MENÜ

A világ legnagyobb arató-cséplõ gépe a JOHN DEERE 9880 STS kombájn !

Oldalszám:
2014.01.08.

Szélesre bõvült választék az

ÚJ J O H N D E E R E A R A T Ó – C S É P L Õ G É P E K

termékskáláján.

Nemcsak a korábbi kombájn modellek konstrukciós továbbfejlesztésével, a termékskála széleskörû bõvítésével,
hanem új kombájnkonstrukció megalkotásával és ezzel egyben a világ legnagyobb arató-cséplõ gépének létre-
hozásával és gyártásba vételével egyaránt bizonyítja a JOHN DEERE cég az arató-cséplõ gépek konstruálása és gyártása terén továbbra is meglévõ vezetõ szerepét a világban.

A spanyolországi Sevilla-ban a JOHN DEERE Cég által szeptemberben megtartott világkiállításon – sok egyéb gépújdonsága mellett – külön hangsúlyt kapott a Cég új arató-cséplõ gépeinek a bemutatása is, melyek rövid lényegi jellemzõi a következõkben foglalhatók össze.

Széles termékskála.

A világ három országában / USA, Németország, Brazília / lévõ kombájngyáraiban 10 különféle kombájntípust gyárt a jövõben a JOHN DEERE Cég, melyek mind típusválaszték, mind nagyság, mind pedig célszerû funk- cionális alkalmazhatóság és munkaminõség szempontjából egyaránt képesek lefedni a mai, már meglehetõsen szélesre bõvült választéki igényeket a világban.

Szalmarázóládás arató-cséplõ gépek.

Nyolc különféle típusú szalmarázóládás arató-cséplõ gépet gyárt a továbbiakban a JOHN DEERE Cég, nyilván- valóan /f/elismerve a szalma jó betakaríthatósága céljából ma is változatlanul meglévõ széleskörû igényt. Ezek közül kettõ a Brazíliában gyártott CWS sorozathoz – 1450/ 5 ládás, 1550 / 6 ládás – míg hat darab a Németor- szágban /Zweibrücken/ gyártott WTS sorozathoz – 9540/9560/9580/ 5 ládás, ill. 9640/9660/9680/ 6 ládás – tartozik. A korábbi brazil 11-es sorozatú, ill. a németországi Z -22-es sorozatú kombájnok bázisán korszerûsített, a teljesítmény és a vezetõi kényelem fokozását és ezzel a gépek kapacitásának jobb kihasználását célzó számtalan konstrukciós újdonság mellett a külsõ megjelenésükben is megváltozott arató-cséplõ gépek a kis-, közepes és nagygazdaságok igényeinek egyaránt megfelelnek.
A konstrukciós újdonságok közül külön is érdemes kiemelni a számunkra elsõsorban fontos németországi gyártású WTS kombájnok azon jellegzetességét, hogy az egyébként is növelt átejtõ felületû szalmarázóládák az eddigi 6 lépcsõvel szemben most 11 lépcsõsek és a ládák felett vezéreltujjas leválasztódob helyezkedik el. Mind- ezek a módosítások a még jobb hatásfokú magleválást és ezzel a teljesítmény növelését célozzák.
Dobos magleválasztású arató-cséplõ gépek.

A 9780 CTS kombájn már nálunk is jól ismert és kedvelt konstrukció, mely jó áteresztõképességével és kitûnõ munkaminõségével egyre népszerûbbé válik hazánkban is. Az FVMMI GM KHT /Gödöllõ/ által 2001-ben végzett szántóföldi mérõvizsgálat szerint a gép áteresztõképessége búzabetakarításban 18,7 kg/sec volt, egyide- jûleg kitûnõ munkaminõség – nagyfokú szemtisztaság, alacsony szemtörés – mellett. A mért nagy áteresztõké- pességet különösen annak tudatában lehet igazán értékelni, hogy azt a gép mindössze 1400 mm.-es cséplõrész szélesség mellet produkálja.

A 9880 STS kombájn / címkép / a világon ma gyártott legnagyobb teljesítményû arató-cséplõ gép. Jellemzõ mûszaki paraméterei közül elég talán egy-kettõ említése: motorteljesítmény: 465 LE, magtartály térfogat: 11.000 liter, vágóasztal szélesség: 9,15 m.
Konstrukciójában is újszerû, hiszen a gép hosszában, középen elhelyezett egyetlen dob végzi a termény kicsép- lését és a magvaknak a szalmás anyagból történõ kiválasztását, a dob körül excentrikusan és hátrafelé 3 lépcsõ- ben növekvõ átmérõvel elhelyezkedõ köpeny segítségével, annak mellsõ részén a cséplõ-, hátsó részén a levá- lasztó kosárral. Az elõbbi excentrikus építés a centrikus elhelyezéshez képesti hatásosabb magleválasztást segíti a „tömörítés-lazítás” mozgásváltozások / „húzd meg-ereszd meg”: „pull and release action” / kapcsán

Az elõbbiekben nagyvonalakban ismertetett új JOHN DEERE arató-cséplõ gépek nagyságának közelítõ érzékel- hetõsége szempontjából fontos néhány jellemzõjét a következõ összeállítás szemlélteti:


A szélesre bõvült választék mellett a különféle típusoknál alkalmazott azonos szerkezeti megoldások, mint pl. a rázóasztal helyett a csigás mag-keverék szállító, vagy a valamennyi típusnál alkalmazható/cserélhetõ vágóasztal, annak gyors hidraulikus és elektromos összekötését biztosító egyetlen kapcsolófej / multi-coupler / alkalmazása és egy sor új szerkezeti megoldás egyaránt jellemzõje az új JOHN DEERE arató-cséplõ gépeknek.

Így a már eddig is ismert nagy teljesítmény és jó munkaminõség mellett a mostanra szélesre bõvült választék a biztosíték arra, hogy minden vásárló megtalálja az igényeinek legjobban megfelelõ arató-cséplõ gép/ek/et az új JOHN DEERE kombájnok sorában.


Sörös István