MENÜ

Tenyészapaállat beállításának támogatása

Oldalszám: 57
2014.01.13.

Igénylõ: Regisztrált apaállat elõállítója, tenyészbika esetén annak vásárlója
Tenyészkan vásárlás esetében: a helyi önkormányzat.
Támogatási forma: Alanyi (normatív) támogatás

Állatfaj: Tenyészbika, tenyészkan, tenyészkos, tenyész-kecskebak
Általános feltételek: Az adott fajta elismert, vagy ideiglenesen elismert tenyésztõ
szervezete által kijelölt, hazai tenyésztésû, származási igazolással
ellátott apaállat eladása/vásárlása, illetve saját tenyészetbõl történõ
beállítása.
Önkormányzat esetében: szakszerû apaállat tartás és használat, a
búgatásokról folyamatos nyilvántartás vezetése, a vásárlástól
számított 3 évig tenyésztésben való tartási kötelezettség vállalása,
elhullást, kényszervágást követõen – saját költségen történõ –
tenyészállatpótlás teljesítése. Nem minõsített apaállatok használa-
tának visszaszorítása.
Konkrét feltételek: Tenyészkansüldõ index, minimum pontszám: 111 pont.
Tenyészkos és tenyészkecskebak index, minimum pontszám: 90
pont.
Maximális értékesítési egységár (tenyészkan, tenyészkos és
tenyészkecskebak esetében): 80.000 forint.
Tenyészkan származási helye: igazoltan négyesmentes (Brucellózis,
Leptospirózis, Aujeszky-féle betegség, PRRS) állategészségügyi
státuszú.
Az apaállat értékesítésérõl/vásárlásról szóló jegyzõkönyv, illetve
saját beállítás esetén az állat származási igazolásának hiteles
másodlata. A vételárat is tartalmazó számla másolata.
Támogatás mértéke: Tenyészbika egyedenként 60.000 forint. Tenyészkansüldõ index
pontszámtól függõen 10.000-15.000-20.000-25.000 forint,
tenyészkos és tenyészkecskebak index pontszámtól függõen 15.000-
20.000-25.000 forint/egyed.
Tenyészkan esetén a helyi önkormányzat 40000 forint támogatást
vehet igénybe a 111, vagy e feletti tenyészsüldõ indexpontot elért
tenyészkan süldõ után, ha a zúgapaállat tartás visszaszorítása
érdekében tenyészkan süldõt vásárol és azt köztenyésztési céllal
használja.
Benyújtás helye: Adott fajta elismert tenyésztõ szervezete.
Benyújtás ideje: Havonta, de legkésõbb 2001. december 1-ig. Az OMMI-vel hitelesített
összesítéseket havonta, de legkésõbb 2001. december 5-ig kell az
igénylõ lakhelye szerinti illetékes megyei Földmûvelésügyi
Hivatalnak megküldeni.
Igényelhetõ: Az FM Hivatal által kiadott igazolás alapján, az adóhatóságtól.
Ellenõrzi: Igénybejelentés során a jogosságot az elismert tenyésztõ szervezet, a
konkrét ellenõrzést pedig az Országos Mezõgazdasági és Minõsítõ
Intézet (OMMI) ellenõrzi. Az adóhatóságnál a jogosulatlanul
igénybevett támogatás visszafizetését az OMMI kezdeményezi.
Információ: A tenyészapaállat beállításának támogatásáról részletes tájékoztatást
adnak az elismert tenyésztõ szervezetek, a törzstenyészetek, valamint
a falugazdászok.
Varga Gábor