MENÜ

Ökológiai gazdálkodás? Biológiai gazdálkodás?

Oldalszám: 57
2013.11.04.

 

Több szinonim kifejezés is használatos. A szakmai közélet és a jogszabály szerinti legpontosabb kifejezés az "ellenõrzött ökológiai gazdálkodás". Gyakran használatosak még a biológiai, organikus, öko vagy bio szavak, de ezek mind ugyanazt takarják.

 

Miért ellenõrzött az ökológiai gazdálkodás?

 

Az ökológiai vagy biogazdálkodás nem egyénileg, önkényesen meghatározott termelési módszer. A termelés és termékek feldolgozása nemzetközileg egységes követelmény rendszer szerint történik, és mindezt egységes módon ellenõrzik is. A nemzetközileg egységesített szabályok biztosítják az áruk akadálytalan forgalmát.

 

Milyen szabályok alapján történik a termelés és ellenõrzés?

 

Az ökológiai gazdálkodás nemzetközi alapját az IFOAM (Organikus Gazdálkodók Nemzetközi Szövetsége) Alapfeltétel-rendszere alkotja. Ez egy társadalmi szervezetek által elfogadott követelmény rendszer. Az IFOAM tagja minden jelentõsebb civil szervezet, aki az ökológiai gazdálkodással foglalkozik, ezért a nemzetközi elismertsége nagy.

A privát feltételrendszereknél is fontosabb nemzetközi norma az EU 2092/91 rendelet (EU-ÖKO-RENDELET). Ez jogszabály, amelynek betartása felett az állam õrködik, és mindenkire kötelezõ, aki ökológiai termékeket termel, feldolgoz vagy importál. A rendelet pontosan meghatározza az ellenõrzési rendszert.

Az EU 2092/91 rendelettel összhangban hazánk is kidolgozta saját öko-jogszabályát, amely a 140/99 sz. kormányrendelet, és a 2/2000 FVM-KöM együttes rendelet. Aki ökológiai termékeket értékesítési céllal elõállít, feldolgoz, vagy importál, annak meg kell felelni e jogszabályok követelményeinek.

 

Minek kell megfelelni egy magyar biogazdának?

 

   

 • a 140/99 sz. kormány és a 2/2000 FVM-KöM e. rendeleteknek, amelyek megfelelek az EU 2092/91 rendeletnek
 •  

 

Milyen szabályoknak lehet még megfelelni?

 

   

 • Egyéb privát felté
 • telrendszereknek, amelyeket valamilyen termelõi szövetség ad ki (pl. Nemzetközi Demeter Szövetség), és az állami szabályoknál szigorúbbak. Ez lehetõvé teszi az adott szervezet védjegyének használatát, amely sok esetben kedvezõbb értékesítési lehetõségeket biztosít.

   

 

Mikor lesz a termék öko termék?

 

Az ökológiai gazdálkodás átállási idõszakkal kezdõdik (szántóföldi növények esetén 2 év; ültetvények esetén 3 év). Az átállási idõszak alatt ökológiai termék még nem értékesíthetõ, de a jelölésben utalni lehet arra, hogy a termékeket az ökológiai gazdálkodásra való áttérés idõszakában állították elõ. A termelési elõírásokat már az átállás alatt is maradéktalanul be kell tartani.

 

Milyen fontosabb szabályokat kell a termelés során betartani?

 

Tilos a mûtrágyák használata, helyette a talaj termékenységét az alábbi módszerekkel kell fenntartani:

   

 • vetésforgó alkalmazása, amely tartalmaz pillangósvirágúakat, a mélyen és sekélyen gyökerezõ növények váltják egymást;
 •  

   

 • amennyiben a klimatikus viszonyok lehetõvé teszik z
 • öldtrágyák alkalmazása;

   

   

 • saját gazdaság szerves hulladékai komposztálva vagy komposztálás nélkül;
 •  

   

 • ha növények tápanyagigénye a fenti módszerekkel nem elégíthetõ ki úgy az kiegészíthetõ extenzív gazdálkodásból származó istállótrágyák és ásványi anyagok
 • használatával.

   

 

Tilos a szintetikus növényvédõszerek használata, kártevõk és kórokozók elleni védekezést az alábbi módon kell megoldani:

   

 • vetésforgó alkalmazása;
 •  

   

 • megfelelõ fajtaválasztás;
 •  

   

 • biológiai védekezés; a kártevõk természetes ellenségeinek élõhelyének védelme, kialakítása, hasznos szervezetek betelepítése
 •  

   

 • természetes növényvédõszerek alkalmazása (pl. ásványi kén, növényi kivonatok)
 •  

 

Tilos a gyomirtók használata, a gyom szabályzás alábbi módjai lehetségesek:

   

 • vetésforgóban a kapások é
 • s gabonafélék megfelelõ aránya;

   

   

 • okszerû talajmûvelés;
 •  

   

 • mechanikai és termikus gyomszabályzás;
 •  

 

Tilos a genetikailag módosított szervezetek vagy azok származékainak használata.

 

Hogyan épül fel az ellenõrzési rendszer?

 

A ökológiai gazdálkodás ellenõrzési rendszerét az ellenõrzõ hatóság koordinálja .

 

Az ellenõrzõ hatóság feladatai a következõk:

   

 • az ellenõrzõ szervezetek mûködésének engedélyezése (elismerés);
 •  

   

 • a mûködés (szakmai, etikai) felügyelete;
 •  

   

 • kapcsolattartás más országok ellenõrzési rends
 • zerével.

   

 

Az ellenõrzést olyan szervezetek (egyesület, vállalkozás) végezhetnek, amelyek az alábbi követelményeknek megfelelnek:

   

 • megfelelõ szakmai ismerettel és gyakorlattal rendelkeznek;
 •  

   

 • függetlenek, pártatlanok;
 •  

   

 • az ellenõrzéseiket dokumentált el
 • járások alapján végzik.

   

 

Az ellenõrzõ szervezetek termelõvel kötött szerzõdés alapján végzik az ellenõrzést, és megfelelés esetén azt tanúsítvánnyal igazolják.

 

Milyen elõnyökkel jár az ökológiai gazdálkodásra való áttérés?

 

Társadalmi elõnyök

 

   

 • Csö
 • kken a mezõgazdasági termelés környezetszennyezése

   

   

 • Hozzájárul a természetvédelemhez, a kultúrtáj megõrzéséhez
 •  

   

 • Helyi erõforrásokat használ, növeli a vidéki közösségek megtartó erejét
 •  

   

 • A helyi munkaerõ foglalkoztatásával javítja a vidéki életkörülmé
 • nyeket

   

   

 • A lakosságot egészséges élelmiszerekkel látja el, ezzel hozzájárulva az egészség megõrzéséhez
 •  

 

Egyéni elõnyök

 

   

 • A gazdaságnak csökken a függése az ipari nyersanyagoktól
 •  

   

 • A gazda szakmai felkészültsége hatékonyan konvertálható gazdasági elõnnyé
 •  

   

 • A vetésforgó és a megelõzõ növényvédelem alkalmazása csökkenti a termelési költségeket
 •  

   

 • A biotermékek ára átlagosan 30-50%-al magasabb mint a hagyományos termékeké
 •  

   

 • A biotermékek piacán nem figyelhetõk meg olyan szélsõségek, mint a konvencionális termék
 • ek esetén

   

   

 • Nyugat-európában a legtöbb terméknek keresleti piaca van
 •  

 

 

Dér Sándor

ügyvezetõ

Hungária Öko Garancia Kft.