MENÜ

A tarlóburgonya termesztése

Oldalszám: 32
2014.01.13.

A másodvetésû élelmiszernövények között jelenlegi volument meghaladó jelentõséget, vetésterületet érdemelne a tarlóburgonya termesztés. A csekély érdeklõdés részbeni magyarázata, hogy az elmúlt 2-3 évtizedben kevés, a gyakorlat számára jól hasznosítható termesztéstechnológiai leírás, adaptálható kutatási eredmény látott napvilágot. Cikkünkben ezért összefoglaljuk a tarlóburgonya termesztés elõnyeit, feltételeit és a legfontosabb termesztési tudnivalókat.

Tarlóburgonya termesztésrõl akkor beszélünk, amikor július elsõ dekádjáig lekerülõ elõvetemények után étkezésre és vetõgumó elõállításra ültetünk burgonyát. A másodvetésû burgonyatermesztés különleges változata az ún. fojtott burgonya termesztése. Ennek lényege, hogy a szeptember végén, október elején felszedett foszlós héjú burgonyát nem hagyják beparásodni, hanem nedves homokkal rétegezve tárolják és a tél folyamán, kora tavasszal újburgonyaként fogyasztható, hozható forgalomba.A tarlóburgonya termesztése napjainkra sokat vesztett jelentõségébõl, pedig fõleg kisüzemekben, családi gazdaságokban számottevõ jövedelem kiegészítõ szerepe lehetne, különösen ott, ahol a fõvetésû burgonyatermesztés feltételei is adottak. Termesztésének elõnyeit és hátrányait egyaránt mérlegelve döntsünk arról, hogy érdemes-e foglalkozni vele. Az elõnyök sorában elsõ helyre kívánkozik, hogy jobb egészségi állapotú étkezési és vetõgumó állítható elõ, mint fõvetésben, mivel az élõ szervezetek okozta leromlás mérsékeltebb. A jól beparásodott másodvetésû étkezési burgonya ízletes, jól tárolható. A fojtott burgonya pedig a felszedéstõl a következõ év tavaszáig megõrzi az újburgonya minõségét.Nem veszik kárba a fõvetésbõl visszamaradt vetõgumó, étkezési célra ültetve pedig elfogadható az elõzõ évi áruburgonya maradéka is.Termesztésének feltételei között elsõ helyre kívánkozik az öntözés lehetõsége.A tarlóburgonya a kivételesen csapadékos évjáratokat leszámítva jelentõs kiegészítõ vízpótlásra szorul és nem elhanyagolható az öntözés hõmérséklet szabályozó szerepe sem. Kétségtelen az is, hogy másodvetésben a várható termés kisebb. Nem hallgatható el az a tény sem, hogy a kutatási eredmények is elég szerény mértékben állnak a termesztõk rendelkezésére pl. a fajtakérdés, a tápanyag visszapótlás mértéke, vagy a bakhát képzés tekintetében erõsen megoszlanak a vélemények. Mindezek elõrebocsátása után, tekintsük át a tarlóburgonya (fojtott burgonya) termesztés tennivalóit dióhéjban.A talaj tekintetében igénye megegyezik a fõvetésû burgonyával. Laza, szervesanyagban nem szegény homokos vályog, vályog talajok a legmegfelelõbbek, különösen akkor, ha kielégítõ a mészállapotuk, P, K, Mg ellátottságuk legalább közepes. A talaj kémhatására nem igényes, 5,0-7,5 pH tartományba tartozó típusok mindegyike megfelelõ.A tarlóburgonya május közepétõl július derekáig ültethetõ, ezért számos korábban lekerülõ elõvetemény után sikerrel termeszthetõ. Közülük felsorolunk néhányat: õszi- és tavaszi keverékek, zöldborsó, õszi káposztarepce, bíborhere, õszi árpa, korai érésû búzafajták, fejessaláta, újhagyma, az elsõ kaszálás után feltört lucerna, vöröshere. Nem kerülhet viszont önmaga és a rokon növények (dohány, paprika, paradicsom, tojásgyümölcs) után négy évnél korábban. A talajmûvelés irányelvei ugyanazok, mint fõvetésben. Legyen a talaj felsõ 20 cm-es rétege rögmentes, porhanyós, légjárható. Ezt az elõvetemény lekerülése után azonnali sekély szántással vagy nehéz tárcsás mûveléssel, annak gyors elmunkálásával, lezárásával érhetjük el. Ha ültetés elõtt rögös az így elõkészített mûvelt réteg, célszerû még az ásóborona használata, jó szerkezetû talajon kivételesen a talajmarózás is ajánlható. A tápanyag visszapótlás terén, mint már említettük, a rendelkezésre álló kutatási eredmények, pontosabban azok szélsõ értékei között nagy a távolság. Abban a kutatás és a gyakorlati tapasztalat megegyezik, hogy másodvetésben mintegy 20 %-kal nagyobb a burgonya fajlagos tápanyag igénye, mert rövidebb a rendelkezésre álló tenyészidõ. Továbbá, úgy mint fõvetésben ha vetõgumó elõállítás a cél, akkor a P, K adagokat növelni, a N-t pedig mérsékelni kell. Közepes tápanyag szolgáltatású talajokon a növény fiziológiás igényeit, a trágyázás költségeit egyaránt mérlegelve a következõ hatóanyag adagokban gondolkodhatunk 15-20 t/ha-os termést tervezve:Táblázat

Mivel másodvetésben szervestrágyázásra a házikertek kivételével alig van mód és fõleg idõ, ezért a tápanyag visszapótlásra mûtrágyák jöhetnek szóba. Amennyiben az elõvetemény alá istállótrágya került, akkor a N, P adagok 20-25 %-kal mérsékelhetõk (pl. istállótrágyázott õszi-, tavaszi keverékek). A N adagja 40-50 kg/ha mennyiséggel, akkor csökkenthetõ, ha az elõvetemény hüvelyes, vagy pillangós volt. A fajtakiválasztás a termesztési cél, a piaci-fogyasztási igények és az ültetési idõ együttes ismeretében történjék. Sajnos a fajtaismertetõkben elvétve találni utalásokat a másodtermesztésre való alkalmasságról. Tekintettel a burgonya nappalhosszúsághoz fûzõdõ igényére, amely szerint rövidnappalos körülmények között intenzívebb a gumókötés ezért májusi-júniusi másodvetésre a hosszabb tenyészidejû, még július eleji ültetésre a rövid tenyészidejû fajtákból érdemes válogatni. Vetõburgonya, téli tárolásra is alkalmas étkezési burgonyatermesztésre a hosszabb-, míg fojtott burgonya elõállításra, különösen június végi, július eleji ültetésre a korai fajták alkalmasabbak. Ugyanis augusztus közepétõl csökken nálunk jelentõsebb mértékben a nappalhosszúság és szeptember 23-án következik be azaz állapot amikor a 12 órás nappal 12 órás éjszaka követi, ezután pedig tovább csökken a napi megvilágítás. A vetõgumó mérete és minõsége ugyanolyan fontos, mint fõvetésben, a 3-4 cm átmérõjû 30-50 g tömegû egészséges, nem fonnyadt, elõcsíráztatott, vagy rügypattanásig elõkezelt gumók a megfelelõek. Az elõcsíráztatás (0,5-1,0 cm-es zömök rügyek) és a rügypattintás (a rügyek éppen csak látszanak, 1-2 mm-re állnak ki a rügygödörbõl) szórt fényben, 18-22 °C-on sikeres. A kívánt állapot fóliasátrakban, mellékhelyiségekben, szórt fényben (a fény éppen elegendõ olvasásra) hozható létre pl.: szaporító ládákban. Amennyiben a gumók ráncosodnak, akkor alacsony a levegõ relatív páratartalma, célszerû ilyenkor ködszerû vizes permetezést alkalmazni. Az elõcsíráztatáshoz max. 20 nap a rügypattintott állapot eléréséhez 5-7 nap szükséges.Az elõkészített vetõgumót 75-80 cm-es sortávolságra, 6-8 cm mélyre ültessük és azonnal alakítsuk ki a primer bakhátat, 10-12 cm magasra képezve akár gépi, akár kézi a végleges bakhát kialakítás módja. Vetõburgonya elõállításnál 40.000-48.000 tõ/ha sûrûség biztosíthatja a jó vetõméret szortimentet. Ehhez kb. 1,8-2,0 t/ha vetõgumó szükséges. Étkezési célra június közepéig elültetve 38.000-44.000 tõ/ha szükséges, aminek a vetõanyag igénye 1,6-1,9 t/ha, késõbbi ültetésre 36.000-40.000 tõ/ha-os állomány ajánlható, 1,5-1,6 t/ha vetõgumó szükséglettel (az átlag 40 g-os vetõgumó minden igényt kielégít). A végleges (szekunder) bakhát kialakítás gépi mûvelésnél akkor történik, amikor a burgonya hajtásai megközelítik a primer bakhát felszínét, de még nem bújtak a felszínre. A szekunder bakhátat 26-29 cm magasra, trapéz keresztmetszetûre, talajmaró-töltögetõ munkagép alakítja ki. Kézi bakhátképzést folyamatosan végezzünk. Várjuk meg a hajtások kibújását a primer bakhátból, ezután 2-3 hetente rögmentes, nedves talajból fokozatosan alakítsuk ki a szekunder bakhátat, de úgy, hogy a zöld leveles hajtásokat soha ne takarjuk be. Az ily módon készülõ végleges bakhát a gumóképzés kezdetéig (bimbósodás) garantáltan gyommentes is marad, herbicid használat nélkül. Annak ellenére, hogy másodvetésben bizonyos kórokozók és kártevõk terméscsökkentõ és minõségrontó tevékenysége mérsékeltebb, mint fõvetésben korántsem tanácsos „magára hagyni” az állományt. Bõven marad még növényvédelmi tennivaló.A tarlóburgonya károsítóiFigyelemmel a tarlóburgonya termesztést jellemzõ tenyészidõre, gyakorlatilag számolni kell ezt az idõszakot jellemzõ ökológiai feltételekkel és az egyes károsító fajok tápnövényhez való kapcsolódásának lehetõségeivel. A legkorábban ültetett tarlóburgonya is csak június elején, elsõ felében kel, amikor hazai idõjárásunk a legtöbb évben már szárazságba hajló, ugyanakkor számolni kell a sok esetben 30 °C-ot is meghaladó nappali hõmérséklettel. A felsorolt meteorológiai tényezõk mellett további jellemzõként kell figyelembe venni a levegõ relatív páratartalmának mérsékelt voltát. Az együttesen érvényesülõ hatások következménye, hogy pl. a vírusterjesztõ levéltetvek tömeges felszaporodására ekkor már nem kell számítani. Ezért tehát az ültetõgumó elõállító területeken a fõ vetéshez viszonyítva egészségesebb szaporítóanyag állítható elõ.BetegségekA burgonya gyors leromlását okozó legveszedelmesebb kórokozók a vírusok, amelyek közül hazánkban súlyosan károsít a burgonya levélsodródás és a burgonya Y-vírusa. Ezek a vírusok levéltetvekkel terjednek, amire a június-júliusi magas hõmérsékletnek nincs kedvezõ hatása. Ekkor a lombozat még nem záródott és ezért a napsugarak szinte zavartalan hatásként érik a táplálkozó levéltetveket, emiatt azok pusztulását okozhatják. A tarlóburgonya állományok vírusfertõzöttsége többnyire szinte kizárólagosan „csak” az ültetõgumó egészségi állapotától függ. A levélsodródást okozó vírus felismerhetõ a levelek sodródásáról, kanalasodásáról és törékenységérõl. A levéllemez klorotikusan, ritkán antociánosan elszínezõdik. A fertõzés kísérõ jelensége az internódiumok rövidülése. Az Y-vírus tünetei a levelek mozaik foltosodásában tûnnek elõ, amelynek kísérõ jelensége a levelek fonáki oldalán található tintafolt szerû elhalás. Az elhalt beteg levelek leforrázottan csüngnek a burgonya szárán. Az Y-vírusnak több törzse ismert, amelyek közül legveszélyesebb az NTN törzs, mert súlyos gumó-, szár- és levél nekrózist okoz. A termesztés sajátosságaiból adódó eltérésekre már utaltunk, ezért ültetõgumó termesztõ területeken célszerû a tüneteket mutató növények megsemmisítése. Ezt a szelekciós munkát ajánlatos több alkalommal elvégezni, így akadályozhatjuk meg a növényállományon belüli vírusterjedést.A baktériumos szártõ és nedves gumórothadás következtében a fiatal, még virágzás elõtti növények levelei fonnyadnak, leforrázott jelleget mutatnak. Ez a kártételi forma különösen nedves idõjárásban érvényesül. A kártétel súlyossága a gumók lágy rothadásával jellemezhetõ. A rothadás már a termõterületeken megindul és folytatódik a tárolókban.A burgonyavész (fitoftora) szinte minden évben veszélyeztet. Egyik legsúlyosabban károsító kórokozó. Elõfordulására és kártételére csapadékos idõjárásban kell számítani. A kórokozó jelenléte felismerhetõ a levéltünetek alapján, amelyek elõször a lombozat záródásakor a levelek csúcsán jelentkeznek vizenyõs, sárgás, barnuló, késõbb pedig elszáradó foltok formájában. A foltok növekednek, szabálytalan alakúak, végül a teljes levéllemez elpusztul. Taratósan párás meleg idõjárási körülmények között 2-3 nap leforgása alatt a teljes lombozat megsemmisülhet. A kórokozó megtámadja még a szárat, a levélnyelet és a burgonyagumót is. A gumókon elõször zöldes sárgás, majd barnás, kissé besüppedõ szürkés foltok látszanak. A bõrszövet ráncosodik, alatta a gumó húsa vöröses barnára színezõdik. A betegség a tárolás alatt is terjed, aminek a következménye egyrészt rothadás másrészt pedig másodlagos kórokozók megtelepedése lehet. A súlyos károk elkerülése érdekében szükséges a megbízható elõrejelzés és az idõben történõ – szükség szerint többször ismételhetõ – védekezésAz alternáriás szárfoltosság többnyire a hosszan tartó és így uralkodó száraz viszonyok között terjedõ levélbetegség. Tünetei a leveleken sötétbarna éles határvonalú többnyire szögletesnek tûnõ foltok formájában szétszórtan jelentkeznek a nyár közepétõl. A barnás-fekete színû foltok mérete a fertõzés elõrehaladtával növekszik és a levelek nagyobb részére kiterjed. Az idõs levelek sárgulva elpusztulnak. A gumófertõzés besüppedõ, morzsalékos állományú fekete rothadás formájában jelentkezik.KártevõkA zöld õszibarack levéltetû, a sárga burgonya levéltetû, a csíkos burgonya levéltetû és más egyéb, itt nem említett fajok kedvelt tápnövénye a burgonya. Táplálkozásuk hatására a levelek enyhén, alig láthatóan deformálódnak és sárgulnak. Ezek a fajok hatékony terjesztõi a burgonya súlyos leromlását okozó vírusoknak. A telelõ burgonya keléstõl számítva zöldlombos állapotig nem alkot zárt növényállományt, ezért az ilyenkor uralkodó magas hõmérséklet (sokszor 30 °C fölött) nem teszi lehetõvé a felszaporodást. Ebbõl adódólag tehát védekezésre csak akkor van szükség, ha a levéltetveknek kedvezõ 20-25 °C tartósan érvényesül 75-85%-os relatív páratartalom mellett.A pattanóbogarak drótféreg és cserebogarak pajor típusú lárvái a különösen száraz években támadják meg a növekedésben lévõ gumókat egyrészt táplálék igényük, különösen pedig nedvességigényük kielégítése céljából. A drótférgek által károsított gumókban ürülékkel és rágcsálékkal telt járatokat találunk, a pajorok pedig a gumókban a felületrõl induló mély gödröket rágnak. A károsított gumó konyhatechnikailag feldolgozhatatlan és a sérüléseken, mint nyílt kapukon keresztül különbözõ, rothadást elõidézõ kórokozók fertõzhetnek.A burgonyabogár elsõ nemzedékének elhúzódó rajzásából származó egyedek, valamint a második nemzedék rajzásának elsõ példányai már a bakháton megjelenõ elsõ leveleket károsíthatják. Az érési táplálkozást folytató bogarak karéjozzák a leveleket, egyedszámtól függõen pedig tarrágást is okozhatnak. A lárva kártétel megegyezik az imágók által okozottal. A termésveszteség elkerülése érdekében rendszeresen figyelni kell a növényállományt és indokolt esetben akkor célszerû védekezni amikor a burgonyabogár populáción belül az L1 és L2 fejlettségû lárvák vannak túlsúlyban.Mezeipocok gradáció esetén számolni kell az általuk okozott kártétellel, ami a gumók felületén okozott sebek vagy a gumók teljes kiüregesedésének formájában észlelhetõ.GyomnövényekA tarlóburgonya termesztõ területek gyomosodását a késõi ültetés, a hatékony talajmûvelés, a bakhát készítés valamint ebben az idõben érvényesülõ ökológiai viszonyok határozzák meg. Az ültetéssel egy menetben kialakított bakhát védelmet biztosít az elgyomosodással szemben, ami tovább fokozódik a gyorsan bekövetkezõ lombzáródással. A rövid tenyészidõ miatt a szár természetes megtörése és a levelek leszáradása viszonylag rövid idõ alatt megtörténik ezért a tenyészidõszak végén jellemzõ gyomosodás nem ölt betakarítást veszélyeztetõ mértéket. Rendkívüli esetben alkalmazható postemergens gyomirtás, ami az arra javasolt készítmények valamelyikével elvégezhetõ.A tarlóburgonya védelme- mechanikai gyomirtás – hatékony talaj elõkészítés,- gumócsávázás a kórokozók esetleg a fiatalkori kártevõk ellen,- talajfertõtlenítés – ha ez indokolt – a talajlakó kártevõk ellen,- bakhát készítés-sel védekezzünk a kelõ gyomok ellen,- a lombzáródás-sal egy idõben esetleg megjelenõ fitoftora elsõ tüneteit követõen azonnal állománykezelést kell alkalmazni,- a levéltetvek szaporodásának kedvezõ ökológiai feltételek alakulásakor védekezzünk az elsõ szárnyasok berajzásával egy idõben,- a burgonyabogár imágók és lárvák a tenyészidõ folyamán jelen vannak. Egyedszámtól függõen védekezzünk akkor, amikor az L1 és L2 lárvák túlsúlyban vannak.- A helytelen talajmûvelés, vagy a késõi elgyomosodás esetén alkalmazzunk postemergens kezelést.- A szedéssel egy idõben, vagy betároláskor át kell válogatni a burgonyát, hogy a tárolás idõtartama alatt károsodás ne következzen be.Amint azt ismertetõnk elején írtuk, a másodvetésû burgonya termesztés egyik elõfeltétele az öntözés. Szerepe nem csupán a burgonya tekintélyes vízigényének kielégítése a nálunk uralkodó nyári szárazságban, hanem ugyanilyen fontos a gumóképzõdésre jó hatású talajhõmérséklet biztosítása is. Ugyanis jó minõségû, méretes gumók akkor fejlõdhetnek, ha a bakhátban a hõmérséklet tartósan nem emelkedik 16-18 °C fölé. A folyamatosan nedves (de nem levegõtlen) bakhátban a víz magas fajhõjénél fogva hivatott ennek biztosítására. Mindezeket kisebb, gyakoribb vízadagokkal érhetjük el. Gyakran, már az ültetés után kelesztõ öntözésre kényszerülünk, ennek adagja 20-30 m/m. Ezt követõen12-15 napos öntözési fordulókat tervezhetünk 40-50 m/m vízadagokkal, egészen a virágzás végéig. A június közepe – szeptember elsõ dekádja közötti természetes csapadékot is beszámítva összességében mintegy 6-7 öntözési fordulóval számolhatunk és 280-350 m/m mesterséges vízpótlással, esõszerû öntözési móddal kijuttatva. Szeptember elejétõl-közepétõl már várhatók talajmenti fagyok, amik súlyosan károsíthatják az állományt. Fagyveszély esetén szintén ajánlatos egészen kis intenzitással (8-10 m/m/h) öntözni éjjelente kora hajnalban, ilyenkor szintén a víz magasabb fajhõje mentheti meg termésünket. A betakarítás és elõtárolás ideje, módja a termesztési céltól függ. Vetõburgonyánál amikor a gumók megközelítették végleges méretüket, ez kb.: szeptember közepe és errõl próbaszedéssel meggyõzõdtünk a gumók héja még foszlós, elérkezett a méretszabályozó, szedést megkönnyítõ, egészségi állapotot konszolidáló defóliálás, amit herbicidekkel, szárzúzással végzünk. A termés ezt követõen mindaddig a földben marad, amíg a héj beparásodás meg nem történik, ehhez 15-20 nap is szükséges. Ezután szedhetõ fel a termés, történhet meg a válogatás, a tárolásra való elõkészítés. Ez utóbbi mûveletek ugyanúgy hajthatók végre, mint a fõvetésû vetõgumó elõállításnál.A hosszú tárolásra alkalmassá úgy tehetjük az étkezési burgonyát, ha mechanikai, vagy a herbicides szár- és lombtalanítással megvárjuk a gumók beparásodását. Ha ez október elejére nem következik be, akkor a következõt tehetjük. Elvégezzük a szártalanítást, felszedjük a burgonyát, háromszög keresztmetszetû ( 1 m alapú, 0,6 m magas) prizmába rakjuk, 20-25 cm vastagon szalmával takarjuk mindaddig, amíg a parásodás befejezõdik és ezt követõen tároljuk. Fojtott burgonya elõállításnál célunk az újburgonya minõség elérése. Ezért, amikor a gumók elérték végsõ méretüket, héjuk még foszlós, felszedjük a termést, válogatjuk (figyelembe véve az esetleges különleges igényeket, pl. pommes parisien) és nedves, “éles homokban” (éles homok = agyagmentes, durvább szemcséjû homok) tároljuk, felhasználásig.