MENÜ

Május 15. és 26. között elektronikusan kitölthető a kérdőív

2013.05.17.

A Központi Statisztikai Hivatal idén júniusban reprezentatív mezőgazdasági összeírást hajt végre. Az összeírás az ország 1600 településének kijelölt mintakörzeteire terjed ki. A gazdaságküszöböt elérő háztartásokról kérdőív kerül kitöltésre. Ilyenek például azok a háztartások, ahol az állatállomány legalább egy négylábú mezőgazdasági haszonállat, 50 baromfi, vagy használnak legalább 1500 m2 termőterületet (szántót, konyhakertet, gyepet, stb.) vagy 500 m2 szőlőt, gyümölcsöst. A küszöböt el nem érők esetében az összeíró nem fog kérdőívet kitölteni, mindössze a címet pontosítja és néhány mezőgazdasági adatát jegyzi fel.

Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére. A részvétel kötelező, viszont a kijelölt válaszadók eldönthetik, hogy kívánnak-e elektronikusan válaszolni a kérdőívben feltett kérdésekre. A hazai agrárstatisztika történetében első ízben nyílik lehetőség az elektronikus kitöltésre május 15. és 26. között azoknak, akik erről értesítést kaptak. Aki az elektronikus kitöltést választja, azt júniusban összeíró nem fogja felkeresni.

A felmérés során a KSH adatokat gyűjt például a földterületettel, az állat- épület- és gépállománnyal, és a felhasznált munkaerővel kapcsolatosan. A KSH az adatszolgáltatók által nyújtott adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, kizárólag statisztikai célokra használja fel.

A gazdaságszerkezeti összeírások uniós kötelezettségből fakadnak. A felmérések során gyűjtött adatok elengedhetetlenül szükségesek az agráriumot érintő hazai döntések meghozatalához, s megalapozzák a vidékfejlesztés, az agrárkörnyezetvédelem, illetve a fenntartható mezőgazdaság stratégiájának kialakítását is. Ilyen jellegű, nagyszabású felmérésre az Európai Uniós előírásoknak megfelelően háromévente kerül sor.