MENÜ

Kutatás-fejlesztési források az élelmiszeripar számára

2019.06.06.

Az uniós mezőgazdasági politikákban, köztük a Közös Agrárpolitikában is egyre hangsúlyosabban jelenik meg a kutatás és az innováció, mint az ágazat fenntartható versenyképességének a motorja.

 

A hangsúlyeltolódást a támogatási lehetőségek is követik, és már a közeljövőben is egyre inkább a kutatás-fejlesztési tevékenységek finanszírozása felé tolódnak el az uniós támogatási források az élelmiszeripar számára is.

A jelenleg futó uniós kutatás-fejlesztési keretprogram (2014-2020), a Horizont 2020 (H2020) az élelmiszer-feldolgozással kapcsolatos témák a „Társadalmi kihívások” pillérben találhatók meg – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. E pilléren belül a „Fenntartható élelmezésbiztonság” témacsoporthoz 155 millió eurós, míg az „élelmiszerek és természeti erőforrásokhoz” 200 millió eurós költségvetést rendelt az Európai Bizottság.

A témacsoportokon belül az utolsó hároméves futamidejű munkaprogram alapján írják ki a tematikus pályázati felhívásokat, amelyekre nemzetközi konzorciumok formájában lehet pályázni. A konzorciumokban minimum három, különböző országokban működő szervezetnek kell részt vennie.

A pályázati lehetőségeket a központi „Funding & Tenders Portal” honlapon lehet figyelemmel kísérni, de a pályázat beadásának és nyomon követésének valamennyi adminisztratív lépése is ezen az oldalon keresztül történik. A pályázati lehetőségek többségének támogatási intenzitása 100% (kutatási és innovációs akciók, illetve koordinációs és támogató akciók), míg az innovációs akciók támogatási intenzitása vállalkozások esetén 70%.

A hazai pályázókat az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 80 millió forint keretösszegből konzorciumépítő pályázati lehetőségekkel segíti. A hazai, 12 hónapos futamidejű, 100 %-os támogatási intenzitású „rásegítő” pályázatokra mind KKV-k, mind nagyvállalatok pályázhatnak. A következő beadási határidő: 2019. szeptember 30. A H2020-keretprogram egyes alprogramjaira való pályázáshoz térítésmentes tanácsadást nyújtanak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési, Innovációs Hivatal munkatársai.

A tisztán uniós finanszírozású programok mellett társfinanszírozott (COFUND) akciók keretében is elérhetők releváns támogatások. Ez esetben az EU a tagállamokkal, azokon belül a vállalati szektorral vagy egyéb szervezetekkel közösen finanszíroz kutatási-innovációs programokat. A támogatási intenzitás kiírásonként változhat.

A COFUND-akciók közé tartoznak az Európai Kutatási Terület Hálózatok (ERA-NET) programjai. Az ERA-NET-ekben a részt vevő tagállamok közös kutatási programot folytatnak. Az ERA-NET-ek kutatási programjait az azokban részt vevő programgazdák (elsősorban minisztériumok) biztosítják, amelyet a kutatási koordinációt támogatandó az EU maximum 33%-kal kiegészít. Egy ERA-NET legfeljebb 5 éven át kaphat uniós finanszírozást. A programgazdák írják ki a pályázati felhívásokat, amelyekre a hálózatban részt vevő tagállamok szervezetei, akár vállalkozások is, konzorciális formában pályázhatnak. Az ERA-NET-ek több, közös felhívást is meghirdethetnek, akár uniós társfinanszírozás nélkül is.

2019 őszétől két hazai ERA-NET közös felhívás megjelenése várható:

1. Információs és Kommunikációs Technológia (IKT)-alapú agrár-élelmiszer rendszerek (ICT-enabled agri-food systems)

2. Élelmiszerrendszerek és éghajlat (Food systems and climate)

A köz- és magánszféra együttműködésében (PPP) működő Biomassza-alapú Ipar Közös Vállalkozás (Bio-based Industries Joint Undertaking) keretében is elérhetők a vállalkozásokat elsősorban a biomassza-alapú gazdaság irányából megszólító pályázatok. A legújabb, szeptember elején lezáruló pályázati felhívás keretösszege 135 millió euró.

A H2020-keretprogramot 2021 és 2027 között követő, várhatóan 100 milliárd eurós költségvetésű uniós kutatás-fejlesztési keretprogram (Horizont Európa) költségvetésének 10 %-át fogják „Biomassza alapú gazdaság, élelmiszer és természeti erőforrások” (II. pillér, 6. klaszter) témakörben kiírni. A Horizont Európa-keretprogramban fokozottan meg fognak jelenni az Európai Bizottság mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgatóságának újabb prioritásai: a rendszerszemlélet, a körforgásos gazdaság, a biomassza alapú gazdaság, a fogyasztók irányából való megközelítés és a fenntarthatóság.

2016-ban indította el a kutatási és innovációs főigazgatóság az „Élelmiszer 2030” nevű kezdeményezést, amely mára már meghatározó politikaformáló eszközé nőtte ki magát. A rendszer szemléletű élelmiszer koncepció az alapanyag termeléstől a feldolgozáson át a hulladék körök bevonásáig átfogó és új megközelítést feltételez, amely újszerű államigazgatást és politikát feltételez, mindehhez megalapozott kutatási és innovációs tevékenységre lesz szükség, a piaci szereplők, a fogyasztók és a társadalom szoros bevonására.

Bár az uniós támogatási formák, források és eszközök sokfélék, az előnyeik mégis közösek. Nem csak nemzetközi forrásbevonást biztosítanak, hanem belépési pontot jelentenek az uniós szakmai és potenciálisan a kereskedelmi vérkeringésbe is.

Forrás: Baromfi Terméktanács