MENÜ

Állattenyésztés

Szakfolyóirat > 2001/3 > Állattenyésztés sertés istálló állatok

A sertéstartás állatvédelmi szempontjai

A gazdasági haszonállatok védelmét, a tartási és ellátási feltételek meglétét minden állat és állomány esetére ki kell terjesztenünk. A nagy egyedszámú állományok esetén ennek kiemelt jelentõsége van. Az Állatvédelmi Törvény mellékleteként az állattartás általános elvei mellett kidolgozásra kerültek a sertések tartásának minimális kívánalmai és az ezeket tartalmazó irányelvek. A mi hatályos jogszabályunk, a mezõgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai (32/1999. (III. 31.) FVM rendelet) nagyrészt azonosak az Európai Unió irányelveivel.

Szakfolyóirat > 2001/3 > Állattenyésztés Takarmány koca vemhes

A választott és a vemhes kocák elhelyezésérõl...

A sertéstenyésztés eredményességét, gazdaságosságát a reprodukciós képesség kihasználása alapvetõen befolyásolja. A szaporaság öröklõdhetõsége, ismételhetõsége alacsony (h² = 0,1 - 0,2), ami a környezet színvonalának döntõ szerepét jelzi és jelenti egyben azt is, hogy az állomány produktivitásának javítására a jobb tartási, takarmányozási környezet megteremtése a legrövidebb út.

Szakfolyóirat > 2001/3 > Állattenyésztés őz vadászat

Az õz vadászata

Az õslénytani kutatások szerint valószínûsíthetõ, hogy a szarvasfélék õshazája Ázsiában volt. Legkorábbi leletek az oligocénkori rétegekbõl kerültek elõ.