MENÜ

Területi puffer, részleges kizárás: módosultak a környezetgazdálkodási pályázatok

2017.04.20.

Három környezetgazdálkodási pályázat felhívását módosították, több fontos kitétel is bekerült a szövegbe – hívta fel a figyelmet a nak.hu.

Módosultak az alábbi felhívások: „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” (VP4-10.1.1-15); Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (VP4-10.1.1-16); „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” (VP4-11.1.-11.2.-15). A módosítás a területi puffer bevezetésének alkalmazását ismerteti: a területi puffer (tolerancia) az EOV koordináták alapján beazonosított, térképileg lehatárolt összefüggő földterület körüli 3 m-es sáv.

A támogatást igénylőnek – a területi puffer figyelembe vételével – a meghatározott egységen belül a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területtel (továbbiakban: KET) megegyező mértékben a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt jogszerű földhasználónak kell lennie.

A területi puffer alkalmazhatósága mellett bevezették a részleges kizárás eljárást: ez a tematikus előíráscsoportba bevitt földterület vagy a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egy részét érintő területcsökkentés. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés, adategyeztetés, továbbá egyéb eljárások során megállapítják, hogy a KET méretét csökkenteni kell, az Államkincstár részleges kizárás iránti eljárást indít. Ez esetben az Államkincstár meghatározza a kizárt, valamint visszamaradó földterületet, erről döntéssel értesíti a kedvezményezettet. Az így kizárt területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, továbbá a kizárással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik.

A szankciókat tartalmazó mellékletek a területi puffer és a részleges kizárás figyelembe vételével fogalmazzák meg a szankciót az alábbiak szerint: „Ha a kedvezményezett a területi puffer figyelembe vételével meghatározott egységen belül a KET terület méretével megegyező mértékben nem tudja igazolni a (…) jogszerű földhasználatot, akkor a KET, vagy annak – a pufferen kívül eső – része kizárásra kerül és a kizárt területre vonatkozóan már igénybe vett támogatási összeget (…) vissza kell fizetni.”

Továbbá a VP-AKG-s pályázati felhívásba is beemelték, hogy amennyiben az érintett tematikus előíráscsoportok esetében mindkét előíráscsomagban választotta „A vetésszerkezetben évente legalább 15 % szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 5 % zöldugar tartása. / A vetésszerkezetben évente legalább 20% szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 20% zöldugar tartása” előírást, akkor az adott tematikus előíráscsoport két előíráscsomagjában található összes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek) összterületére vonatkozóan kell teljesítenie az előírást.