MENÜ

Pr

Szakfolyóirat > 2001/12 > Pr John Deere gépek

A John Deere gépek a harmadik évezredet idézik. A hazánkban mûködõ szerkezetek közül minden harmadikat a KITE Rt. forgalmazza

Bizonyára elcsodálkozna a fejlõdés láttán az 1800-as évek közepén élt, puritánságáról, gyakorlati észjárásáról ismert amerikai kovácsmester, bizonyos John Deere, hogy mivé fejlõdött manufaktúrája. Az általa kifejlesztett, a prérik kemény talajának feltörésére is alkalmas, öntisztító eke gyártására létrehozott üzemébõl manapság már a világ minden táján mûködõ óriáscég lett, a legmodernebb csúcstechnikát felhasználó mezõgazdasági gépek egész sora viseli a derék kovács nevét. Az általa felállított alapelvet még ma is magáénak vallja a multinacionális vállalatbirodalom. John Deere ugyanis a minõséggel kapcsolatban egy alkalommal azt mondta: „Nem teszem rá a nevem arra az ekére, amelyet nem a lehetõ legjobban tudtam elkészíteni.”

Szakfolyóirat > 2001/12 > Pr hitelgarancia alapítvány

Agrár-Vállalkozási hitelgarancia alapítvány

Tisztelt vállalkozók Az Alapítvány célja, hogy készfizetõ kezesség formájában nyújtott hitelgaranciával segítse az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés területén mûködõ azon hazai kis- és középvállalkozások, illetve vállalkozók hitelfelvételi esélyeit, akik hitelképesek, de nem rendelkeznek megfelelõ mértékû és minõségû fedezettel.

Szakfolyóirat > 2001/12 > Pr Kemira fúzió

Fúzió a Kemira magyarországi cégeinél

A Kemira 2001 november 1-jével összevonja Magyarországon a mezõgazdasághoz kapcsolódó tevékenységeit. Ez érinti az eddig a Kemira Chemicals Hungária (KCH) által forgalmazott BOLIFOR takarmányfoszfátok és savkészítmények, valamint az eddig a Kemira Agro Hungary által forgalmazott CROPCARE, FERTICARE, BETA és POWER, illetve más, fõként komplex mûtrágyák értékesítését és a hozzájuk kapcsolódó tanácsadást.

Szakfolyóirat > 2001/12 > Pr AXIÁL Kft. rakodógép

Kétszáz rakodógép az Axiáltól

Nevezetes átadás volt Dávodon november 5-én. A bajai központú Axiál Kft. mérföldkõnek számító eseményére került sor. Ekkor adták át a dávodi Augusztus 20. Mezõgazdasági Részvénytársaságnak a cég által forgalmazott 200. MANITOU teleszkópos rakodógépet.

Szakfolyóirat > 2001/12 > Pr mezotrion hatóanyag

MEZOTRION - az új hatóanyag - avagy mérföldkõ a kukorica gyomirtásában

A kukorica gyomosodási viszonyaiban az elmúlt években jelentõs változás következett be Magyarországon. A kukorica jellemzõ gyomnövényei – a disznóparéj, libatop, kakaslábfû és muhar fajok mellett egyre jobban terjednek olyan veszélyes kétszikû gyomfajok, amelyek biológiai tulajdonságaik miatt a jelenleg forgalomban lévõ szép számú gyomirtó szer hatóanyag mellett is gondot okoznak a kukorica termesztésben. A szerbtövis, a selyemmályva, a csattanó maszlag és a parlagfû a legutóbbi 1996-97. évi országos gyomfelvételezés adatai szerint a kukorica kiemelt fontosságú gyomnövényei közé kerültek. Elhúzódó, több hullámban történõ kelésük megnehezíti az ellenük való védekezést. A rendelkezésre álló hatóanyagok többsége a kukorica fenológiájához kötötten, meghatározott idõpontig juttathatók ki a kukorica károsodása nélkül, ami nem mindig esik egybe a gyomirtás szempontjából ideális gyomfejlettséggel.

Szakfolyóirat > 2001/12 > Pr

Nagy sikerû sertéstakarmányozási szimpózium

Közeledik az idõ, amikor beléphetünk az Európai Unióba, ahol a minõség kiemelten fontos szerepet játszik. Aki ezt a helyzetet felismeri és minõségi termék elõállítását tûzi ki célul, a modern takarmányozással a jövõben is megtalálja a számítását. Ez nem jelent feltétlenül többletköltséget, csupán az állatok optimális, kiegyensúlyozott táplálását.

Szakfolyóirat > 2001/12 > Pr Lemken Eke

Sajtóinformáció a Lemken váltvaforgató ekék a gazda fejével gondolkodnak

Nagyüzemek és magángazdálkodók számára egyaránt csúcsminõséget nyújtanak a német Lemken gépgyár többszörös világbajnokságot nyert ekéi. A legkiválóbb keményfém ötvözetekbõl készült, hosszú élettartamra és a legkülönfélébb munkafeltételekre konstruált munkagépei, világszínvonalat képviselnek mind a vontatási erõátvitelben, mind a munkaminõségben és költségtakarékos megoldásokban.

Szakfolyóirat > 2001/12 > Pr Technológia technika

Technika a technológia szolgálatában
Elõremutató mûszaki megoldások a John Deere 8020 sorozatú traktorjaiban

A 2002-es modellévre a John Deere népszerû 8000-es nehéz univerzális szériájának immár harmadik generációját mutatta be. Az elõzõ modellváltozathoz képest mintegy 1300 új alkatrész található a traktorban. A 8020 család immár öt kerekes és négy gumihevederes járószerkezetû tagból áll, 200-295 LE névleges teljesítménnyel. Valamennyi változatban a névleges teljesítményen felül további mintegy 10% extra teljesítmény is rendelkezésre áll.

Szakfolyóirat > 2001/12 > Pr üszõk nevelés

Üszõnevelés – a fejlõdés lehetõsége

A növendék üszõk képezik minden tejtermelõ gazdaság alapját. Az állomány fejlesztése csak úgy lehetséges, ha a termelésbõl kiesõ tehenek helyére helyesen felnevelt, egészséges, magasabb genetikai értékû kétéves üszõk kerülnek. A legtöbb tehenészetben évente a tehénállomány 25-30 %-át lecserélik, ez azt jelenti, hogy ugyanennyi üszõt fel kell nevelni és termelésbe kell állítani, amely komoly anyagi befektetést jelent. Csodálatos elképzelés a tehenészet termelési szintjét oly módon fejleszteni, hogy a tehénállományt a legjobb tulajdonságú bikák spermájával vemhesítjük és a születõ üszõborjakat helyesen felnevelve a szülõk teljesítményét túlszárnyaló populációt alakítunk ki. Ahhoz, hogy a címben foglalt kissé hangzatos, de igaz állítás valósággá válhasson az üszõk felnevelése, vemhesítése és a tejtermelésre való felkészítése során számos szabályt be kell tartani.