MENÜ

Agrár-Vállalkozási hitelgarancia alapítvány

Oldalszám: 48
2014.01.13.

Tisztelt vállalkozók

Az Alapítvány célja, hogy készfizetõ kezesség formájában nyújtott hitelgaranciával segítse az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés területén mûködõ azon hazai kis- és középvállalkozások, illetve vállalkozók hitelfelvételi esélyeit, akik hitelképesek, de nem rendelkeznek megfelelõ mértékû és minõségû fedezettel.

A hitelkérelmezõ abban az esetben kérhet az Alapítványtól hitelgaranciát, ha a vállalkozás tevékenysége az agrárágazathoz tartozik, vagy a kölcsönfelvétel célja összefügg a vidékfejlesztéssel.Mely hitelintézetek kérhetnek hitelgaranciát?Az alapítvány a vállalkozóknak azon hitelintézeteken keresztül nyújt hitel- illetve bankgarancia fedezeti garanciát, amelyek alapítóként, vagy csatlakozóként támogatják az alapítványt. Az Alapítvány a hitelt felvevõ vállalkozással nem áll közvetlen kapcsolatban. A hitelgarancia igény elõterjesztésére jogosult bankok a következõk:

BUDAPEST BANK Rt.

CIB KÖZÉP-EURÓPAI NEMZETKÖZI BANK Rt.

ERSTE BANK HUNGARY Rt.

ING BANK (Hungary) Rt.

KERESKEDELMI ÉS HITELBANK Rt.

KONZUMBANK KERESKEDELMI BANK Rt.

MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK Rt.

OTP BANK Rt.

POSTABANK ÉS TAKARÉKPÉNZTÁR Rt.

SOLTVADKERT ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SIKLÓS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

NAGYKÁTA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

DUNAKANYAR TAKARÉKSZÖVETKEZET

ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

TAKARÉKBANK Rt. és a takarékszövetkezeti integrációhoz tartozó 127

TAKARÉKSZÖVETKEZETEK.Milyen vállalkozások kaphatnak hitelgaranciát?A hitelintézet akkor igényelhet a kis- és középvállalkozás kölcsönéhez az alapítványtól hitelfedezeti garanciát, ha a hitelkérelem az alapítvány által elõírt feltételeken túl egyébként megfelel a hitelintézet üzletszabályzatának.Alapítványi feltételek:- egyéni vállalkozás esetén a vállalkozónak magyar állampolgárnak kell lennie, társas vállalkozás esetén a belföldi természetes személy(ek)nek többségi tulajdonnal kell rendelkeznie;- a hitel futamidejének meg kell haladnia a 180 napot, de nem lehet hosszabb 15 évnél;- a garantálható kölcsön összege nem haladhatja meg a 120 millió forintot. A hitelgarancia vállalásának alsó összeghatára nincs.Az alapítvány kockázatvállalásaAz alapítványi kockázatvállalás mértéke – a hitelintézet választása szerint – a garantált hitelösszeg alábbiakban felsorolt százalékára terjedhet ki:

a kockázatvállalás alsó határa: minimum 20 %

5 millió forint összegig: maximum 90 %

15 millió forint összegig: maximum 80 %

15-120 millió forint között: maximum 50 %

fiatal agrárvállalkozók esetén: 20 millió forintig 80 %

20-30 millió Ft között 60 %Az alapítványi hitelgarancia nyújtását kizáró néhány ok:

Nem nyújtható alapítványi hitelgarancia azon vállalkozás kölcsönéhez:

· amelynek az Alapítványnál vagy más hitelgarancia szervezetnél illetve a költségvetés felé beváltott hitelgaranciából eredõ tartozása áll fenn, a beváltástól számított 5 évig,

· amely csõd, végelszámolási- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt áll;

· amelynek a hitelkérelem benyújtásakor lejárt adó-, vám-, társadalombiztosítási tartozása van, feltéve, hogy a tartozást a hitelgarancia-igény elbírálásáig sem rendezte;

· amelyhez állami készfizetõ kezesség vagy más garanciaintézmény hitelgaranciája kapcsolódikAZ AGRÁRVÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY

Címe: 1054. Budapest, Kálmán Imre u. 20. I. emelet

Postacím: 1392. Budapest, 62. Pf.289

Telefon. 1-474-5070

Faxszám: 1-474-5075

Zöld szám: 80/203-760

Internet: WWW.avhga.hu

E-mail: [email protected]