MENÜ

Ipari paradicsomfajták

Oldalszám: 4-5
2013.11.05.

Hazai viszonylatban az ipari paradicsom a szabadföldi zöldségfélék között a 3. illetve 5. helyet foglalta el a termõterületet, és a 2. illetve 4. helyet a megtermelt mennyiséget tekintve. (Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács 1998-99.) Európai összehasonlításban ugyanakkor a magyarországi termelés csak 1% körül alakul!

A feldolgozóipari zöldségnövények közül az utóbbi idõszakban az ipari paradicsom szenvedte el a legnagyobb károkat. Nagymértékben ingadozott a termõterület és még inkább a megtermelt mennyiség, és ez – ahogy az utóbbi évek adataiból kiderül – jelentõs visszaesést jelent. A korábbi nagyüzemi termesztés helyett az alapanyagot a kisebb méretû, alacsonyabb technológiai színvonalú gazdaságok termelik meg. A tõkehiány és a nagyobb kockázat miatt a termelõk nagy része viszonylag kis befektetéssel próbál termelni. Ez tükrözõdik vissza a fajtahasználatban is: a termõterület nagy részén néhány szabadelvirágzású fajtát termesztenek. Az utóbbi években bejelentett nagyszámú, fõleg külföldi hibrid csak kis részét teszi ki a hazai vetõmagforgalomnak. Többségüket a nagy paradicsomtermelõ országok mediterrán régióiban nemesítették, közülük több csak kedvezõ évjáratban mutat egyértelmû terméstöbbletet az összehasonlító fajtaként használt hazai szabadelvirágzású fajtákkal szemben.

A ´90-es évek utolsó évei nem kedveztek a paradicsomtermesztésnek: a gazdasági problémák mellett a csapadékos idõjárás is nehezítette a termelést. Sok helyen okozott gondot a paradicsomvész. Az országos termésátlag alacsony szinten mozgott: a kevés színvonalasan termelõ gazdaság hozamai is elmaradtak a kívánatostól, és sok termelõ alig takarított be termést paradicsomtáblájáról.

Legutóbb 11 ipari célra bejelentett determinált növekedésû paradicsomfajta kapott állami elismerést. Közülük hét hibrid, négy szabadelvirágzású. Valamennyi ipari feldolgozásra ajánlott, többségük gépi betakarításra is alkalmas. Bogyóik a kísérletekben az összehasonlító fajtáknál általában jobb refrakció értéket mutattak.

Nyolc fajta rendelkezik verticilliumos és fuzáriumos hervadás elleni rezisztenciával. Hat fajtában jelen van a gyökérgubacs fonálféreggel, négyben pedig a pszeudomónászos betegséggel szembeni ellenálló-képesség is.

Különösen nehéz a sok gondot okozó paradicsomvész kórokozójával szemben (Phytophtora infestans) ellenálló fajták elõállítása. Kismértékû tolerancia is már komoly eredménynek számít. A Bonus lombja az egyébként jó ellenállóságú Unó összehasonlító fajtánál jobb, a Rio, a Heinz 9478, a Simeone, az Elegi és az Orbit pedig ahhoz hasonló betegség-ellenálló képességet mutatott.

A szövegben szereplõ rövidítések jelmagyarázata:

N=gyökérgubacs fonálféreg
(Meloidogyne incognita)

V=verticilliumos hervadás
(Verticillium sp.)

F=fuzáriumos hervadás
(Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici)

Ps=pszeudomónászos betegség
(Pseudomonas tomato)

Tm=dohánymozaik vírus
(Tobacco mosaic virus)

Elegi (EPTX 607) hibrid, az Asgrow cég fajtája (Hazai képviselõ: Seminis Hungária Kft.).

A növény középerõs növekedésû, lombja közepesnél nyitottabb, betegségekkel szemben viszonylag jó ellenálló képességû. Bogyói enyhén megnyúltak, átlagtömegük 79 g, egyszínû világoszöldbõl érnek. Termõképessége egyszeri szedésnél (gépi betakarításnál) meghaladta a kontrollfajtákét, többszöri szedésnél az Unó és a Kecskeméti 549 fajtáktól elmaradt. Középkorai érésû, érésmenete koncentrált, refrakciószázaléka átlagos.

A nemesítõ közlése szerint a fajta a következõ rezisztencia- tulajdonságokkal rendelkezik: N,V,F0,1, PS.

Bonus (RS 652 256) hibrid, a Royal Sluis cég fajtája ( Hazai képviselõ: Seminis Hungária Kft.).

A növény közepesnél gyengébb növekedésû, nagyobb állománysûrûséggel is termeszthetõ.

Lombfedettsége közepes, lombja a betegségekkel szemben a Kecskeméti 549 és az Unó kontrollfajtáknál jobb ellenálló képességû. Bogyói enyhén megnyúltak, szögletesek, átlagtömegük 65 g, egyszínû világoszöldbõl érnek. Termõképessége jó, egymenetes betakarításnál mintegy 15%-kal, többszöri szedésnél 13%-kal haladta meg az Unó kontrollfajtát. Szabványos terméshányada magas, bogyói repedésre és betegedésre (bogyórothadás) nem hajlamosak. Középkorai érésû. Refrakciószázaléka magas.

A nemesítõ közlése szerint a fajta a következõ rezisztencia- tulajdonságokkal rendelkezik: V, F0,1, PS.

Dart (Nun 4335) hibrid, a Nunza cég fajtája (Hazai képviselõ: Nunhems-Mag Kft.).

A növény igen erõs növekedésû, lombja viszonylag nyitott, betegségekkel szembeni ellenálló képessége átlagos. Bogyói hengeresek, átlagtömegük 93 g, egyszínû világoszöldbõl érnek. Termõképessége – elsõsorban az egymenetes betakarításnál – a kontrollfajtáktól elmaradt. Viszonylag korai érésû. Refrakciószázaléka átlagosnál magasabb.

A nemesítõ közlése szerint a fajta a következõ rezisztencia- tulajdonságokkal rendelkezik: N, V, F0,1, PS.

Jovanna hibrid, a Nunza cég fajtája (Hazai képviselõ: Nunhems-Mag Kft.).

A növény erõs növekedésû, lombja közepesen zárt, betegségekkel szemben átlagos fogékonyságot mutatott. Bogyói enyhén megnyúltak, átlagtömegük 73 g, egyszínû, nagyon világos-világoszöldbõl érnek. Termõképessége többszöri szedésnél kissé meghaladta az Unó összehasonlító fajtáét, egymenetes betakarításnál viszont attól elmaradt. Korai érésû.

Refrakciószázaléka az átlagosnál kissé magasabb.

A nemesítõ közlése szerint a fajta a következõ rezisztencia- tulajdonságokkal rendelkezik: N, V, F0,1, Tm1-2.

Simeone (ZU 0011) hibrid, a Novartis cég fajtája (Hazai képviselõ: Novartis Seeds Kft.).

A növény erõs növekedésû, lombja közepesnél sûrûbb, betegségekkel szembeni ellenállóképessége viszonylag jó. Bogyói enyhén megnyúltak, átlagtömegük 70 g, egyszínû nagyon világos-világoszöldbõl érnek. Termõképessége többszöri szedésnél nagyobb, egymenetes betakarításnál kisebb mértékben elmaradt az összehasonlító fajtáktól. Középkésõi érésû. Refrakciószázaléka az átlagnál kissé magasabb.

A nemesítõ közlése szerint a fajta a következõ rezisztencia- tulajdonságokkal rendelkezik:
N, V, F0,1.

Rio (Early Rio VFFN) szabadelvirágzású, a United Genetics cég fajtája (Hazai képviselõ: Garafarm Kft.).

A növény erõs növekedésû, lombja közepesnél sûrûbb, betegségekkel szemben viszonylag jó ellenálló-képességet mutat. Bogyói szabálytalan gömbölyded alakúak, alsó részük kiszélesedik. Átlagtömegük nagy (138 g), egyszínû világos- középzöldbõl érnek. Termõképessége mindkét szedésmódnál elmaradt a Sláger öszszehasonlító fajtától. Nagy bogyómérete miatt kézi betakarításra alkalmas. Késõi érésû. Refrakciószázaléka viszonylag magas.

A nemesítõ közlése szerint a fajta a következõ rezisztencia- tulajdonságokkal rendelkezik: N,V,F0,1, PS.

Heinz 9478 (H 9478) hibrid, a Heinz cég fajtája (Hazai képviselõ: Kecskeméti Konzervgyár).

A növény igen erõs növekedésû, lombja közepesen sûrû, betegségekkel szemben viszonylag jó ellenálló képességû. Bogyói enyhén megnyúltak, átlagtömegük 67 g, egyszínû világoszöldbõl érnek. Termõképessége jó, szabványos termésmennyisége többszöri szedésnél meghaladta az Unó összehasonlító fajtát, egyszeri szedésnél attól kissé elmaradt.Középkésõi érésû. Refrakciószázaléka magas.

A nemesítõ közlése szerint a fajta a következõ rezisztencia- tulajdonságokkal rendelkezik: V, F0,1.

Heinz 9280 (H 9280) hibrid, a Heinz cég fajtája (Hazai képviselõ: Kecskeméti Konzervgyár).

A növény erõs növekedésû, nyitott lombú, betegségekkel szemben az átlagosnál fogékonyabb. Bogyói enyhén megnyúltak, átlagtömegük 77 g, egyszínû világoszöldbõl érnek. Termõképessége mindkét szedésmódnál elmaradt az összehasonlító fajtáktól. Korai érésû, bogyóinak tövöntarthatósága az átlagosnál gyengébb, viszonylag nagyobb mértékben betegednek (bogyórothadás). Refrakciószázaléka átlagos.

A nemesítõ közlése szerint a fajta a következõ rezisztencia- tulajdonságokkal rendelkezik:
N, V, F0,1, PS.

Orbit (SM 121) szabadelvirágzású, a SEMO cég fajtája (Hazai képviselõ: Kesjár Flora Kft.).

A növény középerõs növekedésû, lombja közepesen zárt, a szántóföldi megfigyelések szerint betegségekkel szemben viszonylag jó ellenálló képességû. Bogyói enyhén megnyúltak, szögletesek, átlagtömegük 70 g, egyszínû világoszöldbõl érnek. Termõképessége – elsõsorban többszöri szedésnél – az Unó összehasonlító fajtához közelít. Középkorai érésû, refrakciószázaléka az átlagosnál kissé magasabb.

A fajta rezisztencia-tulajdonságairól nincs nemesítõi információnk.

Eskort (SM 133) szabadelvirágzású, a SEMO cég fajtája (Hazai képviselõ: Kesjár Flora Kft.).

A növény erõs növekedésû, lombja nyitott, a szántóföldi megfigyelések szerint betegségekkel szemben átlagos fogékonyságot mutat. Bogyói enyhén megnyúltak, szögletesek, átlagtömegük 91 g, egyszínû nagyon világos-világoszöldbõl érnek. Termõképessége mindkét szedésmódnál elmaradt az Unó és a Kecskeméti 549 kontroll fajtáktól. Korai érésû, bogyói a hosszabb ideig történõ tövöntartást nem bírják. Refrakciószázaléka átlagos.

A fajta rezisztencia-tulajdonságairól nincs nemesítõi információnk.

Salus (CL-100/2) szabadelvirágzású, a SEMO cég fajtája (Hazai képviselõ: Kesjár Flora Kft.).

A növény középerõs növekedésû, lombja viszonylag nyitott, a szántóföldi megfigyelések szerint betegségekkel szemben átlagos fogékonyságot mutat. Bogyói enyhén megnyúltak, szögletesek, átlagtömegük 82 g, egyszínû nagyon világos zöldbõl érnek.Termõképessége mindkét termesztésmódnál elmaradt az Unó és a Kecskeméti 549 kontrollfajtáktól. Az Eskorthoz hasonlóan korai érésû, bogyói csak rövidebb ideig tarthatók tövön. Refrakciószázaléka átlagos.

A fajta rezisztencia-tulajdonságairól nincs nemesítõi információnk.

Kovács Ferenc,
OMMI

2000. évben államilag elismert ipari paradicsomfajták kísérleti eredményei