MENÜ

Takarmányozás

Szakfolyóirat > 2001/12 > Takarmányozás húsmarha marha

A húsmarha téli elhelyezése és takarmányozása

A húsmarhatartás jövedelmezõsége nagymértékben függ a költségszinttõl, hiszen a választott borjú értékesítésébõl származó szerény árbevétel a napi költségek alacsony szinten tartását követeli meg. Az ágazat költségeinek kb. 80 százalékát a takarmányozás teszi ki. Az ebbõl fakadó kiadások ráadásul az év során rendkívül egyenetlenül oszlanak meg - jelentõs hányaduk a téli hónapokra esik. Jelen tanulmány éppen ezért nagyobb súlyt helyez a takarmányozási kérdésekre, az olcsóság szem elõtt tartásával. A tartástechnológiai alternatívák csak annyiban kerülnek említésre, amennyiben azt a takarmányozás megköveteli, hiszen egy korábbi közleményünkben már részletesen esett szó a lehetséges elhelyezési megoldásokról (AGRO NAPLÓ, 2001. március).

Szakfolyóirat > 2001/12 > Takarmányozás állomány abrakolás

Az egyedi abrakolás szükségessége

A tömegtakarmányokból összeállított alaptakarmány nem fedezi az állomány közepes és nagy tejtermelésû egyedeinek táplálóanyag-szükségletét. E tehenek számára tejtermelésük szerint egyedileg változó (laktációs állapottól is függõ) mennyiségû pótabrakot kell adagolnunk. Ezzel jelentõsen növelhetõ a tejtermelés gazdaságossága, mert a jól tejelõ tehenek termelésük arányában kapják a drága abraktakarmányt. Az alaptakarmányozás színvonalát a termelési szinthez szükséges igazítani, ill. nagyobb állományon belül csoportokat kell képezni, amelyeket differenciált alaptakarmányban célszerû részesíteni.

Szakfolyóirat > 2001/12 > Takarmányozás üszõk Takarmányozás

Az üszõk takarmányozása

Üszõknek nevezzük a fiatal nõivarú szarvasmarhákat 6 hónapos kortól az elsõ ellésig. Az üszõnevelés a szarvasmarha tenyésztés és tartás meghatározó és fontos része, ugyanis késõbb ezen állatoktól várunk el magas színvonalú és hosszú ideig tartó tejtermelést és szaporaságot.