MENÜ

Jogszabály ismertetõ

Oldalszám: 23
2013.11.04.

Folytatjuk elõzõ számunkban – a mezõgazdasági gépek közúton történõ közlekedésérõl – elkezdett ismertetõnket.

15. Fõdarab (motor, alváz) sérülés, csere esetén mi az eljárás?

Típusazonos motorcsere esetén a Rendõrhatóság jegyzi be a változást (eredetvizsgálat szükséges). Nem típusazonos motorcsere, ill. alvázcsere esetén átalakítási engedélyezési eljárást kell lefolytatni: kérelem a területi közlekedési felügyelet felé – átalakítási engedélydíj (jelenleg 9500,-Ft) befizetése – alvázcsere esetén a cserélendõ alváz bemutatása – engedély – mûszaki vizsga – eredetvizsgálat – Rendõrhatóság.

16. Átfestés, szín, módosításkor mi a teendõ? Több eltérõfajta szín felvitele esetén (motorház, vezetõfülke, alváz, kerékfelni) melyik az alapszín?

A színváltozást a Rendõrhatóságnál be kell jelenteni. Több színû jármû esetén a domináns színt kell rögzíteni, de lehetõség van a forgalmi engedélybe két szín egyidejû rögzítésére is.

17. MTZ traktorok két fõre levizsgáztathatók-e, ha igen, mi kell hozzá?

Igen, ha teljesülnek az alábbi feltételek: A mezõgazdasági vontató és a lassú jármû zárt vezetõfülkéjét és utasterét úgy kell kialakítani, hogy a balesetmentes be- és kiszállást lehetõvé tegye, továbbá a benne ülõknek összeütközés, illetõleg felborulás esetén is védelmet nyújtson. A vezetõ- és utasüléseket úgy kell kialakítani és rögzíteni, hogy biztonságos ülést tegyenek lehetõvé és a vezetõülés a vezetõ részére biztosítsa a kényelmes és biztonságos vezetés lehetõségét. A mezõgazdasági vontató vezetõülésének különállónak kell lennie. A jármûvek állítható üléseit és az ülések állítható ( dönthetõ) háttámláját úgy kell kialakítani, hogy beállított helyzetben önmûködõen reteszelõdjenek.

A mezõgazdasági vontató üléseit rögzítõövvel kell ellátni. A rögzítõövet csak az öv rögzítésére szolgáló elemekhez szabad csatlakoztatni.

18. Erõgépekre, pótkocsira kell- e feliratozni ( keréknyomás értéke, tulajdonos adatai, légfék, max. sebesség, funkciók, stb.)?

Ha a fékrendszerek helyes mûködése a jármûvezetõ részérõl – a vezérlõszervek mûködtetésén, az ellenõrzõ mûszerek figyelemmel kísérésén és a pótkocsi fékcsatlakozó vezetékeinek összekapcsolásán kívül – egyéb tevékenységet is igényel (pl. pótkocsi fékcsatlakozóhoz tartozó elzárócsapok mûködtetése), a vezetõülés közelében a vezetõ által jól látható helyen az e kötelezettségekre utaló magyar nyelvû figyelmeztetõ feliratot kell elhelyezni.

Ha a fékrendszerek helyes mûködése a jármûvezetõ részérõl – a vezérlõszervek mûködtetésén és a pótkocsi fékcsatlakozó vezetékeinek az összekapcsolásán kívül – egyéb tevékenységet is igényel (pl. fékerõhatároló kézi állítása) a pótkocsi homlokfalán, a kapcsolófejek közelében, jól látható helyen az e kötelezettségekre utaló magyar nyelvû figyelmeztetõ feliratot kell elhelyezni.

A jármûre felszerelt gumiabroncs méretének, terhelhetõségének és sebességhatárának meg kell felelnie a jármû vonatkozó adatainak. Téli mintázatú gumiabroncsot szabad felszerelni a jármûre abban az esetben is, ha annak sebességhatára alacsonyabb a jármû legnagyobb sebességénél. Ebben az esetben a jármû vezetõfülkéjében a gumiabroncs megengedett sebességére utaló feliratot kell elhelyezni.

Az M1 és az N1 kategóriájú jármûvek kivételével a gépkocsin, a személygépkocsi és a motorkerékpár pótkocsija kivételével a pótkocsin, továbbá a mezõgazdasági vontatón és a lassú jármûvön minden kerék közelében (pl. a sárvédõn) fel kell tüntetni az adott kerék gumiabroncsára elõírt nyomást (nyomáshatárokat).

19. Pótkocsin szállíthatók-e személyek?

Mezõgazdasági vontatóval egy személyszállításra berendezett pótkocsi vontatható. Más jármûvel ilyen pótkocsi nem vontatható.

20. MGV, lassújármû átalakítása

20.1 A 65 kW (88,4 LE) motorteljesítményt és 6000 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó mezõgazdasági vontató átalakítható lassú jármûre.

20.2 A Közlekedési Fõfelügyelet a típusbizonyítványban kérelemre lassú jármûnek minõsítheti az olyan jármûvet, amely képes önerejébõl sík úton 25 km/h-nál nagyobb sebességgel haladni, de nem közúti közlekedés céljára készült. Ebben az esetben a jármûtípus megengedett legnagyobb sebességét a típusbizonyítványban – legfeljebb 25 km/h értékben – meg kell határozni. Az ilyen jármûtípushoz tartozó minden jármûvet be kell mutatni a területi közlekedési felügyeletnél forgalomba helyezés elõtti vizsgálat céljából és a megengedett legnagyobb sebességet a jármû igazolólapján fel kell tüntetni.

A Közlekedési Fõfelügyelet a típusvizsgálat, a területi közlekedési felügyelet forgalomba helyezés elõtti vizsgálat vagy az idõszakos vizsgálat során kérelemre mezõgazdasági vontatónak minõsítheti az olyan lassú jármûvet, amely a mezõgazdasági vontatóra meghatározott mûszaki feltételeknek megfelel.

20.3 A 25 km/h sebességnél nem nagyobb végsebességû (típusbizonyítvánnyal rendelkezõ) mezõgazdasági vontató – az üzembentartó írásbeli kérelmére – lassújármûvé minõsíthetõ. Az ilyen jármûveknél a típusbizonyítvány kiadási eljárás során a mezõgazdasági vontató fajtamegjelölés a típusbizonyítványt kérelmezõ kérésére, a pótkocsi vontatásához fûzõdõ lehetõségek kihasználására történt. Mivel a jármû díjköteles átminõsítése során semmiféle mûszaki beavatkozásra sor nem kerül, átalakítási engedélyezési eljárást lefolytatni nem kell.

A lassújármûvek igazolólapjára rá kell írni, “megengedett legnagyobb sebesség 25 km/h.”