MENÜ

Ezekre figyeljen, ha nem akar elesni az állatalapú támogatásoktól!

2017.04.05.

Az állatalapú támogatások egyik jogosultsági feltétele, hogy az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe (ENAR) történő kötelező adatbejelentések megfelelően teljesüljenek. Gyakori hibák sokszor a hiányos állatorvosi adatközlésből fakadnak.

A kölcsönös megfeleltetés rendszerében alapvető szabály a mezőgazdasági haszonállatok megfelelő azonosítása és nyilvántartása. Ezen előírásokról bővebben a kamara portálján elérhető KM kézikönyv (JFGK 6, JFGK 7, JFGK 8) fejezeteiben olvashatnak. Most arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy számos állatalapú támogatásnak ugyancsak az a jogosultsági feltétele, hogy az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe (ENAR) történő kötelező adatbejelentések megfelelően teljesüljenek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) összegyűjtötte a tavalyi év során benyújtott állatalapú kérelmekben a leggyakoribb elutasítást keletkeztető okokat, melyeket az alábbiakban ismertetünk.

Termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatása

 • A kérelmezett állomány esetében nem teljesült a 30%-os ellési arány
 • A kérelmezett állomány esetében az üszők aránya meghaladta a 40%-ot.
 • A birtokon tartási időszak alatt az állományból kikerült egyedeket nem pótolták, vagy a kiesés nem a jogszabályban meghatározottak szerint (igazolt kényszervágás) történt.
 • A kérelmezett állatok vonatkozásában a termékenyítések bejelentése a NÉBIH felé hiányosan, pontatlanul vagy egyáltalán nem történt meg.
 • A kérelemhez nem csatolták a tenyészetek betegségmentességét igazoló állatorvosi igazolást.

Termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatása

 • A kérelemhez nem csatolták az ügyfél tenyészeteire vonatkozó instruktori igazolást.
 • Az ügyfél magasabb kérelmezett létszámot tüntetett fel kérelmében, mint amely az instruktori igazoláson és/vagy az ENAR nyilvántartásában szerepelt.

Termeléshez kötött hízottbika-tartás támogatása

 • A kérelmezett egyedek nőivarúak voltak.
 • A kérelmezett egyed esetében nem teljesült a 2 hónapos birtokon tartási kötelezettség.
 • A kérelemben megjelölt egyedet nem vágták/exportálták, soha nem tartózkodott a kérelmet benyújtó ügyfél tenyészetében.

Tejhasznú tehéntartás támogatási kérelmek leggyakoribb elutasító okai

 • Nem csatolták a szükséges állatorvosi igazolást az állomány egyes állatbetegségektől való mentességére vonatkozóan, vagy az a tartalma alapján nem volt elfogadható (pl. nem hatósági állatorvos vagy járási főállatorvos írta alá, vagy hiányzott az aláírás).
 • A kérelmezett egyednek nem volt megfelelő a fajtája az ENAR nyilvántartásában (jellemzően az ENAR-ban egyéb húshasznú fajtakódon szereplő, de a valóságban kettőshasznú egyedekre igényeltek támogatást).
 • A kérelmezett egyed 2015. március 31-ig nem ellett, vagy az ellése holtellés volt, melyet a kérelmezőnek az erre rendszeresített nyomtatványon kellett volna igazolnia, de ezt nem tette meg.
 • A kérelmezett egyed a kérelem benyújtásának időpontjában már nem volt a kérelmező tenyészetében.

Míg a megyei körzetbe sorolt tenyészetek esetén a körzeti kapcsolattartó állatorvos végzi a bejelentéseket az adatbázis felé, addig az önálló tenyészeteknél a bejelentés és a marhalevelek kezelése a kijelölt ENAR-felelős feladata.

Fontos megemlíteni, hogy a megyei körzetekben a bejelentésekhez kapcsolódó elutasítások sok esetben nem az állattartó mulasztásából adódnak, hanem a kapcsolattartó állatorvos az, aki késedelmesen vagy hiányosan teljesíti azt. Ezért annak érdekében, hogy, az állattartók a bejelentési kötelezettségüknek meg tudjanak felelni, minden esetben javasolt az ún. „ENAR esemény bejelentése kapcsolattartó állatorvosnak” elnevezésű segédbizonylat használata, melynek egy példányát el kell kérni a kapcsolattartó állatorvostól. A bizonylat használata nem kötelező, de szükség esetén a KM helyszíni ellenőrzése során a tartó ezzel tudja igazolni, hogy időben eleget tett a jogszabályba foglalt kötelezettségének. A bizonylat elérhető a www.enar.hu honlapon.