MENÜ

Tájékoztatás a magán erdőgazdálkodás szerveződéseinek új jogszabályi kereteiről

Agro Napló 2020.07.29.

Tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a magán erdőgazdálkodás szerveződéseinek új jogszabályi kereteiről.

 

Az ismertetés emlékeztet: az erdőtörvény 2017-es módosításával megkezdődött a magán erdőgazdálkodás szerveződési lehetőségeinek új alapokra helyezése. A várakozásokhoz képest ugyan néhány éves késéssel, viszont a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon egyszerűsített felszámolására vonatkozó új szabályozással kiegészülve a hiányzó törvényi szintű szabályozások nagy része végre elkészült.

A mai magán erdőgazdálkodás problémái és kockázatai nagyobbrészt három okra vezethetők vissza. Így az egyik fontos tényező ezek közül: az erdők megkérdőjelezhető módon megvalósított privatizációja, és az ennek nyomán  eredményeként kialakult elaprózott birtokviszonyok. Emellett az elaprózott birtokviszonyokból fakadó problémákat megfelelően ellensúlyozó erdőhasználati jogcímek hiányára, és az ennek köszönhetően kialakult, ugyancsak elaprózott gazdálkodási viszonyokra is visszavezethetők a szóban forgó állapotok. Továbbá elmaradt az erdőgazdálkodási tevékenység közvetlenebb szakmai jártassághoz kötése is.

A közelmúltban olyan jogszabályok, rendelkezések születtek meg, illetve részben már hatályba is léptek, amelyek merőben új kereteket határoznak meg a magán erdőgazdálkodás szerveződési lehetőségeire, és talán lehetőséget adnak az előbbi akadályozó tényezők megszűntetésére, ezek közül a legfontosabbak például, hogy a 2021 január 1-től erdő esetében is jelentősen leegyszerűsödik az osztatlan közös tulajdon felszámolása. Továbbá az erdőnek minősülő földek használatára, használatba adására vonatkozó szabályozás két lépcsőben – 2017-ben, majd 2020-ban – jelentős átalakuláson ment keresztül. A harmadik lépcsőben pedig a közeljövőben várható még az erdőbirtokossági társulatról szóló törvény megújítása is,

Emellett most már csak a magánerdőket a gazdálkodás szakmaiságának növelése céljából a továbbiakban – erdőgazdálkodási haszonbérlet, erdőgazdálkodási integráció és erdőkezelés jogcímeken – csak erdészeti szakmai vállalkozások használatába lehet adni. Valamint a jelenlegi erdőtörvény 2009-es hatályba lépése előtt nagy számban kötött erdőgazdálkodási megbízási szerződések 2021 végével érvényüket veszítik.

Mindennek következtében rövid időn belül tehát a magán erdőgazdálkodás szervezetrendszerének jelentős átrajzolódása várható. A részletesebb információt az érdeklődők elolvashatják a NAK honlapján.