MENÜ

Változik az anyajuhtartás támogatási kérelem/adatváltozás kérelem benyújtási határideje

2017.04.12.

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a 2017. évi termeléshez kötött, valamint az átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napja 2017.04.18-ra módosul.

A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. III.13.) FM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/205. (II.19 FM rendelet alapján az anyajuhtartás támogatásra vonatkozó kérelmek esetében a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló végső határidő tárgyév április 14. Az Országgyűlés 2017.03.07-i döntése értelmében nagypéntek munkaszüneti napnak minősül, mely az idei évben 2017.04.14.  

A munkaszüneti nappá nyilvánítás miatt a benyújtásra nyitva álló határidő a legközelebbi munkanapon, tehát április 18-án jár le.

Forrás: Magyar Államkincstár mezőgazdaság és vidékfejlesztési részleg