MENÜ

A VIRÁGPALÁNTÁK VÉDELME

Oldalszám: 6
2013.11.04.

Az egynyári palánták április végi, május eleji kiültetéséhez már a hónap elején el kell vetni a virágmagokat. Ahhoz, hogy egészséges növényeket kapjunk, egészséges palántákat kell nevelnünk. Ez pedig úgy lehetséges, ha termesztésre még nem használt, vagy fertõtlenített talajba egészséges, lehetõleg csávázott magot vetünk. Még így is számos betegség veszélyezteti a kis növényeket.

Ezek egy része nem fertõzõ, úgynevezett élettani betegség, melyek kezelési hibából adódnak. Gyakori technológiai hiba a túlöntözés, mely akadályozza a talaj szellõzõdését, a gyökerek légzését, így a növény sárgul, beteges kinézetû lesz. A vízhiány hervadást, sárgulást, elszáradást okoz. A levegõ alacsony páratartalma sárgulást, barnulást, levélhullást és egyes kártevõk felszaporodását idézheti elõ. A magas páratartalom a gombás betegségek és a levélfonálférgek terjedését segíti, emellett egyes növényfajokon parásodást is okoz. Alacsony hõmérsékleten, hideg talajban a növények sínylõdnek, kidõlnek. Fényhiány esetén a növények etiolálódnak, esetleg elpusztulnak.
Tápanyag túladagolás következtében a gyökércsúcs elhal, a növény fejlõdése leáll. Tápanyaghiány hatására a növényen betegségtünetek (pl.klorózis, világos foltok, levélgörbülés, stb.) jelentkeznek. A növényvédõ szerek helytelen alkalmazása is sok gondot okoz. Aluldozírozás esetén hatástalanok, túladagolás esetén mérgezõek és perzselhetnek. – Az élettani betegségeket a növények számára optimális körülmények biztosításával (szakszerû öntözéssel, szellõztetéssel, tápanyagellátással és növényvédelemmel) megelõzhetjük.
A fertõzõ betegségek közül a vírusos betegségek változatos tünetekkel jelentkeznek a különbözõ növényfajokon. Okozhatnak mozaikfoltosságot, gyûrûsfoltosságot, levélér kivilágosodást, levél elszínezõdést, törpülést, söprûsödést, degenerációt, hervadást, pusztulást, stb. A vetõmag felszínén elhelyezkedõ vírusok magcsávázással elpusztíthatók. – Végezzünk rendszeres negatív szelekciót, a beteg vagy gyanús palántákat semmisítsük meg. – A vírusvektor fonálférgek irtására a talajt fertõtlenítsük, a szintén vírusátvivõ levéltetvek, kabócák, tripszek ellen rendszeresen védekezzünk. – Irtsuk a gyomnövényeket, melyek vírusforrásul szolgálnak. – Az ápolási munkák során gyakran mossunk kezet szappannal, az eszközöket pedig fertõtlenítsük hypós vízben.
Gombás betegségek közül rendszeresen elõfordul a palántadõlés. Kórokozója a talajból fertõzi a csíranövényeket, melyek nem kelnek ki, elpusztulnak. Ha kikelnek, gyökérnyaki részük üvegessé válik, befûzõdik, a palánták a talajra fekszenek, körülöttük a gomba micéliuma a talajt is behálózza. A gomba kitartóképletei (álszkleróciumai) rendkívül ellenállóak, a kedvezõtlen viszonyokat hosszú ideig elviselik. Talajgõzöléssel vagy fungicidek talajba juttatásával pusztíthatók el. A betegség általában foltokban jelentkezik. Észlelésekor a beteg növényeket távolítsuk el és semmisítsük meg. Helyüket és környékét locsoljuk be gombaölõ szerrel.
A lisztharmat a palánták levélszínén fehér, lisztszerû bevonatot képez. Szaporítóképletei a légmozgással terjednek. A tünetek észlelésekor azonnal kezdjük meg a védekezést lisztharmat elleni készítményekkel. A kezeléseket szükség szerint ismételjük.
Magas páratartalmú, hûvös, szellõzetlen növényházakban bizton számíthatunk a peronoszpóra fellépésére. A betegség a levél színén keletkezõ szögletes, sárgászöld, majd elhaló foltokról és a fonákon lévõ fehér kivirágzásról (sporangiumtartó gyep) könnyen felismerhetõ. Fertõzési források a növénymaradványok, ahonnan a sporangiumok légmozgással vagy vízzel jutnak a nedves levélfelületre. Szellõztetéssel, a megfelelõ páratartalom és hõmérséklet beállításával megelõzhetjük a betegség kialakulását. A kémiai védelmet megelõzésként palántakorban legalább két alkalommal hajtsuk végre kontakt szerekkel. Kiültetés után folytassuk felszívódó, majd ismét kontakt fungicidekkel. A rozsdabetegségek is sok növényfajt megbetegítenek. A leveleken és a száron rozsdafoltok láthatók. Bennük spóratelepek alakulnak ki, melyekbõl a spórák szétszóródva fertõzik a szomszédos növényeket. Fertõzési források a növénymaradványok és a magvak. Az elõzõeket mélyen a talajba kell forgatni. Magot csak egészséges növényrõl szedjünk. Magtermesztés esetén 2-3 éves vetésforgót tartsunk be. A kis palántákat folyamatosan részesítsük kémiai védelemben.
A botritisz sok gazdanövényû gomba, mely a levelek elhalását okozza. Az elhalt részeken egérszürke konidiumtartó-gyep fejlõdik. Gyakran apró, fekete kitartóképletek (szkleróciumok) is megfigyelhetõk. Gyengültségi parazita, csak a beteges növényeken jelentkezik. Ezért a megelõzésben a legnagyobb szerep az agrotechnikai védekezésnek jut.
A sárguló hajtásokat, leveleket, a beteg egyedeket, az elszáradt növénymaradványokat semmisítsük meg.
A növényeket tág térállásban neveljük.
Rendszeresen szellõztessünk.
A talajt öntözzük, ne a növényeket.
Rendszeresen távolítsuk el a gyomokat. – Ha mégis fellépne a betegség, kémiai növényvédelemhez kell folyamodni. A palántákon többféle foltbetegség is károsít, melyek növényfajra jellemzõek. A leveleken keletkezett foltok késõbb általában összefolynak és kitöredeznek, a levelek elszáradnak. Csávázással és a higiénés szabályok betartásával általában megelõzhetõek. Ha ennek ellenére beteg növényeket találunk, 10-14 naponként permetezzünk a táblázatban javasolt gombaölõ szerekkel.
Az állati kártevõk sem kímélik a palántákat. Közülük elsõsorban a szúró-szívó szájszervûek okoznak súlyos károkat. A tripszek szivogatása következtében a leveleken apró, ezüstös foltok keletkeznek, melyek késõbb egybefolynak. A levelek rendellenesen fejlõdnek, elsárgulnak, esetleg le is hullanak. Mivel a kártevõk életük egy részét a talajban töltik, csak többszörösen ismételt permetezéssel tudunk hatékonyan védekezni ellenük.
Megjelenésüket növényvizsgálattal és világoskék vizes tálcsapdákkal figyelhetjük meg.
Az üvegházi molytetû, a levéltetvek és a közönséges takácsatka a dísznövény palántákat is erõsen károsítják.
Kártételükrõl, felderítésükrõl és a védekezés alapelveirõl bõvebb tájékoztatás az Agro Napló 2001/1-2 sz. 16. oldalán olvasható.
Dr.Ördögh Gizella