MENÜ

Új stílusjegyekkel

Oldalszám: 22
2013.11.04.

A növénytermelés szempontjából rendkívül szélsõséges évvel búcsúzik a második évezred utolsó százada. Ez érint minden szervezetet és vállalkozást, amely kapcsolódik a mezõgazdasághoz, így a Monsanto-t is, aki három meghatározó növényfajjal – kukorica, napraforgó, õszi káposztarepce – és gyomirtó szereivel van jelen a magyar piacon.

Karaktereik különbözõségébõl adódóan a növényfajok eltérõen reagáltak az idõjárási szélsõségekre.

A megelõzõ néhány, kellõ csapadékellátottságú évben folyamatosan növekedett a Monsanto kukoricavetõmag üzletága. A mostani aszály sokakat tett kíváncsivá, vajon milyen teljesítményre lesznek képesek a DEKALB kukorica- hibridek. A válaszadásban – hogy jól vizsgáztak – az üzemi tapasztalatok mellett segítségünkre vannak az országos tesztelõhálózatunk mérési eredményei is, melyet november hónapban eljuttatunk termelõinkhez.

A kukoricavetõmag vásárlók minden negyedik zsákja a DEKALB márkához tartozik, így a Monsanto piacrésze mintegy 25 %. A termékeink iránti bizalom és õszinte kritika jeleként értékeljük folyamatosan növekvõ vetõmageladásainkat.

Ennek tulajdonítjuk, hogy ebben az évben is a DK 471 a legnépszerûbb Magyarországon termelt hibrid 9 %-os piacrészével. A mindig megbízhatóan termõ AW 043 ebben az évben is bizonyította alkalmazkodóképességét. A DK 386 hibridünk a jó stressztûrõképességének köszönheti az elért termését.

A DK 391 hibridünket már az elsõ évében közel kétszer annyian termelték, mint egy új hibridet szokás. A korai FAO 300-as hibridek termésszintjén teljesít az igen korai hibridekre jellemzõ szemnedvességgel.

A DK 440 hibridünk forradalmi termés-szemnedvesség arányt produkál minden körülmény között. Bemutatóhelyeinken a korai hibridek termésrangsorában az elsõ helyen van.

A DK 537 termésben nem ismer határokat. A legnagyobb termõképességû középérésû DEKALB hibrid.

A fluktuáló területû, nagy olajtartalmú napraforgó piacon a Monsanto 19 %-ot képvisel. A legnagyobb mennyiségben a Rigasol PR hibridünket adtuk el, mely a hazánkban elõforduló összes peronoszpóra rasszra rezisztens. A FLORIX a rá jellemzõ megbízhatósággal magas olajtartalmat ért el. A FLEURET jól termett, magas olajtartalommal, köszönhetõen jó betegség-toleranciájának. Az új hibridünk a LARISOL szépségével is felkeltette a látogatók figyelmét.

A reményeink szerint 120 ezer ha feletti vetésterületû õszi káposztarepce piacon a 40 % körüli részesedésünkkel piacvezetõk vagyunk. A legkedveltebb korai fajtánk – a BRISTOL – iránti igény tovább nõtt, országos részaránya meghaladta a 21%-ot. Régóta várt termelõi igényt elégítettünk ki, amikor beindítottuk a valódi hibridrepce forgalmazását elsõként Magyarországon. A CODIX hibridünk az üzemi termelésben is biztosan hozta a 20 % körüli terméstöbbletet a fajtákhoz képest.

A termelõk közül egyre többen ismerkednek meg a Monsanto gyomirtó szereivel. Az általa felfedezett glifozát hatóanyagú totális gyomirtó – a ROUNDUP – már piacvezetõ, kedvezõ fogadtatásra talált a kukoricában is, mint érésgyorsító. A preemergens gyomirtásban használt acetanilid hatóanyag csoporthoz tartozó GUARDIAN EC; GUARDIAN EXTRA; HARNESS; LASSO meghatározó képviselõi a kukorica, a napraforgó és a repce gyomirtási technológiáknak. A hozzáadott tulajdonságokkal rendelkezõ hibridek (gyomirtó szer és rovartolerancia, beltartalom) a továbbfejlõdés útját jelenthetik a növénytermesztési technológiáknak, komfortosabbá téve azokat. Így a MONSANTO mint vetõmag és gyomirtószer, továbbá mint hozzáadott értékkel rendelkezõ hibrid+gyomirtó szer szállítóvá, azaz technológia szállítóvá válik.
(PR)