MENÜ

Irány-, intervenciós- és garantált árak

Oldalszám:
2014.01.13.

A közelmúltban látott napvilágot a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési miniszter több, az egyes mezõgazdasági termények és vágóállatok irány-, intervenciós- és garantált áraira vonatkozó rendeletei.

A 2001. évi termésû takarmánykukorica: irányára 21 ezer Ft/tonna, alsó intervenciós ára 18 ezer Ft/tonna, felsõ intervenciós ára 26 ezer Ft/tonna.A 2001. évi termésû élelmezési célú búza: irányára 25.500 Ft/tonna, alsó intervenciós ára 20 ezer Ft/tonna, felsõ intervenciós ára 30 ezer Ft/tonna.A 2002. évi termésû élelmezési célú búza: garantált ára 17.500 Ft/tonna.A 2001. évi termésû cukorrépa: alsó intervenciós ára 7.300 Ft/tonna, felsõ intervenciós ára 9.700 Ft/tonna. Ugyanez az érték a kristálycukor esetében 120 ezer, illetve 160 ezer Ft/tonna.Vágómarha: garantált ára fajtacsoportonként függõen változó.

I. fajtacsoport (magyar tarka + hús típus) hímivar, I. és extrém osztály:

231 Ft/élõsúly kg (kvóta: 4000 tonna)II. fajtacsoport (tejelõ típusú: F1) hímivar, I. és extrém osztály:

214 Ft/élõsúly kg (kvóta: 4000 tonna)III. fajtacsoport (tejelõ típusú) hímivar, I. és extrém osztály:

250-450 kg élõsúly között: 170 Ft/élõsúly kg (kvóta: 1000 tonna)

450 kg élõsúly felett: 160 Ft/élõsúly kg (kvóta: 1000 tonna)Vágósertés: garantált ára a vágósertés besorolási osztályától függõen változó.

E és S minõségi kategória: 252 Ft/hasított súly kg (kvóta: 12 ezer tonna)

U minõségi kategória: 233 Ft/hasított súly kg (kvóta: 14 ezer tonna)

R minõségi kategória: 210 Ft/hasított súly kg (kvóta: 7 ezer tonna)A közölt árak az általános forgalmi adót vagy a kompenzációs felárat nem tartalmazzák.Fontos tudnivaló, hogy amennyiben a közzétett piaci árak meghatározott idõtartamig – pozitív vagy negatív irányban – eltérnek az alsó-, illetve a felsõ intervenciós ár értéktõl, úgy a szaktárca a piaci helyzet konszolidálása érdekében beavatkozó intézkedéseket tesz. Amennyiben a piaci ár az alsó intervenciós ár alá csökken, a minisztérium állami intézkedés alapján elrendeli a termény felvásárlását, feldolgozását, bértárolását, illetve értékesítését és/vagy hozzájárul az áruját közraktárba helyezõ termelõnek a közraktározással összefüggésben felmerült költségeihez és/vagy jogszabályban meghatározott egyéb módon gondoskodik a piaci zavar elhárításáról.

A közzétett garantált árak 2002. január 1. napjától lépnek hatályba. A vágómarha és a vágósertés garantált áron történõ állami felvásárlásának lebonyolításában való részvétel feltételeirõl külön rendeletek intézkednek.Az említett árakkal foglalkozó rendeletekkel kapcsolatban részletes információkat a falugazdászoktól kaphatunk.

Varga Gábor