MENÜ

Fúzió a Kemira magyarországi cégeinél

Oldalszám: 57
2014.01.13.

A Kemira 2001 november 1-jével összevonja Magyarországon a mezõgazdasághoz kapcsolódó tevékenységeit.

Ez érinti az eddig a Kemira Chemicals Hungária (KCH) által forgalmazott BOLIFOR takarmányfoszfátok és savkészítmények, valamint az eddig a Kemira Agro Hungary által forgalmazott CROPCARE, FERTICARE, BETA és POWER, illetve más, fõként komplex mûtrágyák értékesítését és a hozzájuk kapcsolódó tanácsadást.

Elsõ lépcsõben a mûtrûgyák forgalmazása és az ezzel foglalkozó munkatársak kerülnek át a KCH-ba. Ezt követõen a tevékenységét elvesztõ Agro Hungary céget a tulajdonos végelszámolja a KCH pedig felveszi az új KEMIRA AGRO HUNGÁRIA nevet. Mindezzel egyidejüleg a személyzet, az emberi erõforrások további fejlesztése is megkezdõdik.

Az átalakítás célja az értékesítés és a tanácsadás hatékonyságának további növelése, munkánk minõségének további javítása és a források jobb kihasználása. Az új, budapesti székhelyû KEMIRA AGRO HUNGÁRIA jövõ évi mintegy 6 – 7 milliárd forintos forgalmával, a hazai növénytermesztés és takarmánygyártás meghatározó szereplõjeként tovább fogja javítani ügyfélszolgálati és tanácsadói tevékenységét.

További célunk az átalakítással az volt, hogy az élelemlánc iparágait kiszolgáló tevékenységeinket egy komplex egységbe szervezzük. A szántóföldi és kertészeti növénytermesztéstõl a takarmánygyártásig, illteve a terménytartósításig terjedõ láncban már eddig is véleményformáló piaci szereplõk, szállítók voltunk – miközben Magyarországon az abszolút piacvezetõ takarmányfoszfát-szállítók lettünk. A jövõben ezen tevékenységeink további javítása, az ide kapcsolódó termékpaletta továbbfejlesztése mellett szándékunkban áll az élelmiszer-feldolgozó iparban is meghatározó szállítókká válnunk. A hazai kutató mûhelyekkel, felsõoktatási intézményekkel meglevõ kapcsolatainkat is bõvítjük; szeretnénk fokozottan támogatni a hazai kutatás-fejlesztést, amely tapasztalatait fejlesztõ munkánk és termékeink javítására fogjuk felhasználni.

Irodavezetõ a takarmányipari Ügyfelek által már jól ismert Csanádi Edit lesz. A mûtrágyák marketing és értékesítési vezetõje a növénytermesztésben dolgozó partnerek által szintén jól ismert Zajácz István lesz, a takarmányadalékok marketing és értékesítési vezetõje pedig az ügyvezetõ Baross Rezsõ (a KCH eddigi ügyvezetõje) lesz. A változásokkal kapcsolatos további részletekrõl Ügyfeleinket körlevélben fogjuk értesíteni.

Kemira (BR)