MENÜ

Pr

Szakfolyóirat > 2001/3 > Pr Európai Unió NUTS

Az európai unió regionális politikájának adaptációja magyarországon

A 90-es évek világpolitikai helyzetének megváltozása, a „vasfüggöny” leomlása politikailag és gazdaságilag is átrajzolta Európa térképét. Ennek következtében az EU tagállamok külügyminiszterei Maastrichtben 1991. december 11-én elõkészítették egy új alapokon nyugvó szerzõdés tervezetét, melyet 1992. február 7-én írtak alá.

Szakfolyóirat > 2001/3 > Pr ERUNIT PROFI

E R U N I T P R O F I

A NITROKÉMIA 2000 Rt., illetve jogelõdje 1972 óta gyárt klóracetanilid tartalmú gyomirtó szereket. A termékcsaládba tartozó hatóanyagokat (propaklór, acetoklór, alaklór, propizoklór, metolaklór) az egész világon gyártják és alkalmazzák a mezõgazdaságban.

Szakfolyóirat > 2001/3 > Pr búza Gazda Kukorica

Szárítás a jó gazda gondosságával

A Top-Dry 2000 típusú mezõgazdasági terményszárítók mûködésüket tekintve szakaszos, illetve folyamatos üzemûek. A csúcsszárító rendszer azt jelenti, hogy a szárítótér és a szárítandó termény a fém gabonasiló-jellegû berendezés felsõ, kúpalakú traktusában, a „csúcson” helyezkedik el. A szárítóegység közvetlen hõlégbefúvású tüzeléses rendszerû, perforált kúptálcás, átáramlásos légáramú berendezés.