MENÜ

Az aszálykárok csökkentése szántóföldeken

Oldalszám: 19
2013.11.04.

A csapadék mennyisége és vegetáción belüli eloszlása a szántóföldi növénytermesztés sikerét leginkább meghatározó éghajlati tényezõ. Az elmúlt két év idõjárása arra figyelmeztet, hogy a csapadéktöbblet és -hiány egyaránt súlyos gondok forrása lehet, ha nem kellõen készülünk fel rá. Az átázott talajon lehetetlen bármilyen talajmunkát végezni, a hosszú csapadékmentes idõszak pedig tovább fokozza a károkat. Gyakran felmerül a kérdés, hogy magyarországi körülmények között a szárazgazdálkodásnak, vagy nedvesebb viszonyokhoz alkalmazkodó módszereknek van inkább létjogosultsága. A válasz egyértelmû: a kontinentális klímából adódó szélsõségek miatt mindenkor az idõjáráshoz, a talaj állapotához alkalmazkodva választandó a módszer, amellyel a károk – ha meg nem szüntethetõk is – mérsékelhetõk.

Magyarországon az éves átlagos csapadékmennyiség 350-900 mm között ingadozik, azaz igen nagyok a különbségek az ország egyes részei között. A szántóföldi növények vízigénye 400-600 mm, így gyakori a 100-200 mm-es hiány, amelyet csak bizonyos termõhelyeken és felkészültség esetén lehet kompenzálni mesterséges utánpótlással. Az aszály két típusa ismert: légköri szárazság esetén a talaj nedvességtartalma meghaladja a holtvíz értékét, de a gyökéren keresztüli vízfelvétel nem tud egyensúlyt tartani a forró levegõ miatt intenzíven párologtató levélfelület vízleadásával. Talajaszály akkor lép fel, ha a talaj nedvességtartalma a holtvíz szintjén van, ami azt jelenti, hogy a növény számára hasznosítható készlet nem áll rendelkezésre.

 

A kialakuló nedvességhiány mérséklésében, az aszályhatás megelõzésében a legolcsóbb védekezést az agrotechnika kínálja.

 

A talajmûvelés során a termesztendõ növény számára kedvezõ talajállapot kialakítása mellett legfontosabb cél a nedvességveszteség csökkentése. Bármely mûvelési beavatkozás fokozza a párolgást, azonban a nedvességgel való ésszerû gazdálkodásnak számos talajmûvelési módszere ismert:

 

  • Betakarítás után azonnali sekély tarlóhántás és a felszín lezárása hengerrel,

 

  • Tarlómaradványok részbeni, vagy teljes egészében történõ felszínen hagyása, (a bomlási folyamatok elõsegítése érdekében kellõen aprított és elterített növényi részek),

 

  • A nedvességveszteséget csökkentõ technológiák (pl. direktvetés) alkalmazása kedvezõ kultúrállapot esetén, amely a fizikai, kémiai és biológiai folyamatok összhangját, valamint a kezelhetõ gyomosodást jelenti. Ellenkezõ esetben a direktvetés a szárazság hatását tovább fokozó technológiának minõsülhet,

 

  • Mûvelési menetszám csökkentése, ahol lehetséges a mûvelés és elmunkálás összekapcsolása (pl. alapmûvelés és felszín egyengetés, lezárás egymenetben kombinált elmunkálóval),

 

  • Alapmûvelésre az ekénél kevésbé rögösítõ eszköz alkalmazása (pl. nehézkultivátor, tárcsa),

 

  • A periódusos mélyítõ mûvelés elõnyeinek kihasználása; a mélyebb alapmûvelés szüneteltetése, továbbá a több éven keresztüli azonos mélységben végzett beavatkozások növelik tömör rétegek kialakulásának esélyét,

 

 • Az aszályhatást fokozó tömör záróréteg megszüntetése a talaj lazításával.

A vetésszerkezet leegyszerûsödése, a vetésváltás hiánya az aszály hatása elleni agrotechnikai védekezés lehetõségét szûkíti. Több évszázadra visszanyúló ismeret, hogy az egyes növények vízfelhasználása eltérõen alakul. A kis vízigényû növények közé a korai betakarítású, rövid tenyészidejû növények tartoznak (pl. borsó, köles, mák, tavaszi takarmánykeverékek). Közepes vízigényû a hazánkban termesztett legtöbb szántóföldi növény (pl. õszi búza, õszi árpa, kukorica, napraforgó, burgonya). Nagy vízfelhasználásúak a hosszú tenyészidejû, kései betakarítású növények, úgymint az évelõ pillangósok, a cukorrépa, a cirokfélék és a hosszú vetésû kukorica. Aszályos évek után nagy vízigényû növények beiktatása a vetésszerkezetbe öntözés nélkül a nedvességvesztést növelõ tényezõnek minõsülhet.

 

Az elõvetemény helyes megválasztása legalább olyan fontos a talaj vízgazdálkodása szempontjából, mint az öntözés: tapasztalatok és számos kutatási eredmény tanúsága szerint a jó és rossz elõvetemények között 80-100 mm is lehet a vízellátási különbség. A vetésváltásból eredõ vízfelhasználási elõnyök maradéktalanul csak abban az esetben aknázhatók ki, ha az egyúttal kedvezõ kultúrállapotban tartott termõhellyel párosul.

 

A talaj kultúrállapota nem csak a fizikai, kémiai és biológiai jellemzõk összhangját, hanem a kis gyommagfertõzöttséget is jelenti. A gyomnövények a talaj nedvességkészletének kizsarolói, anyagcseréjük intenzívebb és hatékonyabb, mint a kultúrnövényeké, ezért a gyomszabályozás fontos eszköz az aszály elleni védekezésben. A tõszám és az állománysûrûség helyes megválasztása részben a gyomok elleni védekezést szolgálja, másrészt viszont a talaj nedvességkészlete és a növény igénye közötti egyensúly megteremtését célozza meg.

 

A növénytáplálás közvetve vagy közvetlenül szintén a vízfelhasználást befolyásoló tényezõ, amelynek csapadékos és száraz (aszályos) évjáratokban egyaránt jelentõsége van. A makrotápelemek közül a nitrogén vízigényt növelõ hatása a legjelentõsebb. A nitrogén elsõsorban a vegetatív (zöld) részek fejlõdését segíti, túlzott mennyiségben rontja a vízfelhasználást és aszályérzékenyebbé teheti az állományt. A foszfor különösen nyári betakarítású növényeknél mérsékelheti az aszálykárokat. A kálium fokozza a vízfelvételt és mérsékli a párologtatást, ilyen módon a vízhiány okozta tüneteket tompítja. A hiányos vagy túlzott trágyázás kedvezõtlen hatásai megfelelõ vízellátottság esetén mérséklõdnek, aszályos vagy csapadékbõ idõszakban felerõsödnek.

 

Összefoglalásként megállapítható, hogy az egyes technológiai elemek összhangja a termés növelése, a kedvezõ talajállapot megõrzése mellett a szélsõséges idõjárás okozta hatások mérséklése irányába hatnak.

Dr. Gyuricza Csaba

Szent István Egyetem