MENÜ

Növénytermesztés

Szakfolyóirat > 2000/12 > Növénytermesztés fajta növénytermesztés

A fajtamegválasztás fontosabb szempontjai a növénytermesztésben

A fajta fogalma A fajta azonos genetikai alakból azonos módon keletkezett vagy elõállított olyan egyöntetû növénypopuláció, amelynek egyedei azonos típusúak, állományuk kiegyenlített, alaktani bélyegeik és élettani tulajdonságaik állandósultak, illetve megfelelõ körülmények között öröklõdnek, a fajon belül minden más fajtától, populációtól legalább egy morfológiai bélyeg, vagy lényeges élettani tulajdonság tekintetében eltérnek, illetve megkülönböztethetõk, gazdaságilag értékes tulajdonságaik megtartása mellett folyamatosan fenntarthatók és gazdaságosan szaporíthatóak.

Szakfolyóirat > 2000/12 > Növénytermesztés szőlő szőlőületvény

A huzalos támberendezés megépítése szõlõkben

Az új telepítésû szõlõültetvényekben, akár házikerti szõlõ, akár árutermelõ szõlõ – néhány kivételtõl eltekintve – fõleg egysíkú, függõleges támaszt építenek. Elöljáróban megemlítem, hogy ha különbözõ fém- vagy mûanyag huzalok részét képezik a támasznak, helyes szõlészeti szaknyelven nem “kordonos”, hanem huzalos támaszról (támberendezésrõl, támaszrendszerrõl) beszélünk.

Szakfolyóirat > 2000/12 > Növénytermesztés Kukorica Novartis NK

A Novartis Seeds ajánlata 2001-re

Ismét egy ellentmondásos és kihívásokkal teli mezõgazdasági év vége felé közeledünk. Az idõjárás különlegesen alakult, a csapadékellátottság a tenyészidõ alatt kedvezõtlen volt. A termésszint a vízhiány következtében közepes vagy alacsony szinten maradt, viszont a vízleadás ritkán tapasztalhatóan aktív és gyors folyamatként zajlott le.

Szakfolyóirat > 2000/12 > Növénytermesztés Aszály Aszálykár Szántóföld

Az aszálykárok csökkentése szántóföldeken

A csapadék mennyisége és vegetáción belüli eloszlása a szántóföldi növénytermesztés sikerét leginkább meghatározó éghajlati tényezõ. Az elmúlt két év idõjárása arra figyelmeztet, hogy a csapadéktöbblet és -hiány egyaránt súlyos gondok forrása lehet, ha nem kellõen készülünk fel rá. Az átázott talajon lehetetlen bármilyen talajmunkát végezni, a hosszú csapadékmentes idõszak pedig tovább fokozza a károkat. Gyakran felmerül a kérdés, hogy magyarországi körülmények között a szárazgazdálkodásnak, vagy nedvesebb viszonyokhoz alkalmazkodó módszereknek van inkább létjogosultsága. A válasz egyértelmû: a kontinentális klímából adódó szélsõségek miatt mindenkor az idõjáráshoz, a talaj állapotához alkalmazkodva választandó a módszer, amellyel a károk – ha meg nem szüntethetõk is – mérsékelhetõk.

Szakfolyóirat > 2000/12 > Növénytermesztés Paradicsom paradicsomfajták

Ipari paradicsomfajták

Hazai viszonylatban az ipari paradicsom a szabadföldi zöldségfélék között a 3. illetve 5. helyet foglalta el a termõterületet, és a 2. illetve 4. helyet a megtermelt mennyiséget tekintve. (Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács 1998-99.) Európai összehasonlításban ugyanakkor a magyarországi termelés csak 1% körül alakul!

Szakfolyóirat > 2000/12 > Növénytermesztés Paradicsom konzervparadicsom

Konzervparadicsom termesztése

A világon mindenütt ismert és termesztett zöldségnövény a paradicsom, sajnos hazai termesztése az utóbbi években jelentõs mértékben visszaesett. Az elért termésátlagok is messze elmaradnak a nemzetközi élmezõnytõl, többek között ezért is rossz a szabadföldi paradicsom jövedelmezõsége. (1999-ben 5 500 hektár átlagában nem érte el a 25 tonnát.)

Szakfolyóirat > 2000/12 > Növénytermesztés Dekalb Kukorica

Új stílusjegyekkel

A növénytermelés szempontjából rendkívül szélsõséges évvel búcsúzik a második évezred utolsó százada. Ez érint minden szervezetet és vállalkozást, amely kapcsolódik a mezõgazdasághoz, így a Monsanto-t is, aki három meghatározó növényfajjal – kukorica, napraforgó, õszi káposztarepce – és gyomirtó szereivel van jelen a magyar piacon.