MENÜ

Információk a de minimis támogatásokkal kapcsolatos ügyintézésről

Agro Napló 2020.05.06.

Megjelent a Magyar Államkincstár (MÁK) 33/2020. (IV. 29.) számú közleménye az egyéni csekély összegű – de minimis – támogatásokkal kapcsolatos változásokról – az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) adta közre.

 

A veszélyhelyzet ideje alatti egyéni csekély összegű támogatási keret – de minimis – kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet elsődlegesen elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

A MÁK honlapján ez közvetlenül megtehető: Elektronikus kérelemkezelés menü „Horizontális ügyintézés / Csekély összegű támogatások / Hatósági bizonyítvány” almenüpont.

 A 33/2020. (IV. 29.) számú közlemény mellékletében elérhető az elektronikus felülethez szükséges felhasználói kézikönyv.

Fontos kiemelni, hogy az elektronikus benyújtás mellett a kérelmet postai úton is be lehet nyújtani továbbra is:

Magyar Államkincstár Horizontális Ügyekért Felelős Főosztály 1476 Budapest, Pf. 407. címre, valamint az ügyfél személyesen (saját nevében) vagy meghatalmazottja útján is jogosult hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet benyújtani. (A postai úton, vagy személyesen történő ügyintézéshez a nyomtatvány a 28/2018 Kincstári közlemény mellékleteként érhető el.)

A legfeljebb 30 napon belül kiállított hatósági bizonyítvány a szabad, nettó mezőgazdasági- és halászati csekély összegű támogatási kereteket, illetve a folyó üzleti évben és az azt megelőző két üzleti évben a Kincstár hatáskörébe tartozó intézkedések keretében igénybevett mezőgazdasági célú, általános csekély összegű támogatási összegeket tartalmazza az alábbi összeszámítások nélkül.

A csekély összegű támogatások együttes összege nem haladhatja meg a 200 ezer eurót – mintegy 65-70 millió forintot –, továbbá az egy és ugyanazon vállalkozásonként nem haladhatja meg összességében a 200 ezer eurót, azaz az ügyféllel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő más vállalkozás(ok) által igénybe vett csekély összegű támogatásokat is be kell számítani az ügyfél részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretekbe – olvasható az ismertetőben.