MENÜ

Növényvédelem

Szakfolyóirat > 2001/12 > Növényvédelem fóliasátrak termesztőberendezés

ÜRES TERMESZTÕBERENDEZÉSEK, FÓLIASÁTRAK FERTÕTLENÍTÉSE, KARBANTARTÁSA

A hazánkban termelt zöldségfélék mintegy 25-30 %-át zárt termesztõ-berendezésekben (üvegházak, fóliasátrak) állítják elõ. Sõt, dísznövénytermesztésünk egy része is ezekben folyik. A zárt berendezések azonban nem csak a hajtatott növények, hanem a kórokozók és a kártevõk számára is kedvezõ életfeltételeket teremtenek. A veszélyt növeli, hogy gyakran évrõl évre ugyanabban a termesztõberendezésben ugyanazt a növényfajt termesztik. Így a fertõzött növényi maradványok felhalmozódnak a talajban és az újabb fertõzések kiindulási forrásai lesznek. Különösen nagy veszélyt jelentenek a talajlakó gombák (pl. a fuzáriumos hervadás, a rizoktóniás tõkorhadás, a fitoftórás hervadás, a szklerotíniás hervadás kórokozói) és a gyökérgubacs-fonálférgek, melyek polifág (sok tápnövényû) fajok és még növényváltás esetén is súlyos károkat okoznak ,esetenként az egész termés áldozatul eshet.