MENÜ

A húshasznosítású üszõnevelõ intervenciós telepek kialakítása

Oldalszám: 61
2014.01.13.

Az EU agrár piaci szabályozásában jelentõs szerepe van az egyes termékpályák kvóta illetve támogatási felsõhatár meghatározásának. Magyarország 1999-ben a Pozíciós Dokumentumában átadta tárgyalási pozícióit, melyben a szarvasmarha ágazatra olyan igényt nyújtottunk be, melynek megalapozottságát és a pozíció megfelelõ érvanyagokkal történõ alátámasztását egy hatékony ágazat-fejlesztés biztosíthatja. (Tárgyalási pozícióink: 300.000 anyatehén támogatási jogosultság, 245.000 speciális húsmarha támogatási jogosultság, 480.000 szarvasmarha vágási támogatási jogosultság, 1.500.000 anyajuh támogatási jogosultság, 2.8 milliárd kg tejkvóta országos mennyiség.)

Az EU álláspontja szerint a közvetlen támogatások és a termelési kvóta kérdésköre a tárgyalások késõbbi idõpontjában kerül megvitatásra, az üggyel kapcsolatban felmerülõ minden aspektus széles körû vizsgálatát követõen, melynek alapját egy a késõbbiekben meghatározásra kerülõ referencia idõszak aktuális állománynagysága és termelési szintje fogja jelenteni.

Bár az igényeinket a történelmi adatok és egyéb érvek is alátámasztják, a tárgyalások lefolytatásának szempontjából fontos lenne, hogy fel lehessen mutatni egy jelen idejû kedvezõ tendenciát is. A Pozíciós Dokumentumban megfogalmazott igények akkor jelentenek majd megfelelõ tárgyalási alapot, ha az ágazatban a csatlakozás elõtt jelentõs fejlesztések történnek.

Ez kiemelten igaz a húshasznosítású szarvasmarha tekintetében, mivel itt nagyarányú létszámfejlesztésre lenne szükség ahhoz, hogy elérhessük az ország jelenleg csak részben kihasznált ökológiai és ökonómiai potenciáljából adódó optimális állománynagyságot. Ennek a fejlesztésnek az érdekében fogadta el a Kormány 1999-ben azt az 5,17 milliárd forint állami kezességvállalási keretrõl szóló határozatot, mely a szarvasmarha ágazat fejlesztését szolgálja. A keretösszegbõl 1,57 milliárd forintot húshasznosítású üszõnevelõ intervenciós telepek kialakítására fordított az FVM.

Az intervenciós telepek felállításának a célja, hogy az éves üszõborjú-szaporulatból a húshasznosítású tenyésztésre érdemes egyedek lehetõ legnagyobb hányadát felnevelve – növendék korban, hízóalapanyagként történõ exportjukkal szemben – termelésbe vonjuk, növelve ezzel az anyatehén támogatásra jogosult állomány bázislétszámát.

A 25/2000. (IV. 26.) számú FVM rendelet által részletesen szabályozott feltételeket teljesítõ pályázók hitelfelvétele mögé az állam 70 %-os sortartó kezességvállalás mellett 100 %-os kamattámogatást biztosított. A pályázati kiírásra jelentkezõk közül 23 pályázó nyerte el az intervenciós telepi státuszt, és vállalt kötelezettséget arra, hogy 5 évig húshasznú vemhesüszõ elõállítással foglalkozik. Az intervenciós telepek mûködését segíti az agrártámogatásokról szóló 15/2000. számú FVM rendeletben megjelent 50.000 forintos vemhesüszõ támogatás, mely az intervenciós teleprõl vásárolt vemhes üszõ után igényelhetõ.

Az intervenciós telepek kialakítása során nem új telepek megépítése volt a cél, hanem a meglévõ szabad kapacitások kihasználását szem elõtt tartva, azok állománnyal való feltöltése, a hitelszerzõdéshez igazodó forgóeszköz finanszírozás és kis mértékben bizonyos mûszaki felújítások támogatása.

Az elsõ évben mintegy 6500 növendéküszõ került be az intervenciós telepekre, ahol a minimum 6 hónapos tartási idõszak alatt kizárólag magyar tarka vagy húshasznosítású bikával kerülnek termékenyítésre.

Mivel az intervenciós telepek garantáltan legalább öt hónapos vemhességi korú üszõt értékesítenek leveszik az üszõnevelés gondját a gazdálkodókról, csökkentve ezzel tõkelekötöttségüket és tenyésztési selejtezésen keletkezõ veszteségeiket, valamint állományfejlesztés vagy tenyészutánpótlás beállítása esetén gyorsabb megtérülést biztosítanak. A kistermelõi állományok üszõszaporulatát felvásárolva elõsegítik a gazdaságos állományméretek kialakulását és egyfajta állategészségügyi szûrõt is jelentenek egyben.

A jelenlegi piaci körülmények között várhatóan azok az intervenciós telepek fognak életképesen mûködni, akik jól megszervezik az állatbeszerzésüket és értékesítési lehetõségeiket, költségtakarékos gazdálkodást folytatnak, az adott térségben jól hasznosítható fajtakonstrukcióra és annak minõségi tenyésztésére szakosodnak. Fontos tényezõ lehet továbbá, hogy képesek legyenek integrációs együttmûködéseket kialakítani partnereikkel és vállalják, hogy egyfajta szakmai központtá válnak az adott térségben. Ehhez természetesen szükség van a másik oldalon a tartási kedv növelésére is, amit az agrártárca a támogatási rendszerén keresztül próbál megteremteni.

Az húshasznosítású üszõnevelõ intervenciós telepek listája:

Húshasznosítású üszõnevelõ Intervenciós telepet mûködtetõ cég neve Intervenciós telep helye B.SZ.V. Kft. Nógrádszakál Ludányhalászi szarvasmarha telep
Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegõrzõ Kht. Hortobágy 02670/10 Hrsz-ú Kungyörgyi major
ANGUS Kft. Adony Rózsa major, Rácalmás
Hajdúnánási Béke Mg. Szövetkezet Hajdúnánás I. sz. Központi telep, Ludasréti telep és Kossuth telep
M&B Cantina Kft. Tiszakürt Merónyai szarvasmarha telep, Nagyrév Hrsz.: 066, 022
Mátrai Értékesítõ és Szolgáltató Szövetkezet Pétervására Nagypallag major, Szajla
Mezõfalvai Mezõgazdasági Rt. Mezõfalva Május 1 major, Sárbogárd
Hubertus Agráripari Bt. Balatonfenyves Sáripuszta, Kéthely Hrsz.: 0276
Ostffyasszonyfai „Petõfi” Mezõgazdasági Szövetkezet Ostffyasszonyfa 088/2 Hrsz-ú szarvasmarha telep, Ostffyasszonyfa külterület
Szomor Dezsõ Apaj 18 Hrsz-ú telep, Apaj külterület
TO-RO 2000 Rt. Gyúró 07 Hrsz-ú szarvasmarha telep, Gyúró
Charolais Kft. Lajosmizse Lajosmizse, Ceglédi u. 1.
Tedej Rt. Hajdúnánás 085/4 Hrsz-ú szarvasmarha telep, Tiszadob külterület
ALBI TRADE Kft. Nagyatád Rinyaszentkirályi tehenészeti telep Hrsz.:012
Sárköz-Völgység Húsmarha Kft. Szekszárd Az Országos Mesterséges Termékenyítõ Rt. Szekszárd-Palánki szarvasmarha telepe
Ormánsági Szarvasmarha Innovációs Kft. Pécs Zehi-puszta, Kemse külterület
Hrsz.: 062
Markó és Társa Team Kft. Mezõcsát 027/1 Hrsz-ú szarvasmarha telep, Ároktõ-külterület
Marsell Kft. Budapest 0187/2 Hrsz-ú szarvasmarha telep, Taliándörögd
Bella Farina Kft. Keszthely Belsõsárdi major, Resznek Hrsz. 030/2
Derczó Kft. Pácin 096 Hrsz-ú szarvasmarha telep, Karos külterület
„ÜSZÕ” Mezõgazdasági Termelõ és Értékesítõ Szövetkezet Putnok 0124 Hrsz-ú Izsófalva major
AGRO-TEREM Kft. Putnok 014 és 027 Hrsz-ú szarvasmarha telep, Sajókaza külterület
Herlen 2000 Kft. Turicse 0154/2 és 155/2 Hrsz-ú szarvasmarha telep, Csegöld külterület


További részletes felvilágosítással a megyei FM Hivatalok szolgálnak.

Budapest, 2001. november 20.

Lukács László
FVM