MENÜ

EU-s rendelet alapján stabilizálják a burgonyapiacot

Agro Napló 2020.05.11.

Megjelent az Európai Bizottság (EB) 2020/593 számú végrehajtási rendelete, ami teszi a burgonyaágazat piaci stabilizálását, az erre irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok engedélyezése alapján.

 

Ezt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közölte honlapján. Az idevonatkozó rendeletét a burgonyaágazat (mint friss burgonya, állati takarmány és feldolgozott élelmiszer) jelenlegi, az uniós helyzetét megvizsgálva és mérlegelve - tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének szabályaira is – hozta meg a Bizottság.

A rendelet vonatkozik a mezőgazdasági termelőkre, a mezőgazdasági termelők társulásaira, az ilyen társulások társulásaira, továbbá az elismert termelői szervezetekre, az elismert termelői szervezetek társulásaira, valamint az elismert szakmaközi szervezetekre (továbbiakban érintettek) is.

Az 1. cikkben megfogalmazottak szerint – (a 1308/2013/EU rendelet 152. cikke (1a) bekezdésének, 209. cikke (1) bekezdésének és 210. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül) – az érintettek számára a rendelet hatálybalépésétől kezdődő 6 hónapban engedélyezett, hogy megállapodásokat kössenek és közös határozatokat hozzanak a feldolgozásra szánt burgonya tekintetében a termékek forgalomból történő kivonására és ingyenes szétosztására, átalakítására és feldolgozására, tárolására, a közös promóciókra és a termelés ideiglenes tervezésére vonatkozóan.

A 2. cikk szerint tagállami intézkedéseket szükséges tenni annak érdekében, hogy az 1. cikkben tett megállapodások a belső burgonyapiaci működés stabilizálását jelentsék, és ne annak alá ásását. Az intézkedés hatálya az unió területe. Az érintettek a megállapodások megkötése után kötelesek tájékoztatni a tagállam illetékes hatóságait, megjelölve a következőket: az érintett termelés becsült mennyisége, illetve a végrehajtás várható időtartama. Az érintettek a hat hónapos időszak végétől számított legfeljebb 25 napon belül szintén tájékoztatják az illetékes hatóságot a termelt burgonyának a megállapodások vagy határozatok által ténylegesen érintett mennyiségéről.

Összhangban az (EU) 2017/1185 bizottsági végrehajtási rendelettel a tagállamok minden hónap vége után legkésőbb 5 nappal értesítik a Bizottságot azokról a megállapodásokról, amelyekről adott időszak alatt tájékoztatást kaptak, illetve a hat hónapos időszak után legkésőbb 30 nappal áttekintést nyújtanak a Bizottságnak a végrehajtott megállapodásokról és határozatokról.

A rendelet – amelynek teljes szövegét a NAK honlapján közzétették – a kihirdetést követő napon lépett hatályba – olvasható az ismertetőtőben.