MENÜ

FELHÍVÁS NÖVÉNYVÉDÕ SZEREK HAMISÍTÁSÁNAK KIVIZSGÁLÁSÁRA

Oldalszám:
2014.04.28.

Vizsgálatok bizonyítják, hogy az esetek egy részében a hatástalanságot hamisított készítményeknek a forgalomba kerülése okozta.

Kérjük ezért a Tisztelt Felhasználót, ha az említett problémát észleli, a hamisítás gyanújának kivizsgálása céljából, a kérdéses növényvédõ szer eredeti kiszerelésével, amelyben az a vásárlásakor volt (doboz vagy flakon), valamint annak a felhasználás utáni maradékával, továbbá a szállítólevél és az ÁFÁ-s számla egyidejû bemutatásával, forduljon a területileg illetékes Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálathoz! A vizsgálatok elvégeztetéséhez azonban igazolnia kell a szer vásárlására és felhasználására való jogosultságát is. Erre szolgál az I. forgalmi kategóriájú szereknél a szolgáltatóval kötött felhasználói szerzõdés, vagy a II. forgalmi kategóriájú szereknél a vásárlási engedély és a kijuttatott növényvédõ szerekrõl naprakészen vezetett permetezési napló.

Amennyiben a beszállított minta és kísérõ dokumentumai alapján a megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat szakemberei a hamisítás gyanúját elõzetesen megerõsítik, a megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat növényvédelmi felügyelõi a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelõség bevonásával hatósági mintát vesznek és azt a mintavételi jegyzõkönyvvel együtt a megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat minõségellenõrzõ laboratóriumába szállítják vizsgálatra. Ilyen esetekben a vizsgálatok lefolytatása ingyenes és az eredményrõl a panaszos hivatalos értesítést kap, amely a további eljáráshoz dokumentumként szolgál.

Növényvédõ szerekkel kapcsolatos hamisítási problémák jelentkezhetnek a kis- és nagykereskedelmi forgalmazó egységeknél is, ezért számukra is fontos, hogy a problémás, vagy gyanús esetekben a vizsgálat meginduljon a fentiek szerint.

A panaszosnak illetve a vizsgáló hatóságnak a vonatkozó törvények és miniszteri rendeletek alapján a következõ elõírásokat kell figyelembe venni:

- A hamis vagy gyanítottan hamis növényvédõ szer készítménybõl hatósági mintavétel után a tételt a vizsgálat eredményéig zárolni kell.

- A 2000. évi XXXV. törvény 28. § (5) bekezdése alapján a jogellenesen forgalmazott növényvédõ szert a legveszélyesebb osztályú veszélyes hulladékként kell kezelni.

- A vizsgáló növényvédelmi szakhatóság a hamisnak bizonyult minták esetében tájékoztatja a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Növényvédelmi és Agrár-környezetgazdálkodási Fõosztályát, a területileg illetékes növény- és talajvédelmi szolgálatot, a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálatot, a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelõséget, a fogyasztóvédelmi felügyelõséget, valamint a bûnügyeket kivizsgáló rendõrhatóságot, tekintettel az 5/2001. (I.16.) FVM rendelet 20. §-ra.

A Felhasználó a növényvédõ szerek hamisításából származó kárának megtérítését közvetlenül a gyártótól vagy forgalmazótól követelheti a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján.

Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat