MENÜ

Pr

Szakfolyóirat > 2000/12 > Pr tksz Ormánság

Szentlõrinc-Ormánság Takarékszövetkezet

Ha valaki három évvel ezelõtt nekiszegezi a kérdést a baranyai Szentlõrincen dr. Gács Tivadarnak a takarékszövetkezet vezetõjének, milyennek képzeli el a 2000. évet, aligha kapott volna kielégítõ választ. Ugyanis éppen 1997 nyarán egyesült a Szentlõrinci- és a Sellye központtal mûködõ Ormánsági Takarékszövetkezet.

Szakfolyóirat > 2000/12 > Pr Védjegy védjegyiroda

Új regionális védjegyiroda Kaposvárott

A Kiváló Magyar Élelmiszer védjegyet l998-ban azzal a céllal alapította az Agrár Marketing Centrum – összhangban a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal –, hogy javítsák a hazai élelmiszerek fogadtatását és megítélését itthon és a külföldi piacokon egyaránt. Azóta l66 termék szerezte meg a használati jogot, jelezvén azt, hogy az élelmiszer minõsége jobb, csomagolása tetszetõsebb és ára is kedvezõbb, mint más honi vagy külföldi társáé.