MENÜ

A cukorrépa minõséghez kötött támogatása

Oldalszám: 37
2014.01.13.

Igénylõ: Mezõgazdasági termelõ, regisztrált integrátor
Támogatás célja: A cukorrépa termesztés minõségének javítása
Általános feltételek: Cukorgyár és termelõ által kötött termeltetési és értékesítési szerzõdés megléte.
Cukor Terméktanácsi Tagság.

A tagságból származó kötelezettségek igazolt teljesítése.

Tárgyévi 6,6 tonna/hektár cukorhozam produkálása.

Integrációs szerzõdésrõl készített kimutatás.

Az integráltakkal történõ elszámolásról készített elkülönített nyilvántartás vezetése.

Konkrét feltételek: Integrátor esetében: a kapott támogatás kézhezvételt követõ 15 napon belül a termelõhöz történõ visszajuttatása.

A termõterület nagyságának, valamint a cukorproduktum elérésének igazolása.

Támogatás mértéke: Hektáronként legfeljebb 25.000 forint.

Összértékben, legfeljebb 360 millió forint. (A támogatási keretösszeg túllépése esetén a támogatási összeg minden pályázónál arányos visszaosztással csökkentésre kerül.

Támogatási forma: Pályázat

Benyújtás helye: Agrárintervenciós Központ (AIK)

Levélcím: 1055 Budapest, Alkotmány u. 29.

Benyújtás ideje: Folyamatos, de legkésõbb 2001. december 10.

Elbíráló: AIK, legkésõbb 2001. december 20-ig megküldi az értesítéseket, illetve a támogatási igazolásokat a pályázóknak.

Igényelhetõ: Az AIK által kiadott igazolással, az illetékes adóhatóságtól.

Információ: Részletes információt a cukorgyáraktól, az Agrárintervenciós Központtól és a falugazdászoktól kaphatunk.

Varga Gábor