MENÜ

Módosított rendeletek, meghirdetett kvóták, garantált árak

Oldalszám: 71
2014.01.13.

Minõségi vágóbaromfi-termelés támogatása

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter módosította tavasszal kihirdetett minõségi vágóbaromfi-termelés támogatásáról szóló rendeletét. Eszerint a minõségi támogatás mértéke kilogrammonként 6,50 Ft, melyet összesen legfeljebb 400 ezer tonna I. osztályú minõségû vágóbaromfi után lehet igénybevenni. A 400 ezer tonna vágóbaromfi mennyiségen belül legfeljebb 190 ezer tonna lehet a vágócsirke mennyisége. A támogatást igénybevevõ vágóhíd köteles a szabvány szerinti I. osztályú vágócsirkéért október 26. napjától legalább 160 Ft/kg nettó árat fizetni. A rendelet 2001. december 31-én hatályát veszti.

Minõségi tejtermelés támogatása

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 2001. október 26-i rendeletében ösztönzõ intézkedést hozott az EU minõségi követelményeknek megfelelõ tejtermékek értékesítésének elõsegítésérõl. A minõségi támogatás mértéke extra minõségû tehéntej literenként 1 Ft, legfeljebb 1 milliárd keretösszegig. A támogatás 2001. január 1. és 2001. október 31. közötti idõszakban elõállított tej után vehetõ igénybe. A jogosult – a támogatási keretösszeg kimerüléséig – a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelõ feldolgozó.

Juhtenyésztõk támogatása

A juhállományok tulajdonosai a brucella melitensis vonatkozásában a tárgyévben végzett felmerülõ vizsgálatok számlával igazolt ÁFA nélküli költségeinek mértékéig támogatás igénybevételére jogosultak.

Tehéntej-kvóta és garantált ár

A tehéntej termelési kvóta nagysága 2002. évben 2000 millió liter. A garantált árhoz kötött kvóta mennyiség 300 millió liter, ami a piaci helyzet függvényében, a WTO számítások figyelembevételével bõvíthetõ.
A 2002. évre érvényes garantált ár az MSZ. 3698 szabvány szerint minõsített extra minõségû tejre 48 Ft/liter + ÁFA.

Varga Gábor