MENÜ

E R U N I T P R O F I

Oldalszám: 45
2013.11.05.

A NITROKÉMIA 2000 Rt., illetve jogelõdje 1972 óta gyárt klóracetanilid tartalmú gyomirtó szereket. A termékcsaládba tartozó hatóanyagokat (propaklór, acetoklór, alaklór, propizoklór, metolaklór) az egész világon gyártják és alkalmazzák
a mezõgazdaságban.

Ma Magyarországon a kukorica vetésterületének csaknem 70% -án használnak ilyen típusú gyomirtó szereket.
A NITROKÉMIA 2000 Rt. (korábban Nitrokémia Ipartelepek) 1979-ben, a világon elõször dolgozott ki gyártástechnológiát az acetoklór elõállítására. A Nitrokémia bevezetett egy nagy hatékonyságú molekulát, az AD-67-et, amely az acetoklórral keverékben alkalmazva rendkívüli idõjárási körülmények között is biztonságossá teszi a gyomirtást.
Természetesen a fejlesztések itt nem álltak meg, és 1981-ben gyári kombinációban MG 65 néven engedélyezésre került egy folyékony szuszpenzió koncentrátum, amely 300 g/l acetoklórt, 200 g/l atrazint és 30 g/l AD-67 antidótumot tartalmazott (Erunit A 530 FW).
1989-ig az acetoklórt nagyrészt önmagában (Acenit A 500 EC), illetve tankkombinációban alkalmazták a gazdaságok. A birtokviszonyok megváltozása után a gyári kombinációk „használati értéke” jócskán megemelkedett, hiszen az Erunit A 530 FW II. kategóriás készítmény, míg a csak atrazint tartalmazók I. kategóriásak.
A 90-es években további három acetanilid + atrazin gyári kombináció került a magyar piacra, amelyek az Erunit A 530 FW-vel együtt a kukorica alapgyomirtásának gerincét adják. 2001-ben a NITROKÉMIA 2000 Rt. Erunit A 530 FW készítményét felváltja az ERUNIT PROFI.
Az ERUNIT PROFI összetétele: 410 g/l acetoklór
270 g/l atrazin
41 g/l AD-67
Ezen paraméterekkel jelenleg a legmagasabb acetoklór + atrazin hatóanyag tartalmú készítmény a világon. A magas hatóanyag tartalom mellett ma már igen fontos követelmény a készítmények kezelhetõsége. Alapvetõ dolog, hogy egy szer könnyen kijuttatható, homogén állapotú legyen. Az ERUNIT PROFI éppen ezen fizikokémiai paramétereivel nyújt többet elõdjénél, amely a készítmény stabilitására, hatástartamára is jó hatással van.
Hároméves országos vizsgálataink során elõfordult mindkét szélsõséges idõjárási tényezõ: 1999 tavaszán a bõséges csapadék, 2000 tavaszán a vegetáció végéig tartó szárazság. Az 1999-ben hatósági kísérletekben vizsgált ERUNIT PROFI biztos védelmet nyújtott minden vizsgált dózisában a kukorica legfontosabb egynyári egy- és kétszikû gyomnövényei ellen.
A 2000. év szárazsága minden alapgyomirtó szer hatását csökkentette, igen sokszor kellett felülkezelni a kukoricát. De az egyik kísérlet során azt is megfigyelhettük, hogy a kezelés utáni 21. napon 18 mm bemosó csapadékot kapott területen a kísérleti sorban az egyéb acetanilid + atrazin kombinációk mellett az ERUNIT PROFI adta a legjobb gyomirtó hatást. Összefoglalva: az ERUNIT PROFI extrém idõjárási körülmények között is nagy biztonsággal védi meg a kukoricát a konkurens gyomokkal szemben.
A NITROKÉMIA 2000 Rt. termékeinek folyamatos fejlesztésével, a kukorica-gyomirtó szer piacon elfoglalt helyével a magyar mezõgazdaságot szolgálja.
– PR –
Boros Sándor,
Nitrokémia 2000 Rt táblázat