MENÜ

Június 10-ig még igényelhető a díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás

2013.06.06.

A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy annak, aki még nem tagja a kockázatkezelési rendszernek, és önkéntes csatlakozási szándékát az egységes kérelemben nem jelezte, június 10-ig még megteheti. Fontos, hogy a díjtámogatott biztosítás igénybevételét is az egységes kérelemben kell jelezni. Aki ezt elmulasztotta, annak június 10-ig még lehetősége van a kérelmét módosítania.

Az utóbbi hetek időjárása a mezőgazdasági termelők egy részének jelentős károkat okozott. A természeti események által okozott károk csökkentése érdekében a tárca az öngondoskodás jelentőségére hívja fel a mezőgazdasági termelők figyelmét.

Az új mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer I. pillére keretében (államilag támogatott kárenyhítés) a jégesőkár, felhőszakadáskár, a viharkár és az árvízkár esetében egyaránt igénybe vehető kárenyhítő juttatás, amennyiben a károsodás az adott növénykultúra legalább 30%-os mértékű hozamcsökkenését okozza.

A termelők az alábbi feltételek teljesítése esetén vehetik igénybe a kárenyhítő juttatást:

Feltétel, hogy a termelő a kockázatközösség tagja, és a káresemény észlelését, illetve a növénykultúrában észlelhető károsodást követő 15 napon belül bejelenti a kárt az agrárkár-megállapító szervhez, valamint - az Országos Meteorológiai Szolgálat adatait felhasználva - a területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelési igazgatósága (agrárkár-megállapító szerv) igazolja a bejelentett kárt. További feltétel, hogy a gazdálkodó szeptember 15-ig maradéktalanul megfizeti a kárenyhítési hozzájárulást, és a kárenyhítő juttatás iránti igényét november 30-ig benyújtja az agrárkár-megállapító szervnek.

A kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelő a neki járó kárenyhítő juttatás felére jogosult, amennyiben a kárenyhítő juttatás iránti kérelmének benyújtásakor nem köt az adott növényi kultúrára jellemző, legalább egy mezőgazdasági káreseményre kiterjedő biztosítást.

A mezőgazdasági biztosítás kötése tehát egyrészt alacsonyabb kockázati kitettséget jelent a biztosító által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, másrészt pedig lehetővé teszi a teljes mértékű kárenyhítő juttatást.

(Vidékfejelsztési Minisztérium Sajtóiroda)

 

Forrás: kormany.hu