MENÜ

Március 1-ig végezni kell a szükséges fakivágásokkal

Agro Napló 2021.02.24.

Még lehetséges a szükséges fakivágás március 1-ig – hívja fel az érintettek figyelmét legfrissebb közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

 

Bár a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ)” előíró szabályok között – amit az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletnek tartalmaz – ugyanis az szerepel, hogy „Fát, bokrot és sövényt a március 1. és augusztus 31. közötti költési és fiókanevelési időszakban nem lehet kivágni”, a jogszabály ezt rögzíti. 

Ez minden fára és bokorra, nemcsak a MePAR-ban feltüntetett fa és bokorcsoportra, magányos fára vonatkozik. Így tehát amennyiben szükséges, vagy indokolt a fásszárú növényzet kivágása, azt még március 1-ig megteheti a támogatást igénylő gazdálkodó.

A HMKÁ a Kölcsönös megfeleltetés részét képezi, amely elemek kötelezően betartandók ahhoz, hogy a közvetlen kifizetések és egyes terület alapon nyújtott vidékfejlesztési támogatások teljes összegét kiutalják a gazdálkodónak. Fontos különbség azonban, hogy a külön tájképi elemként rögzített, a MePAR-ban feltüntetett „magányosan álló fa” kivágási tilalma az év minden napjára vonatkozik.

Kivágásra csak vis maior esetben kerülhet sor, de a vis maior eseményt az a Magyar Államkincstárnak (MÁK) az eseményt követően 21 napon belül – de legkésőbb 60 napon belül – elektronikus úton jelenteni kell.

Amennyiben a magányos fa természeti csapás, vagy valamely, a gazdálkodótól független ok következtében a helyszínen már nem fellelhető, úgy azt is vis maiorként jelenteni kell a kincstárhoz, a MePAR-on történő átvezetés érdekében – hívja fel az érintettek figyelmét a kérdéskört összefoglaló ismertetés.