MENÜ

Gyümölcstelepítés tavasszal

Oldalszám: 15
2013.11.04.

A gyümölcstermõ növények ültetésének két fô idõszaka van, az ôszi és a tavaszi. Általában az ôszi telepítést tartjuk kedvezõbbnek, mert: hosszabb idô áll rendelkezésünkre a növények beszerzésére, a talaj elõkészítésére és az ültetésre, a gyökeresedés hamarabb megindul tavasszal.

Természetesen az ôszi telepítés elõnyei mellett hátrányok is akadnak:

nagyobb a vadkárveszély, erôs lehûlés esetén a növények kifagyhatnak, ha az ôsz és a tél csapadékszegény, a növények kiszáradhatnak.

A tavaszi ültetés viszonylag kevés elõnnyel kecsegtet, hiszen:

csapadékos idõjárás esetén esetleg túl késõn kerül sor az ültetésre, mert nem tudunk a talajra menni, a terület elõkészítésére és a megfelelõ ültetési anyag beszerzésére viszonylag kevés idô áll rendelkezésünkre, ha korán tavaszodik és az idõjárás szokatlanul meleg, a növények hamar kiszáradhatnak, az eredés bizonytalan, a tavasszal ültetett növényeinket is védeni kell az erdei vadak károsítása ellen.

Természetesen az elõbb felsorolt elõnyöket és hátrányokat elsõsorban a több hektárnyi gyümölcsöst telepítõknek kell fokozottan figyelembe venniük. Esetükben, amennyiben állami támogatást kívánnak igénybe venni ültetvénylétesítéshez, meg kell felelniük a szigorú pályázati feltételeknek, az elõírásokat következetesen be kell tartaniuk. A házi-és kiskertek tulajdonosai viszonylag könnyebb helyzetben vannak, mivel legtöbb esetben csak néhány gyümölcsfát, bokrot kívánnak ültetni.

Telepítés elõtti munkák Néhány növény ültetésekor is készítsünk ültetési tervet. Ezen tüntessük fel a kívánt növények helyét, ügyelve arra, hogy ha „felnõnek” akkor is legyen elegendõ helyük és a szomszédnak se okozzanak „fülemüle pert”.

Ha több növényt akarunk szabályos sor és tõtávra telepíteni célszerû ültetõlécet készítenünk. Ez egy 8-10 cm széles, 120-150 cm hosszú faléc, közepén és a két végén ék alakú bevágással.

Az ültetõgödrök kijelölésekor az ültetõléc középsõ vájatát a tô helyét jelzõ pálcához illesztjük, majd a léc szélsõ bemarásainál is leszúrunk egy-egy pálcát. Az ültetõlécet mindig azonos irányba tartsuk !

Az ültetõgödör kiásásakor a középsõ jelzõpálcát kihúzzuk, majd a kívánt méretû gödröt kiássuk, vagy kifúrjuk.

A gödröket ültetés elõtt 1-2 hónappal ajánlott kiásni. Ezek mérete törzses fáknál 80-100× 80×80 cm, egyéb fajok esetében (például ribiszke) 60×60×60 cm. Az altalajt ne emeljük ki, csak ássuk fel.

A kiásott földet összekeverjük a tápanyagokkal (laboratóriumi talajvizsgálat hiányában gödrönként 10-15 kg szerves, és 0.5 kg vegyes mûtrágya), majd a gödröt visszatemetjük. A tényleges ültetéskor már csak akkora gödröt kell kiásnunk, hogy a gyökérzet kényelmesen elférjen a gödörben.

Az ültetési anyag beszerzése és elõkészítése ültetésre Mire figyeljünk a csemete vásárlásakor?

A csemetén mindig legyen jeltábla. Ezen tüntetik fel az elõállító nevét, a fajtát, az alanyt, és a minõségi osztályt.

Elsõsorban a gyökérzetet vegyük alaposan szemügyre. A dús, sok hajszálgyökerû csemete még akkor is értékesebb, ha a földfeletti része egy kicsit gyengébb, szemben az erôs, de gyér gyökérzetû anyaggal.

Ha a növény kérge ráncos, hajszálgyökerei szárazon törnek, ne vegyük meg, mert az ilyen csemete egyszer már kiszáradt, eredése bizonytalan. Vásárláshoz vigyünk magunkkal csomagolóanyagot. Legjobb a mûanyag fólia, az ebbe csomagolt növény nem szárad ki. Az ültetés elõtti napon, egy éjszakára állítsuk vízbe a növényeket tavaszi ültetés esetén is.

Ültetés elõtt vizsgáljuk meg az ültetési anyagot. A sérült, beteg gyökérágakat távolítsuk el, a gyökérzetet enyhén metsszük vissza. Az így elõkészített csemeték gyökerét mártsuk híg sárba (pépezés). E munka befejezése után kezdõdhet az ültetés.

Oltványok ültetésénél a következõket tartsuk szem elõtt: Az oltási helynek – a betaposás után is – a talajfelszín szintjében kell maradnia. Homoktalajon néhány centivel mélyebbre, kötött talajon pedig magasabbra ültethetünk. A magasan szemzett oltványok szemzési helye 15-20 cm-re legyen a talaj felett ! A mély ültetés gyökérfulladáshoz és alanylerúgáshoz vezethet !

Az ültetõgödrökbe kiosztott csemetékrõl vegyük le a jelcímkéket, mert ha ezek lecsúsznak a gyökérnyakra, és földdel betakarjuk, megfojtják az oltványt ! A tavasszal ültetett csemetéket minden esetben be kell öntözni. Egy-egy gödörre 10-15 liter vizet számítsunk. Az ültetés menete:

Ássuk ki a megfelelõ méretû gödröt a tõjelzõ pálca helyén. Az ültetõlécet mindig ugyanabba az irányba tartva illesszük a két szélsõ pálcához.

Az oltványt tegyük be a gödörbe, úgy, hogy törzse az ültetõléc középsõ vájatában legyen. A szemzési, vagy oltási hely az uralkodó széllel szembe nézzen. Az ültetést két személy végezze. Az egyik, föl-le rázogatva tartja a csemetét, a másik pedig a földbehúzást végzi. Ha a gödör félig megtelt, a behúzott földet a gyökerek közé betapossuk, ezután teljesen betemetjük a gödröt, és körbe tapossuk.

Az eltelepített sorokat benézzük, a kilógó oltványokat taposással igazítjuk be a sorba.

A töveket kitányérozzuk, és beöntözzük.

Ha támrendszeres koronaformát fogunk kialakítani, készítsük el a támrendszert.

Ha szükséges, gondoskodjunk a vadrágás elleni védelemrõl.

Dr. Sipos Béla Zoltán