MENÜ

Piaci igényeknek megfelelő gyakorlati oktatás a Józsefmajori Tanüzemben

2019.10.18.

Átadták a Józsefmajori Tanüzem felújított épületét és ezzel egy időben befejeződött a tanüzem átalakítása, modernizálása, mely alkalmas őshonos állatfajok, főleg szőke mangalica tartására, genetikai értékeinek megőrzésére. A közel 100 millió forintos beruházás a Szent István Egyetem által elnyert EFOP-3.4.3-16-2016-00012 számú Európai Uniós projekt keretében valósult meg.

 

A Hatvan közelében található Józsefmajori Tanüzem a Szent István Egyetem mezőgazdasági gyakorlati oktatásának egyik kiemelt helyszíne, mely korábban a tejtermelést és a tejelő szarvasmarha tartását mutatta be, üzemi méretét tekintve családi mintagazdaságként. Közel 80 db Holstein-fríz tehén és szaporulata alkotta a telep állatállományát.

A gyakorlati képzőhely fejlesztése révén az Egyetem minőségi, piacképes képzést tud biztosítani a hallgatóinak azáltal, hogy élethű körülményeket teremt és többrétű szakmai tartalommal megtöltött gyakorlat lehetőségét nyújtja.

A Tanüzemben elsődlegesen a hosszabb időtartamú telepi munkavégzést és a családi gazdaságok élethű önfenntartó rendszerét kívánják modellezni, melyben helyet kapnak a hagyományos tartási gyakorlatok, a modern eszközök és technológiák, de az ősi magyar agrárkultúra hagyományainak átörökítését, megőrzését is szem előtt tartják. Az állatok takarmányozása részben a tanüzemi rendszer által helyben megtermelt tömegtakarmányokból történik, a sertések mélyalmos kifutókkal rendelkező istállókban történő tartása mellett, így a diákok egyszerre szerezhetnek tapasztalatot a növénytermesztés és az állattenyésztés gazdaságon belül egyidőben felmerülő feladatairól, mechanizmusairól. A tartáson túl a tenyésztés teljes folyamata is végig kísérhető.

A tangazdaságban hosszú távú cél, hogy a sertéstartás mellett a hús feldolgozása is bemutatásra kerüljön saját vágópont és manufakturális húsfeldolgozó üzem létrehozásával. Erre már voltak is korábbi együttműködések külső szolgáltató bevonásával, melynek eredményeképp bekerültek a mangalica termékek az egyetemi „Jeles Finomságok” – a Szent István Egyetem által termelt élelmiszereket és alapanyagokat magába foglaló brand kínálatába.

A szakmai tapasztalatok átadásán túl a fajták választásával a hungarikumok, azok hagyományainak megőrzése és továbbadása is kiemelt feladat. 

A beruházás során a meglévő irodaépületet átalakították, egyik emeleti szárnyát diákszállónak alakították át, illetve betonoszlopos és dróthálós kerítéssel vették körbe a telepet. Felújították a telepi fúrt kutat és a hozzákapcsolódó víz- és csatornarendszert, valamint a fiaztató istálló elektromos hálózatát, emellett trágyatárolót építettek. Továbbá modernizálták és bővítették a meglévő kamerarendszert az istállókban és a telepen, oktatás és vagyonvédelem céljából.

A Szent István Egyetemen az Európai Unó támogatásával megvalósuló EFOP-3.4.3-16-2016-00012 számú, 891 536 543,00 Ft értékű vissza nem térítendő támogatású projekt fő célja az agrárfelsőoktatásban való részvétel növelése, a lemorzsolódás csökkentése, külön hangsúlyt helyezve a hátrányos helyzetű, illetve a hátrányos helyzetű térségből származó hallgatók támogatására, esélyegyenlőségének biztosítására. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekttel a lehető legátfogóbban kívánja fejleszteni az Egyetem képzési rendszerét. A támogatás fedezi az intézmény összköltségeinek 100 százalékát.

A projekt 2017. június 1-jén indult és várhatóan 2021. február 28-án fejeződik be.

A projektről bővebb információt az mtf.szie.hu oldalon olvashat.