MENÜ

Az embrióátültetés jelentõsége és lehetõségei

Oldalszám: 31
2013.11.05.

A háziállatok mesterséges termékenyítését a jól bevált módszerekkel évtizedek óta végzik a mesterséges termékenyítõ állomások és az inszeminátor szakemberek. Az elmúlt 15 évben ennek továbbfejlesztéseként egy új szaporítási eljárás alakult ki: az embrióátültetés, nemzetközi elnevezéssel embrió-transzfer (E.T.).

A mesterséges termékenyítéshez a jó teljesítményt nyújtó, genetikailag kiváló eredményû, igazolt származású és örökítõképességû apaállat szükséges. Ezek bírálatát a tenyésztõ szervezetek és a tenyésztõ hatóság (Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet) végzi, és õk adják ki azokat a “jogosítványokat” is, melyek meglétét tenyészállatok értékesítéséhez törvény is elõír.

A jó adottságú nõivarú állatok megvásárlása, azok szállítása, szaporítása jelentõs feladatokat ró az állattartóra. A szállítási költségek mellett az állategészségügyi elõkészítés, a szükséges vizsgálatok és védõoltások jelentõsen emelik az árat, és emellett korlátozott számú tenyészállat értékesítését teszik lehetõvé – figyelembe véve a növendék állatok fejlõdési idejét és a természetes szaporítás biológiai korlátait.

Az embrióátültetés ezeket a nehézségeket és akadályokat segít csökkenteni. Lényege, hogy a termelésre, küllemre, genetikailag legjobb egyedeket, donorokat egy elõzetes hormonkezelésnek vetnek alá. Hatására több petesejt válik le (szuperovuláció), szarvasmarha esetében átlagosan 10 pete érik meg egy helyett. Az így elõkezelt állatokat kimagaslóan jó apaállattal termékenyítik, majd hét nappal a termékenyítés után a megtermékenyült és fejlõdésnek indult embriókat – az osztódás 100-150 sejtes szakaszában – speciális berendezéssel kimossák a donor anya méhébõl.

Átlagosan 6-7 embrió alkalmas ezt követõen az azonnali átültetésre, vagy különleges fagyasztási eljárással korlátlan ideig történõ tárolásra.

A fagyasztott és ún. mûszalmába helyezett embriók a világ bármely pontjára szállíthatók és ott beültethetõk. Megtakaríthatók ezzel a módszerrel azok a jelentõs költségek, melyek tenyészállatok export-import szállítása során merülnek fel. Az eljárás és a tenyészállat-értékesítés ilyen módja kiküszöböli az állategészségügyi problémák jelentõs részét is.

Az embrióátültetés biotechnológiai módszerét a holstein- friz szarvasmarha tenyésztõk már széles körben alkalmazzák. Az eljárást egy donornál 60 naponként, mintegy 10 alkalommal meg lehet ismételni. Egy tehén után az átlagos szaporulat évente 20-30 borjú is lehet. Ismertek azonban olyan kimagasló termelésû egyedek, mint egy Baranya megyei gazdaság tehene, mely egy év alatt 120 embriót termelt. Az embriókat bármely azonos fajba tartozó recipiens (béranya) állat képes kihordani és természetes úton a világra hozni. Például Brazíliában zebuk hordják ki a hazánkból megvásárolt embriót.

Az eljárás a mai hazai gazdasági viszonyok között elsõsorban nagyértékû tenyészállatok elõállítását szolgálja, de lehetõvé teszi akár magánemberek, hobby-állattartók részére is egy kiváló párosítású utód azonnali megvételét a világ bármely tájáról.

Zubor Tibor
– Embrió Kft., Pécs