MENÜ

Összefoglaló a NAK idei első félévben végzett tevékenységéről

Agro Napló 2020.09.17.

Összefoglaló kiadványt jelentetett meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a köztestület az idei első félévében végzett tevékenységéről.

 

Az ismertetett időszak a koronavírus megjelenése miatt számos nem várt kihívással járt mind az agrárkamara szervezete, mind pedig a szervezet tagjai számára. Ez főként a megszokott ügymenettől eltérően azonnali intézkedések nagy számában jelent meg.

Át kellett alakítani például az eljárásrendet a tagok támogatása érdekében, és folyamatosan egyeztetni kellett a döntéshozókkal a meghozandó legmegfelelőbb intézkedésekről. Mindeközben a napi feladatok ellátása sem szünetelt a köztestületnél, aktívan dolgoztak a NAK munkatársai annak érdekében, hogy tagokat minél eredményesebben szolgálhassák ki. Időközben ráadásul a kamarai szervezetet is átalakították annak érdekében, hogy minél korszerűbb eszközökkel, hatékonyabban tudják ellátni feladatainkat.

A most elkészült összefoglaló a NAK legfőbb feladatait csoportosítva nyújt tájékoztatást a tagok számára a hazai agrár- és élelmiszergazdaságot érintő legfontosabb kérdésekről – írja bevezetőjében Győrffy Balázs, a NAK elnöke.

Az érdekképviseleti munkában a pandémiás időszak alatt is 227 ezer kamarai taggal volt közvetlen kapcsolatban a megyei hálózaton keresztül a .NAK. Ez azt jelenti, hogy az idei első félévében a tagok közel kétharmada vette igénybe a szolgáltatásokat. Emellett a koronavírus-járvány kapcsán elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt 300 javaslatot juttatott el a NAK a kormány számára a járvány negatív hatásainak leküzdése érdekében.

A kamarai szakértők emlékeztetnek arra is, hogy támogatások nélkül a hazai gazdálkodók háromnegyede veszteséges lenne. Azért, hogy a kamarai tagok a 2021-2027 közötti időszakban is megfelelő szintű támogatásban részesülhessenek a NAK aktív szerepet vállalt a stratégiai terv előkészítésében, képviselve az előzetesen egyeztetett, ágazati igényeket és érdekeket.

A COVID-19 megjelenése az országban indokolttá tette a gazdasági segítségnyújtást is. Ezért a NAK részt vesz abban a posztregisztrációs kísérletekben, aminek célja, hogy a felhasználók az objektív eredmények birtokában kipróbált, megfelelő mennyiség és ismert minőség elérésére képes növényfajták közül választhassanak. Ennek eredményeképpen 38 kukoricahibridet vetettek el az ország tíz kísérleti állomásán. De elkezdődtek a hagyma fajtakísérletek is, aminek eredményeit felhasználva a NAK ajánlati fajtalistát készít.

A NAK jégkármérséklő rendszer alkalmazásával számítások szerint évente 10 milliárd forint kár bekövetkezését lehet megelőzni, nemcsak a mezőgazdaságban, hanem a nemzetgazdaság más területein is Így a jégesőkárok aránya csökkenő tendenciát mutat a viharkárokhoz viszonyítva.

A mostani helyzetben a szükséges információ igen fontos mindenki számára. Ezért a hiteles tájékoztatást a NAK is elengedhetetlennek tartja. A NAK országos hálózatával, mintegy 600 szakember bevonásával végzi a termésbecslést, az aktuális termőterületek, a várható terméseredmények és a növénykultúrák állapotának felmérését. Ebben a témakörben az idei első félévben 11 jelentés készült. A köztestület naprakészen tájékoztatja tagjait a legfrissebb információkról. 2020 első felében mintegy 700 szakmai cikkben nyújtott tájékoztatást tagjainak a számukra releváns újdonságokról, Ezen kívül számos kiadványban foglalták össze a szakemberek a specifikus ismereteket. Az első félévében a több mint 200 szakmai rendezvényen 11 ezernél több emberhez juttatta el a köztestület az aktuális információkat. Külön tájékoztató rendezvényeket tartottak a fiatal gazdáknak számára is.

Közfeladatok ellátásának alapvető szolgáltatását a NAK a több mint 600 fős csapata biztosítja, az 1100 településen elérhető falugazdász-hálózattal, ami közvetlenül segíti a gazdálkodókat. Közreműködésükkel a pandémia alatt is fennakadások nélkül biztosította a NAK az arra igényt tartók számára a segítségnyújtást, például az egységes kérelmek beadásában. Ez év elején új közfeladatokat vett át a köztestület ügyfélbarát szolgáltatást nyújtva; továbbra is végzi a földforgalmi törvény által a NAK-ra ruházott földbizottsági feladatokat azzal a céllal, hogy a helyi gazdálkodók érdekeit biztosítani lehessen a földforgalmi ügyekben.

A kutatás-fejlesztés, valamint az innováció alkalmazása szintén alapvető a modern agrárgazdaságban. A NAK ezért hét Horizont 2020 pályázati konzorciumban szerepel résztvevőként, így a második legsikeresebb pályázó. Ennek eredményeként jelentős nemzetközi pályázati tapasztalatot gyűjtött össze és széles kapcsolatrendszert alakított ki. Így első kézből adhat információkat és nyújthat segítséget tagjainak az uniós pályázati források sikeres lehívásához, lökést adva a hazai agrár-innovációnak. Az innováció ösztönzésére létrejött a NAK TechLab kezdeményezés, aminek célja, hogy a frissen megjelenő technikai megoldásokkal előnyhöz juttassuk a hazai gazdálkodókat a globális versenyben – olvasható az összefoglalóban.