MENÜ

Helyesen neveljük-e fel borjainkat?

Oldalszám: 54
2014.01.13.

A feltett kérdésre az állattenyésztõ társadalom többsége valószínûleg határozottan rávágná: „Igen, de ennek megvitatásával nem is érdemes az idõt fecsérelni.” Tapasztalataink szerint az üszõborjak felnevelését sajnos a legtöbb tehenészetben „szükséges rossz”-ként kezelik, mert csak költségeket okoz, ugyanakkor közvetlen árbevétel nem származik belõle. Sokan úgy gondolják, hogy akkor cselekszenek helyesen, ha költségtakarékosság címén gyenge minõségû, a fiatal borjak által csak kevéssé hasznosítható, de vitathatatlanul olcsóbb takarmányokat alkalmaznak. Ezzel ellentétben a borjúnevelést ökonómiai szempontból egy olyan hosszú távú beruházásként kellene kezelni, mely csak két-három év múlva térül meg, hiszen szinte már elcsépeltté vált az a mondás, hogy a „magas szintû tejtermelés elérése a növendék állomány felnevelésével kezdõdik”. Egy tehenészeti telep nyereségessége vagy éppen veszteségessége sok apró tényezõn múlik, ezért érdemes néhány gondolatot a borjúnevelésnek is szentelni.

Immunitás

Furcsán hangzik, de az eredményes borjúnevelés alapfeltétele, hogy a született borjak minél nagyobb hányada életben maradjon. Ebben az egyik legfontosabb szerepe a környezetben található kórokozókkal szembeni ellenálló-képességnek, idegen szóval az immunitásnak van. A borjak inaktív immunrendszerrel jönnek a világra, immunrendszerük csak 40 napos kort követõen kezd kifejlõdni, saját immunglobulinokkal csak 60 napos kor után rendelkeznek. Ezalatt az idõ alatt a védelmet a kolosztrummal felvett különbözõ anyai immunglobulinok biztosítják (IgG, IgA, IgM). A vérplazma immunglobulin koncentrációja szorosan összefügg a borjak túlélési esélyével (l. ábra).

1 ábra: A vérplazma IgG koncentrációja a születést követõ 48 órában, és a borjak túlélési esélye a következõ három hétben

Az 1. ábráról leolvasható, hogy az ellést követõ 48 óra után a plazma IgG tartalmának 10mg/ml fölött kell lenni, hogy a borjak túlélési esélye a harmadik hét végén kb. 97 %-os lehessen. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a kolosztrum immunglobulin tartalma az ellés után rohamosan csökken és az immunglobulinok felszívódása óráról órára romlik, az újszülött borjúval életének elsõ négy órájában legalább 2 liter, az ezt követõ 12 órában újabb 2 liter kolosztrumot kell felvetetni. A kolosztrum itatása az elsõ három napban szükséges, melynek során nagyon lényeges, hogy a borjú lehetõleg az anyja kolosztrumát kapja. Azokra az esetekre, amikor az újszülött borjú valamilyen oknál fogva (elhullás, tõgygyulladás, stb.) nem tudja az anyja kolosztrumát inni, célszerû más telepi tehenek elsõ fejésbõl származó kolosztrumát egyliteres „csomagonként” lefagyasztani és szükség esetén felhasználni.

Emésztési és takarmányozási sajátosságok

Az újszülött borjak emésztõrendszere lényegesen különbözik a kifejlett kérõdzõkétõl. Más az elõgyomrok egymáshoz való aránya, azok befogadó képessége és a felvett takarmányok emésztéséért felelõs emésztõenzimek termelése is különbözik (2. táblázat).

2. táblázat

A 2. táblázatból látható, hogy az újszülött borjak elsõsorban tejfehérjét, tejcukrot és zsírt képesek emészteni, a többi szénhidrát és fehérje emésztésük a fejlõdés során fokozatosan alakul ki. Ezeket a változásokat a borjak takarmányozása során is nyomon kell követni, melyet egy mindenki számára egyszerûen megérthetõ gazdaságossági számítással együtt mutatunk be.

A 1. táblázat 0-180 napos korig 1 borjú felneveléséhez felhasznált takarmányok mennyiségét és költségét tartalmazza.

1. táblázat

A fenti értékeket az AGROKOMPLEX C. S. RT. által gyártott és forgalmazott termékekre kalkuláltuk. A számokból jól látható, hogy a tejpótló és a Borjú Szuperstarter táp költsége, az összes költség kevesebb, mint felét jelenti (9825 Ft). Egy gyengébb minõségû és egyben olcsóbb tejpótló és borjú starter táp felhasználásakor a tejpótló itatás ideje hosszabb, ezáltal a felhasznált tejpótló mennyisége növekszik.

Például: 60-65 napos tejpótló itatás esetén 40 kg Tejpótló x 230 Ft/kg = 9200 Ft

35 kg Borjú Starter x 55 Ft/kg = 1925 Ft

11.125 Ft/borjú

9.825 Ft - 11.125 Ft = -1300 Ft

Az AGROKOMPLEX C. S. RT. által javasolt borjúnevelési technológia megváltoztatása a fenti példa esetén nem megtakarítást, hanem 1300 Ft-os többletköltséget jelent borjanként, ráadásul a borjak fejlõdési üteme gyengébb lesz, esetleg kockáztathatjuk azok egészségi állapotát.

Elek Péter

szarvasmarha termékmenedzser