MENÜ

MEZOTRION - az új hatóanyag - avagy mérföldkõ a kukorica gyomirtásában

Oldalszám: 24
2014.01.13.

A kukorica gyomosodási viszonyaiban az elmúlt években jelentõs változás következett be Magyarországon. A kukorica jellemzõ gyomnövényei – a disznóparéj, libatop, kakaslábfû és muhar fajok mellett egyre jobban terjednek olyan veszélyes kétszikû gyomfajok, amelyek biológiai tulajdonságaik miatt a jelenleg forgalomban lévõ szép számú gyomirtó szer hatóanyag mellett is gondot okoznak a kukorica termesztésben. A szerbtövis, a selyemmályva, a csattanó maszlag és a parlagfû a legutóbbi 1996-97. évi országos gyomfelvételezés adatai szerint a kukorica kiemelt fontosságú gyomnövényei közé kerültek. Elhúzódó, több hullámban történõ kelésük megnehezíti az ellenük való védekezést. A rendelkezésre álló hatóanyagok többsége a kukorica fenológiájához kötötten, meghatározott idõpontig juttathatók ki a kukorica károsodása nélkül, ami nem mindig esik egybe a gyomirtás szempontjából ideális gyomfejlettséggel.

Napjainkig egyedül a jól ismert atrazin hatónyag rendelkezett olyan szelektivitással, ami lehetõvé tette, hogy a kezelés idõpontját a kukorica fejlettségétõl függetlenül válasszuk, és amely a késõbb kelõ gyomok ellen is kellõ védelmet adott. Az utóbbi években Magyarországon is figyelmeztõ jelenség egyes gyomfajok triazin rezisztens biotípusának megjelenése, ami az eddigiektõl eltérõ hatásmódú gyomirtószerek használatát teszi indokolttá.

A felvázolt problémák jövõbeni megoldásának kulcsa lehet a több, mint tíz eves kutatómunkával kifejlesztett MESOTRION hatóanyag, amely nyugat Európában már engedélyezésre került, hazai regisztrációja pedig a közeljövõben várható.A MEZOTRION természetes eredetû hatóanyag. Felfedezése egy megfigyelésbõl ered, mely szerint a Callistemon citrinus cserje gyökérnedve gátolja a gyomok csírázását. A cserje alól gyûjtött talajminta laboratóriumi analízisével igazolták a korábban feltételezettcsírázás gátlást. Bebizonyosodott, hogy a Callistemon cserje egy Leptospermon néven azonosított gyomirtó hatású vegyületet termel és bocsájt a környezetébe . A nagyszerû felefedezést sikeres kémiai kutatás követte, melynek eredménye a MEZOTRION, a leptospermonnal analóg vegyület.A MEZOTRION hatásmechanizmusát tekintve HPPD enzimgátló hatóanyag. Két lépcsõben, két hatáshelyen, alapjaiban zavarja az érzékeny gyomnövények életfolyamatait.A MEZOTRION jellegzetes tünetei a gyomnövények kifehéredése, majd száradásos elhalása.A MEZOTRION szisztemikus hatású vegyület. A hatóanyag felvétel levélen és gyökéren keresztül történik, a háncs és a faszövetben szállítódik csúcsi és gyökér irányba. Ennek a hatásmódnak köszönhetõ, hogy preemergensen (vetés után, de kelés elõtt) és posztemergensen (a kukorica kelése után) egyaránt alkalmazható.

Preemergens felhasználáskor a gyomnövények csírázás közben, a hajtáscsúcson és a fiatal gyökereken keresztül veszik fel hatóanyagot. Posztemergens felhasználás esetén a MESOTRION felvétel kettõs. Egyrészt levélen keresztül, másrészt a talajra került gyomirtó szer a gyökérzónába mosódva gyökéren kersztül fejti ki hatását. Ez a kettõs hatóanyagfelvétel kiemelkedõ gyomirtó hatást biztosít. A MEZOTRION talajon keresztül érvényesülõ tartamhatása révén az elhúzódó kelésû gyomokat is kiváló hatékonysággal irtja. A fehér elszinezõdés a posztemergens kezelés utáni 3. naptól jelentkezik, a gyomnövény teljes elhalása a 7-8. napon következik be.A MEZOTRION viselkedése a növényben

A magról kelõ kétszikû gyomokban rendkívül gyors a hatóanyag felvétel és a transzlokáció, ugyanakkor a hatóanyag lebontása lassú és korlátozott mértékû. A magról kelõ egyszikû gyomokban a gyors hatóanyagfelvételt viszonylag gyors metabolizáció követi, így gyakorlatilag minimális mennyiségû a kezelés helyérõl elszállítódó hatóanyag. Emiatt a MEZOTRION hatóanyag elsõsorban a magról kelõ kétszikû gyomok ellen hatékony 120-170 g/ha dózisban. Kétszikû spektruma rendkívül széles, a kukoricában elõforduló szinte valamennyi kétszikû gyomfajra kiterjed - ld. 1. táblázat, MEZOTRION hatóanyag hatásspektruma . A kétszikû gyomok többsége a preemergens és a posztemergens kezelésekre egyaránt érzékeny. Posztemergens kijuttatás esetén a gyomok 2-6 leveles fejlettsége, az intenzív növekedés idõszaka a legkedvezõbb kijuttatási idõpont. A MEZOTRION hatóanyagra kiemelkedõ érzékenységet mutató libatop fajok, szerbtövis, selyemmályva, csattanó maszlag ellen a 6 levelesnél fejlettebb állapotban is jó hatékonyság érhetõ el. Az évelõ kétszikû gyomokra, különösen a mezei acatra látványos mellékhatása van a hatóanyagnak. A mezei acat erõs fehéredéssel, levélszáradással reagál a MEZOTRION kezelésre, fejlõdése kb. 2-3 hétre leáll, ami a gyomokkal szembeni versenyben jelentõs elõnyhöz juttatja a kukoricát.

A magról kelõ egyszikû gyomok közül a kakaslábfû, a pirók újjasmuhar és a vadköles közepes érzékenységet mutat, de a magyarországi erõs egyszikûfertõzöttség miatt a MEZOTRION hatóanyagot egyszikûek ellen engedélyezett készítményekkel szükséges kombinálni. Preemergens kezelés esetén bármelyik alapkezelésre engedélyezett egyszikûirtóval kombinálható. Korai posztemergens kezeléskor az S-metolaklór hatóanyagú Dual Gold az a kombinációs partner, amellyel leginkább kihasználható a MEZOTRION hatóanyag rendkívüli szelektivitása és rugalmassága.

Kétszikû gyomok elleni állománykezelés esetén nem ionos nedvesítõ szerrel, vagy olaj adalékkal fokozható a hatóanyag felszívódása. Csökkentett dózisú, 250-500 g/ha atrazin hatóanyag fokozza a MEZOTRION poszt-hatását, így pl. 0.3-0.5 kg/ha Gesaprim 90 WG-vel tankkombinációval kiváló hatékonyság érhetõ el.

A MEZOTRION szelektivitása

A kukorica növény lassan veszi fel a MEZOTRION hatóanyagot, és enzimatikus úton rendkívül gyorsan bontja. Ennek tudható be a hatóanyagszállítás izotópos vizsgálatának eredménye, mely szerint kukoricában minimális a kezelés helyérõl elszállított hatóanyag mennyisége. Ez a fiziológiai szelektivitás teszi lehetõvé, hogy a MEZOTRION hatóanyag a kukorica fejlettségétõl függetlenül bármikor kijuttatható. Várhatóan csemege kukoricában és vetõmag elõállításban is felhasználható lesz.

A MEZOTRION egyedülállóan rugalmas felhasználása tehát mind a hatásmód, mind a szelektivitás oldaláról megalapozott. Egy olyan kétszikû irtó készítmény áll a jövõben a kukorica termesztõk rendelkezésére, amely egyaránt kitûnõ hatékonysággal és szelektivtással használható alapkezelésre preemergensen, korai posztemergensen, vagy késõbbi idõpontban a kukorica állománykezelésére. Jól kombinálható bármely preemergens vagy posztemergens egyszikûirtó készítménnyel jelentõsen szélesítve azok gyomirtási spektrumát.József Csilla – Radvány Béla

Syngenta Kft