MENÜ

Állattenyésztés

Szakfolyóirat > 2001/12 > Állattenyésztés Feldolgozás disznóvágás

A házi disznóvágásról

Az Agro Napló ez évi utolsó számában nem a disznóvágáshoz kapcsolódó szokásokkal, disznótoros receptek ismertetésével és aktuális állatorvosi kérdésekkel, hanem a házi disznóvágás lehetséges változásaival szeretnék foglalkozni.

Szakfolyóirat > 2001/12 > Állattenyésztés üszõnevelõ intervenció

A húshasznosítású üszõnevelõ intervenciós telepek kialakítása

Az EU agrár piaci szabályozásában jelentõs szerepe van az egyes termékpályák kvóta illetve támogatási felsõhatár meghatározásának. Magyarország 1999-ben a Pozíciós Dokumentumában átadta tárgyalási pozícióit, melyben a szarvasmarha ágazatra olyan igényt nyújtottunk be, melynek megalapozottságát és a pozíció megfelelõ érvanyagokkal történõ alátámasztását egy hatékony ágazat-fejlesztés biztosíthatja. (Tárgyalási pozícióink: 300.000 anyatehén támogatási jogosultság, 245.000 speciális húsmarha támogatási jogosultság, 480.000 szarvasmarha vágási támogatási jogosultság, 1.500.000 anyajuh támogatási jogosultság, 2.8 milliárd kg tejkvóta országos mennyiség.)

Szakfolyóirat > 2001/12 > Állattenyésztés Tehén nevelés üszõ

Az üszõnevelés technológiája

A szarvasmarha esetében igen hosszú (24-34 hónap) az improduktív idõszak, míg a megszületett üszõbõl tehén lesz. Ezen idõszak alatt csak költségei vannak a tenyésztõnek, és nem mindegy, hogy milyen tenyészállatot nevel fel. A tenyésztõnek csak egy célja lehet, hogy a fajta standardnak megfelelõ fejlettségû, egészséges, kiváló küllemû tenyészüszõket neveljen fel. A fejlõdés során a tenyészállatok nem „törhetnek meg.” Az üszõk genetikai képességét, a genetikai hátteret a tenyésztõ már akkor eldöntötte, amikor elkészítette a tehenek párosítási tervét, az üszõnevelés során azt kell biztosítani, hogy a termelés realizálódjon is. A szakszerû tenyészüszõ-nevelés azért is nagyon fontos, mert meghatározza a tehénutánpótlás arányát. Hazai és világviszonylatban is jellemzõ a 3-4 teljesített laktáció, ez nagyarányú üszõbeállítást tesz szükségessé. Abban az esetben, ha a tenyészet kiválóan „mûködik”, akkor viszont van lehetõség tenyészüszõ eladásra is.

Szakfolyóirat > 2001/12 > Állattenyésztés Tej Tejtermelés

Módosított rendeletek, meghirdetett kvóták, garantált árak

Minõségi vágóbaromfi-termelés támogatása A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter módosította tavasszal kihirdetett minõségi vágóbaromfi-termelés támogatásáról szóló rendeletét. Eszerint a minõségi támogatás mértéke kilogrammonként 6,50 Ft, melyet összesen legfeljebb 400 ezer tonna I. osztályú minõségû vágóbaromfi után lehet igénybevenni. A 400 ezer tonna vágóbaromfi mennyiségen belül legfeljebb 190 ezer tonna lehet a vágócsirke mennyisége. A támogatást igénybevevõ vágóhíd köteles a szabvány szerinti I. osztályú vágócsirkéért október 26. napjától legalább 160 Ft/kg nettó árat fizetni. A rendelet 2001. december 31-én hatályát veszti.

Szakfolyóirat > 2001/12 > Állattenyésztés szarvas szarvastenyésztés

Vadat, s halat mi jó falat. Zárttéri szarvastenyésztés Bõszénfán

A magyar lakosság átlagban évente csak fél kilogramm vadhúst, és 2,7 kiló halat fogyaszt el, tõlünk nyugatabbra élõk, ahol az étkezési kultúra az egészséges táplálkozás felé tolódott el, ennek többszörösét. A vadhús drága, az alacsony felvásárlási árak ellenére (jelenleg kilogrammonként 450 forintot fizetnek a zsigerelt szarvasért) a közvetítõkön keresztüljutva több ezer forintot is elérhet. Arról meg nem beszélve, hogy az ellátás is egyenetlen, hiszen a vadászati tilalmak miatt az utánpótlás idõszaka meghatározott idõszakra korlátozódik. A kaposvári Agrártudományi Egyetem által alapított Pannon Lovasakadémia ágazataként mûködik Bõszénfán a zártterû szarvastenyésztõ telep, amely hamarosan létrehozza saját vadfeldolgozó üzemét is.

Szakfolyóirat > 2001/12 > Állattenyésztés Tenyészállat vemhesüsző

Vemhesüszõ-állomány támogatása

Igénylõ: Regisztrált intervenciós teleprõl vásárolt vemhesüszõ tulajdonosa. Támogatási forma: Alanyi normatív támogatás, a vásárolt állomány tenyésztésbe tartása céljából. Állatfaj, korcsoport: Szarvasmarha, vemhesüszõ. Vehem apasága, igazoltan húshasznosítású bika.