy kell elvégezni, hogy a facsík alatt 0,7-1 m széles sáv maradjon, amit mechanikusan vagy vegyszerekkel tartunk tisztán. Az ültetvények sorközeit rendszerint csak a második-harmadik évben füvesítik, azért, hogy a növények jól begyökere-sedjenek, a fû ne vonjon el vizet és tápanyagot a fiatal növények elôl.
A facsíkok és a tövek takarásának lehetôségei A facsíkok takarása /sortakarás/ csak abban az esetben ajálott, ha a növényeket viszonylag sûrûn ültetjük /ribiszkék/ és nem akadályozzuk a növény felújulását /málna, szeder/. A nagy tôtávú nôvényeknél a növények környékét takarjuk /tôtakarás/, legfeljebb 1m2-nyi területen.
A talajtakarásra használható szervesanyagok - Szalmás istállótrágya, szalma, faforgács, fûrészpor, fakéreg, komposzt, fûkaszálék, szôlôtörköly, papír, stb. Ezek közül leggyakrabban használt anyag a szalma, a szamóca érés elôtti talajtakarására. A szalmát 3-4 cm vastagon a virágzás kezdetekor a tövek köré terítik azért, hogy a lehajló termések ne szennyezôdjenek a talajtól, ne érintekezzenek a nedves földdel, csökkenjen a rothadás veszélye.
A gyümölcsfák sor vagy tôtakarására telepítés után nagyon jó hatású a szalmás trágyatakarás. 1-1 fához 3-4 villa trágyát juttatnak ki. Az ilyen trágya részben tápanyagszolgáltató is, azon kívül, hogy megôrzi a talaj nedvességét.
A füvesített ültetvényekben egyértelmû a lekaszált fû leterítése a sorra speciális fûkaszával, vagy kaszálás után rendsodróval. Házikertekben a pázsit kaszálása utáni füvet hasonlóan lehet felhasználni.
A talajtakarásra használható szervetlen anyagok A szervetlen talajtakaró anyagok közül leggyakrabban használt anyag a fekete talajtakaró mûanyagfólia. A síkfólia nem engedi át a vizet, míg a “szövött“ agrofólia a lehulló csapadék nagy részét átengedi, de a talajból történô párolgást nagy részben megakadályozza. Legnagyobb mennyiségben a sz Fák talajának takarását is megoldhatjuk utólag a fekete fóliával úgy, hogy kb. 1m2-nyi darabot leszabunk a fóliából, majd középig behasítjuk. A növényt 5-6 cm mélyen körül árkoljuk, a hasításnál áthúzzuk a fóliát a törzsnél. A fólia szélét az árkocskába behajtjuk és földdel rögzítjük. Ha nem szeretnénk, hogy a mûanyag látványa zavaró legyen, a fóliát “felültakarhatjuk” forgáccsal, fakéreggel vagy például díszkertben kaviccsal.
Sipos Béla Zoltán