MENÜ

Elfogadta a kormány a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretét

2016.01.25.

Elfogadta a kormány a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretét, ami az idén több mint 800 milliárd forint - közölte a Miniszterelnökség csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a kormány jóváhagyta a Vidékfejlesztési Program 2016-os éves fejlesztési keretét (ÉFK), amelynek eredményeképpen idén több mint 800 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra pályázhatnak a gazdálkodók. A most rendelkezésre álló keret terhére a Miniszterelnökség 59 felhívás megjelentetését tervezi; ebből 4 pályázatot közbeszerzési eljárással hirdetnek meg.

A közlemény emlékeztet: a Vidékfejlesztési Program keretében a 2014-2020 közötti uniós programozási időszakban mintegy 1300 milliárd forintot különítenek el. Ebből az összegből az idén a Miniszterelnökség több mint 800 milliárd forint keretösszegben hirdet pályázatokat. Hozzátéve: a rendelkezésre álló uniós források maximális felhasználása és kiszámíthatósága érdekében a felhívások megjelenését éves fejlesztési keret szabályozza. De a pályázók igényeihez mérten az ÉFK az elfogadást követően többször módosulhat.

A kormány szándékainak megfelelően Magyarországon egy olyan agrár-vidékfejlesztés valósulhat meg a 2014-2020 ciklusban, amely a nagybirtokok helyett a kis és közepes családi gazdaságok érdekeit szolgálja. A Miniszterelnökség éppen ezért kiemelt figyelmet fordít a Vidékfejlesztési Program keretében a beruházási jellegű támogatások biztosítására.

Ebben az évben a gazdálkodók kisméretű terménytárolók építésére, valamint mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére több mint 30 milliárd forint értékben pályázhatnak. Az idén mintegy 70 milliárd forint támogatást nyerhetnek el az állattenyésztők az állattartó telepeik korszerűsítésére.

A kertészeti ágazat technológiai fejlesztésére, üveg- és fóliaház létesítésére, ültetvénytelepítésre, gyógynövénytermesztésre és gépbeszerzésre is több mint 75 milliárd forint forrás áll rendelkezésre 2016-ban. Fejlesztési források elsősorban a kistelepülések önkormányzatai számára mintegy 76 milliárd forint keretösszegben nyílnak meg. Emellett a Leader helyi akciócsoportok is több felhívásra benyújthatják támogatási kérelmüket közel 60 milliárd forint értékben.

A fiatal gazdálkodók is kiemelt célcsoportja a vidékfejlesztési politikának. Idén az új mezőgazdasági vállalkozások indulására, illetve beruházásaik megvalósítására a Vidékfejlesztési Program 76,5 milliárd forintot biztosít. A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról, valamint a 2016-ra tervezett pályázati felhívásokról az 1012/2016. (I. 20.) kormány határozatban találhatnak bővebb információt az érintettek - olvasható a Miniszterelnökség tájékoztatójában.

A tervezett felhívások havi bontásban (azonosító, a felhívás neve, a keretösszeg Mrd Ft-ban):

Január

VP1-1.2.2-16

Tájékoztatási szolgáltatás

7,79

VP2-4.1.3.1-16

Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével

22,50

VP2-4.1.3.2-16

Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások

17,00

VP2-4.1.3.3-16

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

3,00

VP2-4.1.3.4-16

Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása öntözés kialakításának lehetőségével

24,00

VP2-6.3.1-16

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

14,00

VP5-8.4.1-16

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

6,78

VP6-7.2.1.2-16

Egyedi szennyvízkezelés

12,00

VP6-7.4.1.1-16

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

26,90

Február

VP1-2.3.1-16

Szaktanácsadók továbbképzése

0,18

VP2-4.1.1.1-16

Állattartó telepek korszerűsítése

5,95

VP2-4.1.1.2-16

Baromfitartó telepek korszerűsítése

19,85

VP2-4.1.1.3-16

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

19,85

VP2-4.1.1.4-16

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

3,97

VP2-4.1.1.5-16

Sertéstartó telepek korszerűsítése

19,85

VP3-5.1.1-16

Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása

6,51

VP3-17.1.1-16

Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás

23,72

VP4-4.4.1-16

Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

3,50

VP4-4.4.2-16

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások

2,38

VP4-12.1.1-16

Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

25,85

VP4-12.2.1-16

Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

25,51

VP4-13.2.1-16

Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

23,62

VP4-15.2.1-16

Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése

3,35

VP5-8.6.2-16

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

2,69

VP6-6.2.1-16

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

13,85

VP6-19.4.1-16

LEADER – Működési és animációs költségek támogatása

8,92

Március

VP1-1.1.1-16

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

6,18

VP2-4.1.2-16

Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése

19,66

VP5-8.1.1-16

Erdősítés támogatása

33,05

VP5-8.2.1-16

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

2,25

VP6-7.2.1.2-16

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

10,60

Április

VP3-9.1.1-16

Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása

26,08

VP3-14.1.1-16

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás

36,51

VP4-4.1.4-16

Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

49,50

VP6-7.2.1.3-16

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése

18,40

VP6-19.2.1-16

LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

47,67

Május

VP1-1.3.1-16

Szakmai tanulmányutak és csereprogramok

1,49

VP1-2.1.1-

2.1.2-16

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás

13,88

VP3-4.2.2-16

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása

20,00

VP3-16.1.1-16

Agrárinnovációs operatív csoportok támogatása

3,34

VP6-6.4.1-16

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére

irányuló beruházások támogatása

35,93

VP6-7.2.1.4-16

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

10,20

VP6-7.4.1-16

Jármű- és eszközbeszerzés: köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel

8,30

Június

VP2-4.1.3.5-16

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása

10,00

VP3-3.1.1-16

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása

7,96

VP5-8.3.1-16

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése

3,83

VP5-8.5.1-16

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

9,76

Július

VP2-4.1.5-16

Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása

9,08

VP4-8.5.2-16

Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

2,00

VP4-16.5.1-16

A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései

4,39

VP6-16.3.1-16

Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket

 

2,96

Augusztus

VP1-1.2.1-16

Bemutató üzemi programok

1,04

VP3-16.4.1-16

Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

3,84

VP5-8.6.1-16

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására

és piaci értékesítésére irányuló beruházások

4,49

Szeptember

VP2-6.1.1-16

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

37,73

VP3-3.2.1-16

Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége

2,40

VP4-15.1.1-16

Erdő-környezetvédelmi kifizetések

12,66

Október

VP6-16.9.1-16

Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

1,30

November

VP6-19.3.1-16

LEADER – Helyi  akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása

 

Forrás: MTI